Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. 10 cách đơn giản để giữ gìn và bảo vệ môi trường

10 cách đơn giản để giữ gìn và bảo vệ môi trường

09/05/2018
Mức trung cấp

10 Small Ways to Conserve and Protect Our Environment

Population boom and fossil fuel based technological advancements have taken a serious toll on our natural environment. So now we need to do our part in reversing the effects of degradation in order for humanity to continue living in a habitable and sustainable way.

In essence, the 3 Rs –Reduce, Reuse and Recycle are still as relevant and important as ever.

Here are 10 simple ways to conserve and protect the environment through small changes to your daily routine for a better world for you, your family, your community and all living things now and forever.

1. Create a compost heap in your garden or use a compost bin. This helps recycle food waste and other biodegradable materials.

2. When going shopping, make it a habit to bring your own eco-bags and say no to plastic bags as much as possible.

3. Join as many tree planting trips as you can.

4. If possible, try carpooling to work, business presentations, events, or even to run errands. Think of ways you can reduce the number of trips you make using your car.

5. Reduce emissions from cars by walking or cycling. These are not just great alternatives to driving, they are also great exercise.

6. Use public transport, when you can, for everyday travel.

7. Send your drinking bottles, paper, used oil, old batteries and used tires to a depot for recycling or safe disposal; all these very cause serious pollution.

8. Do not pour chemicals and waste oil on to the ground or into drains leading to bodies of water.

9. Wherever possible, separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable and work to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.

10. Reduce the amount of meat you eat, or even better become vegetarian.

www.qbuzz.qnet.net

 

10 cách đơn giản để giữ gìn và bảo vệ môi trường của chúng ta

Sự bùng nổ dân số và những sự phát triển kỹ thuật dựa vào năng lượng hóa thạch đã gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên của chúng ta. Vì vậy giờ đây chúng ta cần phải làm những gì có thể nhằm đảo ngược những ảnh hưởng của suy thoái để nhân loại có thể tiếp tục sinh sống một cách bền vững với tự nhiên.

Vắn tắt có 3 điều cần nhớ: Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế vẫn thích hợp và quan trọng hơn bao giờ hết

Dưới đây là 10 cách đơn giản để bảo tồn và bảo vệ môi trường thông qua những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn để đem lại một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn, gia đình, cộng đồng và mọi sinh vật sống ngay bây giờ và mãi mai sau.

1. Tạo một đống phân ủ trong vườn của bạn hoặc sử dụng thùng ủ phân. Điều này giúp tái chế thức ăn thừa và vật chất sinh học có thể phân hủy khác.

2. Khi đi mua sắm, hãy tập thói quen mang theo túi tái chế và nói không với túi nhựa càng nhiều càng tốt.

3. Tham gia bất kỳ chuyến đi trồng cây nào mà bạn có thể.

4. Nếu có thể, hãy cố gắng đi chung xe đi làm, đi thuyết trình kinh doanh, đi các sự kiện hoặc thậm chí là chạy việc vặt. Hãy nghĩ đến cách bạn có thể giảm số lượng chuyến đi mà bạn sử dụng xe của bạn.

5. Giảm lượng khí thải từ xe hơi bằng cách đi bộ hoặc đạp xe đạp. Điều này không chỉ là sự thay thế tuyệt vời mà còn là bài tập thể dục rất tốt.

6. Khi có thể hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho mọi chuyến đi của bạn.

7. Gửi vỏ chai nước, giấy, dầu đã qua sử dụng, pin cũ và lốp xe đã qua sử dụng đến kho chứa để tái chế hoặc xử lý an toàn, tất cả những thứ đó là nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng.

8. Không đổ hóa chất và dầu thải xuống đất hoặc các cống thoát nước dẫn đến nguồn nước.

9. Bất cứ nơi nào có thể, phân biệt chất thải sinh học, chất thải tái chế và chất thải không phân hủy, và hành động để giảm lượng chất thải không phân hủy và chất thải tái chế.

10. Giảm lượng thịt mà bạn ăn, hoặc tốt hơn nếu có thể thì hãy ăn chay.

 

Dịch bởi: ThienYet

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục