Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. 10 tỉnh ở Việt Nam bị dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

10 tỉnh ở Việt Nam bị dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

05/08/2016
Mức trung cấp

Vietnam stops 10 provinces from exporting laborers to South Korea

Illegal workers overstaying their welcome have forced the government to act. 

The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs published a dispatch on July 29 saying it will stop sending workers from 10 out of Vietnam's 63 provinces to South Korea this year.

Accordingly, 44 districts in the 10 provinces that have more than 60 laborers working illegally in South Korea will be prohibited from sending more workers to the country.

The ministry will also consider another 46 districts where the rate of workers who have refused to return to Vietnam after their contracts expired is over 35 percent.

Deputy Minister Doan Mau Nghiep said that Vietnamese employees choose to stay in South Korea after their contracts expire because they can more than $1,000 a month.

“If these people head back to Vietnam, it’s difficult for them to find jobs with similarly high wages. However, a the large number illegal employees over the last three years has prevented about 35,000-40,000 other Vietnamese people from working in South Korea.”

Last year, Vietnam ranked was the top labor exporter to South Korea, but that included around 15,000 illegal workers, equivalent to 35 percent of the total, while other countries varied from 15-17 percent.

Vietnam started sending workers to South Korea in 1993, but South Korea stopped accepting Vietnamese employees in 2012 after many broke their contracts or didn’t return to Vietnam after their contracts expired. In 2013, South Korean resumed the flow of Vietnamese labor but limited the level.

Source: VnExpress International

 

 

10 tỉnh ở Việt Nam bị dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Những người lao động bất hợp pháp lâu năm ở Hàn Quốc đã ép chính phủ phải hành động.

Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã ban hành thông báo rằng đến ngày 29/7 sẽ dừng xuất khẩu lao động từ 10 tỉnh thành trên tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm nay.

Do đó, 44 quận của 10 tỉnh có hơn 60 lao động làm việc bất hợp pháp ở Hàn Quốc sẽ bị cấm xuất khẩu thêm công nhân đến đây

Bộ cũng đang cân nhắc về 46 quận khác, nơi mà tỷ lệ công nhân đang từ chối quay trở lại Việt Nam sau khi hơn 35% hợp đồng của họ hết hạn

Phó Bộ Trưởng Doan Mau Nghiep nói rằng, người lao động Việt Nam chọn ở lại Hàn Quốc sau khi hợp đồng của họ hết hạn là bởi vì họ có thể kiếm được hơn 1,000 đô la 1 tháng

Nếu những người này quay trở lại Việt Nam, sẽ rất khó cho họ để họ có thể tìm được việc với mức lương như vậy. Tuy nhiên, 1 lượng lớn những người lao động bất hợp pháp hơn 3 năm qua đã ngăn chặn khoảng 35,000 - 40,000 những người lao động Việt Nam khác tới Hàn Quốc làm việc

Năm ngoái, Việt Nam đứng đầu về tỷ lệ xuất khẩu người lao động sang Hàn Quốc, nhưng tỷ lệ đó bao gồm cả 15,000 lao động bất hợp pháp, chiếm khoảng 35% trong tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong khi đó, các nước khác chỉ chiếm khoảng 15 - 17%

Việt Nam bắt đầu gửi lao động sang Hàn Quốc năm 1993. Nhưng Hàn Quốc ngưng chấp nhận lao động Việt Nam vào năm 2012 bởi vì rất nhiều lao động vi phạm hợp đồng hoặc không trở về Việt nam sau khi hợp đồng của họ kết thúc. Năm 2013, Hàn Quốc tiếp tục chấp nhận nguồn lao động Việt Nam nhưng họ hạn chế trình độ của lao động Việt Nam lại.

 

Dịch bởi: hatranthanh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục