Qua lần sinh hoạt tuần trước thầy Ce Phan nhận thấy các thành viên có khả năng giao tiếp nhưng lại không hoạt động hiệu quả nếu phải nói chuyện và thảo luận một vấn đề nào đó bằng tiếng Anh. Vì thế buổi sinh hoạt này là dịp để các bạn sẽ thực hành những kỹ năng nói chuyện, làm việc với nhau trong 1 nhóm, được hướng dẫn bởi thầy Ce Phan

 

 

 

 

 

 

CLB tiếng Anh Cafalita

40/1 Huỳnh Đình Hai, P14, Bình Thạnh

Số ĐT liên hệ: 083.551.0878