Qua quá trình làm quen và tìm kiếm khách mời tham dự cho mỗi buổi sinh hoạt của CLB tiếng Anh Cafalita. Thầy Ce Phan mới nhận thấy kỉ năng làm quen với người lạ là một kỉ năng khó mà mỗi chúng ta nên học, bởi vì, khả năng chúng ta sẽ tiếp súc với người lạ mặt trong công việc trong tương lai. Khách moif tham dự tuần này là Raphael và đồng nghiệp của anh ấy

 

 

CLB tiếng Anh Cafalita

40/1 Huỳnh Đình Hai, P14, Bình Thạnh

Số ĐT liên hệ: 083.551.0878