Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. 10 câu nói song ngữ Anh-Việt nói về mối quan hệ của con người với thiên nhiên (Our relationships with nature)

10 câu nói song ngữ Anh-Việt nói về mối quan hệ của con người với thiên nhiên (Our relationships with nature)

04/10/2016
Mức căn bản

10 quotes about our relationships with nature

1. "Look deep into nature, and then you will understand everything better." ― Albert Einstein

2. “I felt my lungs inflate with the onrush of scenery—air, mountains, trees, people. I thought, this is what it is to be happy.” ― Sylvia Plath, The Bell Jar

3. “Tiger got to hunt, bird got to fly;
Man got to sit and wonder 'why, why, why?'
Tiger got to sleep, bird got to land;
Man got to tell himself he understand.” ― Kurt Vonnegut, Cat's Cradle

4. “Adopt the pace of nature: her secret is patience.” ― Ralph Waldo Emerson

5. "We inter-breath with the rain forests, we drink from the oceans.  They are part of our own body."― Thich Nhat Hanh

6. "You didn't come into this world.  You came out of it, like a wave from the ocean.  You are not a stranger here."―  Alan Watts

7. "One touch of nature makes the whole world kin."― William Shakespeare

8. "There is something of the marvelous in all things of nature."― Aristotle

9."Whenever I have found myself stuck in the ways I relate to things, I return to nature. It is my principal teacher, and I try to open my whole being to what it has to say."― Wynn Bullock

10. "We like to renovate this earth to suit our wishes, but I believe we also have a reverse process that we learn how to adjust ourselves to fit it."― Ce Phan

Source: Facebook

 

 

10 câu nói về mối quan hệ của con người với thiên nhiên

1."Hãy nhìn thật sâu vào tự nhiên, sau đó bạn sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn"-  Albert Einstein

2."Tôi cảm giác rằng phổi mở rộng và hưởng ứng ngay với quang cảnh, nơi có: không khí, núi non, cây cối, con người. Tôi nghĩ rằng: đây chính là cách để ta có được hạnh phúc" ― Sylvia Plath, tác phẩm The Bell Jar

3."Hổ thì săn mồi, chim phải bay;
Con người thì cứ hỏi "tại sao?"
Hổ thì phải ngủ, chim thì đậu;
Con người thì phải hiểu "tại sao" ― Kurt Vonnegut, tác phẩm Cat's Cradle

4."Học qua cách chuyển động của thiên nhiên: bí mật của cô ấy là sự nhiên nhẫn"― Ralph Waldo Emerson

5."Chúng ta thở chung với những cánh rừng mưa, chúng ta uống nước từ các đại dương. Chúng đều là một phần trong cơ thể chúng ta"― Thich Nhat Hanh

6."Bạn không phải từ đâu đến với thế giới này. Bạn bước ra từ nó, giống như những đầu sóng từ đại dương. Bạn không phải là vị khách ở đây"―  Alan Watts

7."Một cú chạm của tự nhiên cũng đủ hình thành nên cả sự sống trên hành tinh này"― William Shakespeare

8."Có điều gì đó rất diệu kỳ trong tất cả mọi thứ thuộc về thiên nhiên"― Aristotle

9. "Bất kỳ lúc nào tôi thấy mình bị mắc kẹt trong những thứ liên quan, tôi quay trở về với  thiên nhiên. Đó là người thầy chính yếu của tôi, tôi cố gắng mở ra toàn bộ con người của mình để nghe lời chỉ dạy"― Wynn Bullock

10. "Chúng ta muốn cải tạo trái đất này để phù hợp với mong muốn của chúng ta, nhưng tôi tin rằng chúng ta cũng đang có một quá trình ngược lại là: tìm hiểu cách để điều chỉnh mình phù hợp với nó." ― Ce Phan

 

Dịch bởi: CEP

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục