Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. 10 dấu hiệu cho thấy bạn cần một sự thay đổi lớn trong cuộc sống

10 dấu hiệu cho thấy bạn cần một sự thay đổi lớn trong cuộc sống

20/07/2017
Mức căn bản

10 Signs You Need A Major Life Change

One fine day, something about your life may feel off. Perhaps you notice someone doing something you always wanted to do. Or something chaotic or difficult is thrown your way. You realize you want to stop and get off the fast moving life you are in and breathe, and think. Or rethink. The kind of thinking where you say,

“Is this what I want to do with my life? Is this all there is? Am I making a difference?”

It’s easy to keep doing what you’re doing and justify how hard it would be to set upon a different path. The excuses are all out there, as well as the conditioning you have about getting what you want. About living the life you came here to live. We each have our own unique path and only you will know if something feels off, and what it is you really want to be doing.

Other peoples opinions can mask your own too, and that can be a killer of living the life you really want.

Here are 10 signs you need a major life change. See if any of these resonate and make the decision to claim this one life of yours and live it to its fullest.

1. You find your mind drifting off into better ways of being.

2. You romanticize the past to escape the present.

3. Your actions don’t align with your words.

4. You sense you’re settling. 

5. You feel disenchanted with life.

6. Your relationships feel superficial.

7. You start to lie to yourself and others to avoid the truth.

8. You feel numb.

9. You resist unexpected opportunities out of fear of the unknown or what others will say.

10. You see someone with a great life and you want what they have.

If any of these resonate with you, start where you are. Perhaps you are stuck and have no idea where to begin. The best place may be to stop and think about what it is that you want to be doing, where you want to be living and who you want to spend your time with.

Take a pad and paper and head to a quiet spot, preferably in nature and answer these questions:

1. How do I want to spend my day, morning to night?

2. Where do I want to be?

3. Who do I want to hang out with?

4. What is the biggest problem facing me in my life right now and who can I turn to for advice or as a sounding board?

5. What are the reasons I feel as if I cannot or should not or will not have the life I desire?

6. Write yourself a letter about the reasons you CAN have the life you want and what you could do to get there. There are so many answers inside you!

There are many great masters in a variety of professions, careers and life choices that made a complete 180 degree turnaround. At a point in their lives they either felt one or more of the ten rumblings above or something ruptured in their lives and made them rethink everything.

Take some time to research successful individuals that have achieved whatever it is that you want, that are living the kind of life that you want. See how they did it and perhaps read about their humble or difficult beginnings. Get inspired!

So go and seize the day, live the life you were meant to live and don’t let another moment go by without changing your direction. You may take time reaching your destination but you will be on a new path.

Source: Lifehack

 

10 dấu hiệu cho thấy bạn cần một sự thay đổi lớn trong cuộc sống

Một ngày đẹp trời, một điều gì đó trong cuộc sống của bạn không được suôn sẻ. Có lẽ bạn nhận thấy ai đó đang làm một việc gì đó mà bạn luôn muốn làm. Hoặc một cái gì đó hỗn loạn hoặc khó khăn đang ngáng đường bạn. Bạn nhận ra rằng bạn muốn dừng lại và thoát khỏi cuộc sống xô bồ mà bạn đang sống, đang thở và đang suy nghĩ. Hoặc suy nghĩ lại. Cái tư tưởng mà bạn sẽ nói là,

"Đây là việc mà mình muốn làm trong đời sao? Đây là tất cả rồi ư? Mình có đang làm nên sự khác biệt?"

Thật dễ dàng để tiếp tục thực hiện những gì bạn đang làm và biện minh về việc nó đã khó khăn như thế nào khi tiến đến một con đường khác. Những lý do đều từ đây mà ra, cũng như những thứ cần thiết để bạn có được những gì bạn muốn. Về việc sống một cuộc đời mà bạn đến đây để sống. Mỗi chúng ta đều có con đường của riêng mình và chỉ có bạn mới biết liệu có điều gì đó không ổn đang diễn ra, và bạn thực sự muốn làm gì.

Các quan điểm của người khác có thể khiến bạn phân tâm, và điều đó có thể giết chết cuộc sống mà bạn thực sự muốn.

Dưới đây là 10 dấu hiệu bạn cần có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Hãy xem những điều này có liên quan đến bạn không và đưa ra quyết định để xác nhận cuộc sống duy nhất này của bạn và bạn đang sống một cách trọn vẹn nhất.

1. Bạn thấy tâm trí của mình đang mơ mộng được sống những cuộc đời tốt đẹp hơn.

2. Bạn tiểu thuyết hóa quá khứ để trốn tránh hiện tại.

3. Hành động của bạn không như lời bạn nói.

4. Bạn có cảm tưởng là bản thân đang trầm tĩnh.

5. Bạn cảm thấy vỡ mộng với cuộc sống.

6. Các mối quan hệ của bạn có cảm giác hời hợt.

7. Bạn bắt đầu tự dối gạt bản thân và những người khác để tránh sự thật.

8. Bạn cảm thấy chết lặng.

9. Bạn né tránh các cơ hội bất ngờ vì sợ không biết hoặc sợ những gì người khác sẽ nói.

10. Bạn thấy ai đó sống một cuộc đời tuyệt vời và bạn muốn những gì họ có.

Nếu bất kỳ cái nào trong số những điều trên có liên quan tới bạn, hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Có lẽ bạn đang vướng mắc và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nơi tốt nhất có thể đó là dừng lại và suy nghĩ về những gì bạn muốn làm, nơi bạn muốn sống và những người bạn muốn dành thời gian của mình với họ.

Lấy một tấm đệm, giấy viết và thẳng tiến đến một chỗ yên tĩnh, tốt nhất là nơi thiên nhiên và trả lời những câu hỏi sau:

1. Mình muốn trải qua một ngày từ sáng tới tối như thế nào?

2. Mình rất muốn đến nơi nào?

3. Mình muốn đi chơi với ai?

4. Vấn đề lớn nhất mà mình đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại và ai là người mà mình có thể hướng đến để được khuyên bảo hoặc lắng nghe mình?

5. Lý do mình cảm thấy như thể bản thân không thể, không nên hoặc sẽ không có cuộc sống mà mình mong ước?

6. Viết cho bản thân một bức thư về những lý do mà bạn có thể sống cuộc đời bạn muốn và những gì bạn có thể làm để đạt được. Có rất nhiều câu trả lời trong đầu bạn!

Có rất nhiều bậc thầy trong đa dạng các ngành nghề khác nhau, nghề nghiệp và đường đời họ chọn thay đổi 180 độ. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ, họ cảm thấy một hoặc nhiều cái trong số mười điều nêu trên hoặc một thứ gì đó gián đoạn trong cuộc sống và làm cho họ suy nghĩ lại tất cả mọi thứ.

Dành chút thời gian để nghiên cứu những cá nhân thành công đã đạt được bất cứ thứ gì mà bạn muốn có, đang sống cuộc đời mà bạn khát khao. Xem cách họ đã làm và có thể đọc về bước khởi đầu tầm thường hoặc khó khăn của họ. Hãy lấy cảm hứng từ đó!

Vì vậy, hãy đi và bắt lấy từng ngày, hãy sống cuộc sống mà bạn muốn được sống và đừng để thêm một khắc nào nữa trôi qua mà không thay đổi phương hướng của mình. Bạn có thể mất thời gian để chạm tới đích đến nhưng bạn sẽ được đi trên một con đường mới.

 

Dịch bởi: nguyphuonglinh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục