Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 10 điều không nên làm khi thi IELTS Speaking

10 điều không nên làm khi thi IELTS Speaking

01/07/2017
Mức căn bản

Ten don'ts for the IELTS speaking test

'It is always better to attempt an answer than simply say nothing.' Photo © Mat Wright

Don’t memorise answers

Lots of people think that the best way to do well in the speaking test is to remember scripted answers and simply use these in the test. This is a bad idea because memorised answers are very obvious and examiners are trained to spot them. You will not only lose marks, the examiners may also ask you more difficult questions to test your English and establish your real level.

Don't worry about the examiner’s opinion

I was surprised when some students told me that you can only do well on the speaking test if the examiner agrees with your opinion. Nothing could be further from the truth. Examiners are not concerned with your opinion; they just want you to demonstrate your speaking ability. Focus on giving a fluent answer that responds to the question and is grammatically correct.

Don't insert lots of ‘big’ words

A common misconception is that you must have very long, ‘complicated’ words in every sentence to get a high score on the test. If you listen to how native speakers talk, this just doesn't happen, unless you are at a conference of university professors. You should try to show the examiner that you have a wide-ranging vocabulary, but you should not try to use words you don’t fully understand. If you try to use ‘complicated’ words you don’t fully understand, it is very likely that you will make mistakes and lose marks.

I tell my students to use the 100-per-cent rule: if you are not 100-per-cent sure about the meaning and form of a word, don’t use it.

Don't show off your grammar

This point is connected to the previous one. Many candidates feel that they need to show the examiner how amazing their grammar is in order to get a high mark. Again, the danger here is trying to use grammar you are not 100-per-cent sure about and then losing control of the sentence. There is no point in using the future perfect continuous tense if it is not appropriate to do so. Think about the tense you need to use when practising, and familiarise yourself with functional language for giving opinions, contrasting views, emphasising, and so on.

Don't say nothing

This seems like an obvious piece of advice but you would be surprised by how many students prefer to say nothing rather than attempt to give an answer. It is always better to attempt an answer than simply say nothing. Many students feel this way, perhaps because their old teacher told them to say nothing or criticised them if they didn't know the answer. In the IELTS speaking test, you are not expected to give a perfect response to a question or to be an expert in many different areas. The main thing is to demonstrate your speaking ability. If you don’t know the answer, it is always acceptable to say something like ‘I don’t have much knowledge of this subject, but I think…’ or ‘I'm not really sure, but if I had to say….’, and attempt an answer.

Don't prioritise grammar over fluency

In the exam, you get separate marks for grammatical accuracy and fluency. Most students I've taught in Asia worry more about their grammar than their fluency, and the latter skill suffers as a result. When I have taught European students, it is generally the opposite way round. Ask a teacher or native speaker to give you advice about your grammar or fluency needs. You can then focus on improving one or the other.

Don't worry about your accent

I work at a well-known school with ‘British’ in the title, and lots of students come to me at the end of the first class and ask how they can get a British accent like me. This always makes me smile because I actually have an Irish accent and I ask them which British accent they would like to learn. Many students are overly concerned with sounding more ‘British’ or more ‘American’, whatever this actually means. In fact, accent is not important in the speaking test as long as it does not impede your ability to communicate.

Don't get too nervous

Getting nervous is a natural reaction to a test, but nerves can often bring someone’s score down in a few different ways. Some people have a tendency to speak at a very low volume when they are nervous and this will reduce the examiner’s ability to understand you. Others mumble when they are nervous and this is obviously a bad idea in a speaking test. The key is to prepare properly and then you will feel more confident.

Don't be late

Make sure you give yourself lots of time to get to the examination centre and find out where your speaking test will be. By getting there early you will be able to get comfortable in your surroundings and concentrate solely on the exam. Don’t be afraid to ask the staff any questions you might have; they are there to help.

Don't rely on the examiner

Some students think the speaking examiner will prompt you if you are talking too much or too little, or not speaking loudly enough, or if you are not sticking to the question asked. In fact, the examiner has no duty to do any of these things and she or he will allow you to make mistakes and not tell you. Take control of your own speaking and don’t look to the examiner for cues or help.

Source: Chris Pell (britishcouncil.org)

 

10 điều không nên làm khi thi IELTS Speaking

Cố gắng trả lời sẽ tốt hơn là không nói gì cả? Ảnh minh họa bởi Mat Wright

Không cần thuộc lòng câu trả lời

Nhiều người nghĩ rằng cách tốt nhất để làm tốt bài thi Speaking là thuộc lòng các câu trả lời đã được soạn trước và chỉ cần sử dụng những câu trả lời này trong bài thi. Đây là một ý tưởng không tốt vì các câu trả lời có sẵn rất dễ biết và giám khảo chấm thi được đào tạo để phát hiện ra chúng. Bạn sẽ không chỉ mất điểm không thôi, giám khảo cũng có thể hỏi bạn những câu hỏi khó hơn để kiểm tra tiếng Anh và đánh giá trình độ thật sự của bạn.

Đừng lo lắng về quan điểm của giám khảo

Tôi rất ngạc nhiên khi một số học sinh nói với tôi rằng bạn chỉ có thể làm tốt bài thi Speaking nếu giám khảo có cùng quan điểm với bạn. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Giám khảo không quan tâm đến ý kiến của bạn, họ chỉ muốn bạn thể hiện khả năng nói của bạn. Tập trung đưa ra câu trả lời trôi chảy để đáp ứng lại câu hỏi và đúng về mặt ngữ pháp.

Không dùng nhiều từ "phức tạp"

Một quan niệm sai lầm phổ biến là bạn phải dùng nhiều từ dài, "rắc rối" trong mỗi câu nhằm đạt điểm cao trong bài thi. Nếu bạn nghe cách mà người bản ngữ nói chuyện thì bạn sẽ thấy điều này không xảy ra, trừ khi bạn ở trong một hội nghị của các vị giáo sư đại học. Bạn nên cố gắng cho giám khảo thấy rằng bạn có nguồn từ vựng đa dạng, nhưng bạn không nên cố gắng dùng những từ mà mình không hiểu rõ. Nếu bạn cố gắng sử dụng những từ "rắc rối" không hiểu rõ thì có thể bạn sẽ mắc phải lỗi và bị mất điểm.

Tôi nói với học sinh của mình nên sử dụng quy tắc 100%: nếu bạn không chắc chắn 100% về nghĩa và dạng của từ thì đừng dùng nó.

Không phô trương ngữ pháp

Điểm này gắn liền với điểm trước. Để đạt được điểm cao, nhiều người dự thi cảm thấy rằng họ cần phải thể hiện cho giám khảo xem ngữ pháp của họ thật tuyệt vời. Một lần nữa, nguy cơ ở đây là việc sử dụng ngữ pháp mà bạn không chắc chắn 100% và sau đó là mất kiểm soát về câu cú. Không nên dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nếu nó không thích hợp để làm vậy. Hãy suy nghĩ về thì mà bạn cần dùng khi thực hành, và làm quen với ngôn ngữ chức năng để đưa ra ý kiến, so sánh quan điểm, nhấn mạnh, v.v.

Đừng không nói gì cả

Điều này dường như là một lời khuyên rõ ràng, hiển nhiên nhưng bạn sẽ ngạc nhiên bởi số học sinh thường không muốn nói gì hơn là cố gắng trả lời. Sẽ luôn luôn là chuyện tốt nếu cố gắng trả lời hơn là không nói gì cả. Nhiều học sinh cảm thấy phải như vậy, có lẽ vì giáo viên cũ của họ bảo họ không nói gì hoặc chỉ trích họ nếu họ không biết câu trả lời. Trong bài thi IELTS Speaking, bạn sẽ không phải trả lời hoàn hảo cho một câu hỏi hoặc làm một chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vấn đề chính là phải chứng minh khả năng nói của bạn. Nếu bạn không biết câu trả lời, bạn luôn luôn có thể được chấp nhận để nói điều gì đó như "Tôi không có nhiều kiến thức về chủ đề này, nhưng tôi nghĩ ..." hoặc "tôi không thực sự chắc chắn, nhưng nếu tôi phải nói ... . ', và cố gắng trả lời.

