Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. 2016 vẫn sẽ là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp Việt

2016 vẫn sẽ là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp Việt

27/11/2015
Mức trung cấp

2016 will still be a hard year for Vietnamese enterprises

 Economic experts said the production and business situation in 2016 will not have many new features compared to 2015. It will be still a difficult year for Vietnamese businesses.

Nguyen Dinh Cung, Director of the Central Institute for Economic Management, said in 2016 the economy will continue to recover slowly so it should not be vulnerable to external impacts.

One of the reasons that he cited came from the past, when it was believed that the Vietnam economy would take off when it joined the World Trade Organization (WTO).

In fact, only in 2007 did the economy reach the targeted growth, and then economic growth fell later, most obviously in 2008.

So, in general, the economy in 2015 is considered similar to 2007.

Cung said that businesses should not put too many expectations on free trade agreements (FTA). The chances are available but if they do not improve their competitiveness, they will not be able to grasp the advantages offered by FTAs.

Compared with business in many other countries, Vietnam enterprises face more difficulties. The private economic sector still has limited access to bank loans still.

Therefore, Cung noted that, in 2016, institutional economic reform will continue, the business environment will improve further, but the speed and scale is still far from the requirements of the actual development.

The thinking and methods of state management will still lean on "control" and "inspection" rather than “promotion” and “support”. The ask-give mechanism will be still dominant.

Thus, business rights will be broadened, but the institutional and, cost risks will be unchanged. Lending rates will continue to remain at a high level, beyond the ability of many businesses.

Except for the foreign investment flow into Vietnam brought about by FTAs, other activities of the economy are still very difficult to predict.

Regarding interest rates, deputy governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Thi Hong said that the banking system will still face difficulties next year.

Vietnamese enterprises are relying too much on bank loans, which puts more pressure on the banking system.

In 2016, the State Bank of Vietnam will continue to remove difficulties for enterprises. Accordingly, credit will still be concentrated on production.

To support small- and medium-sized enterprises, the ceiling lending interest rate for the five priority areas like agriculture and rural development, export, supporting industries, small- and medium-sized enterprises, and enterprises applying high technologies will be 2% lower than other areas.

Speaking about the development of Vietnamese enterprises, Hirotaka Yasuzumi, chief representative of the Japan External Trade Organization (JETRO) in HCM City, said that Vietnam needs to invest heavily in industries with advantages in the Trans-Pacific Partnership (TPP), as well as sectors with supporting industries.

He also advised Vietnam to boost investment in petrochemicals, iron and steel production to supply adequate inputs to other industries.

The Japanese expert also stressed that Vietnamese enterprises are weak in terms of business strategy; therefore, to improve capacity, they need the State’s support in terms of policy, especially policies for the supporting industry for SMEs.

"The Vietnamese Government has to strongly reform so the business environment of enterprises will further improve," Hirotaka Yasuzumi said.

Source: VIETNAMNET

 

 

2016 vẫn sẽ là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp Việt

Các chuyên gia kinh tế cho biết tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2016 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2015. Đó sẽ vẫn là năm khó khăn cho các doanh nghiệp Việt.

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết trong năm 2016 nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi chậm do đó nó dễ bị tổn thương do tác động bên ngoài.

Một trong những lý do mà ông dẫn ra đến từ quá khứ, khi người ta tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong thực tế, chỉ trong năm 2007 nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế lại giảm sau đó, rõ ràng nhất trong năm 2008.

Vì vậy, nói chung nền kinh tế trong năm 2015 được coi là tương đương với năm 2007.

Ông Cung cho rằng, doanh nghiệp không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các hiệp định thương mại tự do (FTA). Các cơ hội luôn có sẵn nhưng nếu họ không cải thiện khả năng cạnh tranh, họ sẽ không thể nắm bắt được những lợi thế mà các FTA mang lại.

So với các doanh nghiệp ở nhiều nước khác, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn bị hạn chế tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Vì vậy, ông Cung lưu ý rằng, trong năm 2016, cải cách kinh tế sẽ tiếp tục, môi trường kinh doanh sẽ cải thiện hơn nữa, nhưng tốc độ và quy mô vẫn còn cách xa các yêu cầu của thực tế phát triển.

Tư duy và phương pháp quản lý nhà nước vẫn sẽ nghiêng về "Kiểm soát" và "kiểm tra" hơn là "quảng bá" và "Hỗ trợ ". Các cơ chế xin - cho sẽ vẫn chiếm ưu thế.

Như vậy, quyền kinh doanh sẽ được mở rộng, nhưng những rủi ro chi phí sẽ không thay đổi. Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt quá khả năng của nhiều doanh nghiệp.

Ngoại trừ cho các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam do FTA mang lại, các hoạt động khác của nền kinh tế vẫn rất khó dự đoán.

Về lãi suất, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho rằng, hệ thống ngân hàng vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong năm tới.

Doanh nghiệp Việt Nam đang dựa quá nhiều vào vốn vay ngân hàng, khiến hệ thống ngân hàng bị áp lực .

Trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, nguồn tín dụng vẫn sẽ được tập trung vào hoạt động sản xuất.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất cho vay trần cho năm lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu, hỗ trợ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ thấp hơn 2% so với các khu vực khác.

Phát biểu về sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, Hirotaka Yasuzumi, Trưởng đại diện của Tổ chức ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TP HCM cho rằng, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp có lợi thế trong các hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như với các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ông cũng tư vấn rằng Việt Nam nên thúc đẩy đầu tư trong hóa dầu, sắt và sản xuất thép để cung cấp đầu đủ các ngành công nghiệp khác.

Chuyên gia Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu về chiến lược kinh doanh; Do đó, để nâng cao năng lực, họ cần sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách, đặc biệt là chính sách đối với các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các DNVVN.

"Chính phủ Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ như vậy môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được cải thiện" Hirotaka Yasuzumi nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục