1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu 1: Làm hư hỏng

to blow something

to go on a pinic

to fall in love

Câu 2: Bị ngạc nhiên

to look something up

hard to do something

to be taken aback


Câu 3: Giữ bình tĩnh, bớt căng thẳng, thư giãn

now and again

to be at odds with s.o

to lighten up

Câu 4: Giải quyết, tìm ra cách

(to) hit it off (with somebody)

to go to the coffee shop

to work out


Câu 5: Không quan tâm

to do the laundry

to not give a hoot

(to) ask someone out

Câu 6: Tiện ích công cộng, dịch vụ công cộng

to love s.o to death

public utility

be snowed under

Bấm nút “Xem kết quả” phía dưới để biết được kết quả và nhận mã số sửa bài. Sau khi làm đúng hết các câu hãy quay lại đặt ví dụ cho mỗi cụm từ để ghi nhớ. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH như sau:
Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxxxxx
Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mã số này dùng để sửa bài trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH, tuy nhiên mức độ không thường xuyên bằng các bạn đã có Flashcard.