Không ưu tiên ngữ pháp hơn việc nói trôi chảy

Trong kỳ thi, sẽ có điểm số được tính riêng biệt cho tính chính xác về ngữ pháp và sự lưu loát. Hầu hết các học sinh tôi đã dạy ở Châu Á lo lắng nhiều hơn về ngữ pháp hơn là sự trôi chảy của họ, và kết quả kỹ năng thứ hai sẽ chịu tổn thất. Khi tôi dạy học sinh châu Âu, nói chung là ngược lại. Hỏi một giáo viên hoặc một người nói tiếng bản xứ cho bạn lời khuyên về các yêu cầu về sự trôi chảy và ngữ pháp của bạn. Sau đó bạn có thể tập trung vào việc cải thiện cái này hoặc cái kia.

Đừng lo lắng về giọng nói của bạn

Tôi làm việc tại một trường nổi tiếng với từ 'British' trong tên trường, và rất nhiều học sinh đến gặp tôi vào cuối buổi học đầu tiên và hỏi làm thế nào họ có thể nói được giọng Anh giống như tôi. Điều này luôn luôn khiến tôi mỉm cười bởi vì tôi thực sự có giọng của người Ireland và tôi hỏi họ giọng Anh nào mà họ muốn học. Nhiều học sinh quá quan tâm đến việc giọng nghe giống 'người Anh' nhiều hơn hoặc 'người Mỹ' nhiều hơn, dù điều này có ý nghĩa gì đi nữa. Thực tế, giọng nói không quan trọng trong bài kiểm tra nói, miễn là nó không cản trở khả năng giao tiếp của bạn.

Đừng quá lo lắng

Cảm thấy hồi hộp là một phản ứng tự nhiên đối với một bài kiểm tra, nhưng thần kinh thường có thể kéo thấp điểm số của một người bằng một vài cách khác nhau. Một số người có khuynh hướng nói chuyện với âm lượng rất nhỏ khi họ đang lo lắng và điều này sẽ làm giảm khả năng giám khảo có thể hiểu được bạn. Một số khác lầm bầm khi họ đang lo lắng và điều này rõ ràng là một chuyện không tốt đẹp gì trong một bài kiểm tra nói. Điều quan trọng là chuẩn bị đúng cách và sau đó bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn.

Đừng đến trễ

Hãy chắc chắn rằng bạn dành cho mình rất nhiều thời gian để đến trung tâm kiểm tra và tìm hiểu nơi mà bạn sẽ được làm bài kiểm tra nói. Bằng cách đi đến đó sớm, bạn sẽ có thể thoải mái với môi trường xung quanh và chỉ tập trung vào kỳ thi. Đừng ngại hỏi nhân viên bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có; họ ở đó để giúp đỡ bạn.

Đừng dựa dẫm vào giám khảo

Một số học sinh nghĩ rằng giám khảo phần thi nói sẽ nhắc nhở bạn nếu bạn đang nói quá nhiều hoặc quá nhỏ, hoặc nói không đủ lớn, hoặc nếu bạn không gắn kết được với câu hỏi. Trong thực tế, giám khảo không có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì trong số những điều này và vị ấy sẽ để bạn làm sai và không nói cho bạn biết. Kiểm soát việc nói của chính bạn và không tìm đến giám khảo để được gợi ý hoặc giúp đỡ. 

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục