Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. 2.000 hộ dân ven sông phải di dời

2.000 hộ dân ven sông phải di dời

18/05/2016
Mức trung cấp

2,000 households along rivers to be relocated

More than 2,000 households along the Hong (Red) and the Thai Binh rivers will be relocated as part of the new national plan for flood prevention and control.

This was announced by Vu Xuan Thanh, head of the Ministry of Agriculture and Rural Development’s Department of Dyke Management.

Under the new plan, 2,032 households on the narrow river bank, including those in the Thach Dong Commune in northern Phu Tho Province and in 11 communes in Ha Noi, will be moved to another place.

Some 700,000 households were relocated under the previous plan, which was approved by the government in 2007.

Thanh said changes in climate conditions, hydrology and socio-economic development had forced the ministry to make modifications to the plan. Moreover, the construction of hydro-power plants along the Da, Lo and the Thao rivers in China had led to changes in the rivers’ flow and the riverbeds.

As a result, the Ministry of Agriculture and Rural Development recalculated the number of households to be relocated in the new plan.

In response to a query on the measures being undertaken to stablise the lives of the affected households, Thanh said the local authorities will be responsible for setting up detailed plans with specific solutions.

The local authorities can propose to use the local budget for relocation or can mobilise capital from businesses. They will also be responsible for arranging accommodation for the displaced households, he said.

The ministry has asked the government to give permission to local authorities to allocate five per cent of the area on the river banks to build housing for affected households.

Source: VIETNAMNET

 

 

2.000 hộ dân ven sông phải di dời

Hơn 2.000 hộ gia đình sống dọc theo sông Hồng và sông Thái Bình sẽ được di dời như là một phần của kế hoạch quốc gia về việc phòng chống và kiểm soát lũ lụt.

Điều này đã được công bố bởi Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng Cục Quản lý đê điều Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo kế hoạch mới, 2.032 hộ gia đình sống trên các khu vực bờ sông hẹp, bao gồm cả những hộ trong xã Thạch Đồng ở phía Bắc tỉnh Phú Thọ và 11 xã tại Hà Nội, sẽ được chuyển đến địa điểm khác.

Khoảng 700.000 hộ gia đình đã được di dời theo kế hoạch trước đây, việc này được sự chấp thuận của chính phủ trong năm 2007.

Ông Thành cho biết những thay đổi về điều kiện khí hậu, thủy văn và phát triển kinh tế-xã hội đã buộc Bộ phải sửa đổi kế hoạch. Hơn nữa, việc xây dựng các nhà máy thủy điện dọc theo sông Đà, sông Lô và sông Thao ở Trung Quốc đã dẫn đến những thay đổi của dòng chảy các con sông và dưới lòng sông.

Kết quả là, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tính toán lại số lượng hộ gia đình phải di dời trong kế hoạch mới.

Để đối phó với truy vấn về các biện pháp được thực hiện nhằm bình ổn cuộc sống của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, ông Thành cho biết chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết với các giải pháp cụ thể.

Các nhà chức trách địa phương có thể đề xuất sử dụng ngân sách địa phương để di dời hoặc có thể huy động vốn từ các doanh nghiệp. Họ cũng sẽ có trách nhiệm bố trí chỗ ở cho các hộ phải di dời, ông nói.

Bộ đã đề nghị chính phủ cho phép chính quyền địa phương phân bổ năm phần trăm khu vực trên bờ sông để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục