Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. 12 câu nói sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi niềm đam mê

12 câu nói sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi niềm đam mê

18/12/2017
Mức căn bản

12 quotes that will encourage you to follow your passion

Finding your passion is one thing, following it is another. Be inspired to take action by these 12 quotes from leaders and creatives who pushed beyond their fears to follow work that made them come alive.

“I’ve been absolutely terrified every moment of my life and I’ve never let it keep me from doing a single thing that I wanted to do.” — Georgia O’Keefe

“Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there’s love and inspiration, I don’t think you can go wrong.” —Ella Fitzgerald

“Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing.” —Theodore Roosevelt

“What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does what he wants to do.” —Bob Dylan

“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” —Farrah Gray

“I would rather die of passion than of boredom.” —Vincent van Gogh

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” —Mark Twain

“There is no passion to be found playing small – in settling for a life that is less than the one you are capable of living.” —Nelson Mandela

“The one thing that you have that nobody else has is you. Your voice, your mind, your story, your vision. So write and draw and build and play and dance and live as only you can.” —Neil Gaiman

“It’s your place in the world; it’s your life. Go on and do all you can with it, and make it the life you want to live.” —Mae Jemison

Source: Idealist

 

 

12 câu nói sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi niềm đam mê

Tìm ra niềm đam mê là một chuyện, theo đuổi nó lại là một chuyện khác. Được lấy cảm hứng từ 12 trích dẫn từ những nhà lãnh đạo và những nhà sáng tạo, những người đã vượt khỏi nỗi sợ hãi để theo đuổi những tác phẩm, làm cho chúng trở nên thật sự sống động.

"Tôi đã trải qua những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ trong đời và tôi không quên để nó thúc đẩy tôi làm những việc mà tôi mong muốn làm" - Georgia O'Keefe

"Chỉ cần đừng từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Nơi có tình yêu và niềm cảm hứng, tôi không nghĩ rằng bạn có thể đi sai đường" - Ella Fitzgerald

"Giải thưởng lớn nhất càng xa tầm với thì cuộc sống càng cho ta cơ hội để làm việc chăm chỉ ở những công việc đáng làm" - Theodore Roosevelt.

"Tiền là gì? Một người thành đạt nếu anh ấy thức dậy vào mỗi sáng và đi ngủ vào mỗi tối với những gì anh ta muốn làm." - Bob Dylan.

"Vun đắp giấc mơ của chính bạn, hoặc là ai đó sẽ thuê bạn để vun đắp giấc mơ của họ." - Farrah Gray.

"Tôi muốn chết vì đam mê còn hơn là chết vì buồn chán" - Vincent van Gogh.

"Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là ngày bạn sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do tại sao bạn được sinh ra" - Mark Twain.

"Không có niềm đam mê nào nhỏ bé cả - trong việc giải quyết một cuộc sống ít hơn cái mà bạn có khả năng sống" - Nelson Mandela

"Bạn có thứ mà không ai khác có. Giọng nói của bạn, tâm trí của bạn, câu chuyện của bạn, tầm nhìn của bạn. Do đó hãy viết, vẽ, xây dựng, chơi, nhảy múa và sống theo chính cách của bạn" - Neil Gaiman.

"Đây là vị trí của bạn trên thế giới: Là cuộc sống của bạn. Hãy bước tới và làm tất cả những gì bạn có thể làm với nó, tạo nên chính cuộc đời bạn muốn" - Mae Jemison

 

Dịch bởi: minhthanh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục