Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. 10 sự thật thú vị về ngày lễ Giáng sinh

10 sự thật thú vị về ngày lễ Giáng sinh

23/12/2017
Mức căn bản

10 weird facts about christmas

I love Christmas and ever since I was a child my family has celebrated it as a religious holiday. Over the years, though, I've learned some odd facts about Christmas that are fun to bring up in conversation.

Try one of these if you need a conversation starter at your next holiday party:

1. December 25 was originally a pagan celebration. Nobody knows when Jesus of Nazareth was born and nobody celebrated his birthday for hundreds of years. December 25 was co-opted from pagan rites connected with the winter solstice.

2. The nativity story resulted in several wars. In the first few centuries of the Christian era, controversy over whether or not Jesus was divine at birth created political and social unrest that frequently burst out into full-scale warfare.

3. Mistletoe kissing originated with fertility rites. The hanging sprig is a very ancient symbol of virility and therefore anybody standing beneath it is signaling that he or she is sexually available.

4. Santa Claus originated in a newspaper ad. Far from being a quaint medieval legend, Santa Claus first appeared as a recognizable entity was in a newspaper ad for toys and "gift books" in the mid 19th century.

5. Christmas is only recently a "family" holiday. Christmas was originally celebrated as an adult form of "trick or treat," but with the "treat" consisting of booze and the threatened "trick" consisting of bodily harm or destruction of property.

6. "We Wish You a Merry Christmas" was originally a threat. The ever-popular song was originally sung, loudly and repeatedly, by crowds of rowdy, lower-class servants demanding booze from their masters... or else.  (I.e. "We won't go until we get some!")

7. The Christmas Tree is a manufactured tradition. Victorian intellectuals (like Clement Moore) invented the tradition as part of a social movement to consciously reform Christmas away from its tradition of raucous drinking.

8. Scrooge does not celebrate with the Cratchits. While most cinema versions of "A Christmas Carol" show the reformed miser celebrating with his lower-class employee, in the book, Scrooge celebrates instead with his middle-class nephew.

9. Christmas as a "day off" is a recent innovation. As late as 1850, December 25 was not a legal holiday in New England, so stores were open, business were open, and children were expected to attend school.

10. "The 12 Days of Christmas" costs about $1.3 million. The big challenge is getting the lords to leap in unison.  I figure about $100k per lord, with an extra $100k to cover the birds, rings, milkmaids, and so forth.

Source: inc.com

 

10 sự thật kỳ lạ về ngày lễ Giáng sinh

Tôi yêu Giáng sinh và kể từ khi còn nhỏ, gia đình tôi đã tổ chức lễ mừng như một ngày lễ tôn giáo. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi đã học được một số sự thật kỳ ​​lạ về ngày lễ Giáng sinh, sẽ rất thú vị nếu bạn nói về nó lúc trò chuyện.

Hãy thử một trong những điều sau nếu bạn cần một lời mào đầu cho cuộc trò chuyện trong bữa tiệc tiếp theo của mình:

1. Ngày 25 tháng 12 vốn dĩ là một ngày lễ kỷ niệm ngoại đạo. Không ai biết khi nào Chúa Giêsu Nazareth ra đời và không ai kỷ niệm ngày sinh của Ngài trong hàng trăm năm. Ngày 25 tháng 12 đã được chọn lựa từ các nghi lễ ngoại đạo liên quan đến đông chí.

2. Câu chuyện về ngày Chúa ra đời đã dẫn đến một vài cuộc chiến. Trong vài thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo, tranh cãi về việc liệu Chúa Giêsu khi sinh đã là thần hay không đã tạo ra sự bất ổn chính trị và xã hội thường xuyên bùng nổ thành chiến tranh toàn diện.

3. Nụ hôn dưới cây tầm gửi có nguồn gốc từ nghi thức sinh đẻ. Nhành cây tầm gửi treo trước cửa là một biểu tượng rất cổ xưa của sức mạnh tình yêu và do đó bất kỳ ai đứng bên dưới nó là dấu hiệu cho việc họ sẵn sàng để yêu.

4. Ông già Noel bắt nguồn từ một quảng cáo trên báo. Giống như một huyền thoại thời trung cổ xa xưa, ông già Noel lần đầu tiên xuất hiện như một thực thể dễ nhận biết trong một tờ báo quảng cáo cho đồ chơi và "sách quà tặng" vào giữa thế kỷ 19.

5. Giáng sinh chỉ là một ngày lễ "gia đình" gần đây. Giáng sinh ban đầu được tổ chức như là một hình thức "Cho kẹo hay bị ghẹo" dành cho người lớn, nhưng với "cho kẹo" là bao gồm cả rượu và đe dọa "bị ghẹo" bao gồm tổn thương cơ thể hoặc phá hủy tài sản.

6. "Chúng bạn một Giáng sinh vui vẻ" ban đầu là một lời hù dọa. Bài hát nổi tiếng này đã được hát, lớn tiếng và lặp đi lặp lại, bởi đám đông đầy hiếu chiến, tầng lớp tôi tớ thấp hơn đòi hỏi rượu từ các người chủ của họ ... hoặc người nào đó. (Ví dụ: "Chúng tôi sẽ không đi cho đến khi chúng tôi nhận được một ít rượu!")

7. Cây Giáng sinh là một truyền thống được sáng tạo ra. Những trí thức thời Victoria (như Clement Moore) đã phát minh ra truyền thống này như là một phần của một phong trào xã hội để cải cách một cách sáng suốt Giáng sinh khỏi truyền thống uống rượu thô tục.

8. Scrooge không mừng Giáng sinh cùng Cratchits. Trong khi hầu hết các phiên bản điện ảnh của "Giáng Sinh Yêu Thương " xây dựng cảnh lão bần tiện (Scrooge) mừng Giáng sinh với người giúp việc thuộc tầng lớp thấp của lão, thì trong sách, Scrooge ăn mừng với cháu trai tầng lớp trung lưu của lão.

9. Giáng sinh là ngày nghỉ lễ là một sự đổi mới gần đây. Cuối năm 1850, ngày 25 tháng 12 không phải là một ngày nghỉ lễ hợp pháp ở New England, vì vậy các cửa hàng mở cửa, doanh nghiệp làm việc, và trẻ em được dự kiến sẽ đến trường.

10. "12 Ngày của Giáng sinh" tiêu tốn khoảng 1,3 triệu USD. Thách thức lớn ở đây là làm cho các chúa tể tăng vọt lên. Tôi ước tính khoảng 100 ngàn đô la cho một ông chúa, với một khoản 100 ngàn đô la để trang trải các con chim, nhẫn, sữa bò, vân vân.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục