Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. 2.5 triệu người ở Hà Nội thiếu nước sạch

2.5 triệu người ở Hà Nội thiếu nước sạch

07/01/2017
Mức căn bản

2.5 million people in Hanoi lack clean water

Some 2.5 million people living in suburban areas in Hanoi do not yet have access to tap water, the city’s Centre for Clean Water and Rural Environmental Hygiene has revealed.

People in Hanoi’s suburban areas are forced to buy clean water at high prices due to a shortage of tap water.

In a report on Hanoians accessing tap water in 2016, the centre said the rate of people in suburban areas accessing tap water supply increased 3.3 per cent compared with the previous year. However, the city’s target of supplying clean water to all people in the city by 2020 would not come close to being achieved unless serious measures were implemented.

Many people in the west of the city, such as Đông Anh and Sóc Sơn districts, had to use water from ponds or wells for daily chores, impacting their health and causing diseases related to the skin and eyes.

According to a recent announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Lũng Vị Village in Chương Mỹ District and Thống Nhất Village in Ứng Hòa District were the two villages with the poorest water quality in the country.

In some areas locating along the Nhuệ River, including Cự Khê Ward in Thanh Oai District, Tiền Phong Ward in Thường Tín District, Chuyên Mỹ Ward in Phú Xuyên District and Đông Lỗ Ward in Ứng Hòa District, the water quality was substandard. Some water samples were taken from a depth of 40-50m but still had foul odour.

Suburban people were even facing a shortage of water in the dry seasons and were forced to use contaminated water or buy water at high prices, such as those living in Trung Hòa and Trường Yên communes in Chương Mỹ District and Chàng Sơn Commune in Thạch Thất District.

The city authority has built water supply stations for these areas, but some have failed to ensure water supply for residents.

According to the centre, the city has implemented measures to attract investment capital from enterprises and individuals. The city has asked the Hà Nội Clean Water One Member Co. Ltd to expand the model of water supply using German water treatment technology to develop the water supply network in suburban areas.

The city has also ordered the company to disseminate information about the protection of water sources and reduce wastage of water. 

Source: Vietnam News

 

2.5 triệu người ở Hà Nội thiếu nước sạch

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của thành phố cho biết có khoảng 2.5 triệu người sống ở các khu vực ngoại thành Hà Nội, hiện vẫn chưa tiếp cận được với nước máy.

Người dân ở các khu ngoại thành của Hà Nội buộc phải mua nước sạch với giá cao do thiếu nước máy.

Trong một báo cáo về việc người Hà Nội tiếp cận nước máy vào năm 2016, trung tâm cho biết tỷ lệ người dân ở khu vực ngoại thành tiếp cận nguồn cung cấp nước máy tăng 3,3 phần trăm so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố là cung cấp nước sạch cho tất cả mọi người dân trong thành phố vào năm 2020 sẽ không thể tiến gần hơn trừ khi các biện pháp nghiêm túc được thực hiện.

Nhiều người dân sống ở phía tây của thành phố như huyện Đông Anh và Sóc Sơn, đã phải sử dụng nước từ các ao hồ hoặc giếng cho sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và gây ra các bệnh liên quan đến da và mắt.

Theo một thông báo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường, làng Lũng Vị tại huyện Chương Mỹ và làng Thống Nhất tại huyện Ứng Hòa là hai ngôi làng có chất lượng nước thấp nhất trong cả nước.

Ở một số khu vực nằm dọc theo sông Nhuệ, bao gồm phường Cự Khê của huyện Thanh Oai, Phường Tiền Phong của huyện Thường Tín, Phường Chuyên Mỹ của huyện Phú Xuyên và phường Đông Lỗ của huyện Ứng Hòa, thì chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn. Một số mẫu nước được lấy từ độ sâu 40-50m nhưng vẫn có mùi hôi.

Người dân ở vùng ngoại thành thậm chí còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trong mùa khô và bị buộc phải sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm hoặc mua nước sạch với giá cao, chẳng hạn như người dân sinh sống ở các xã Trung Hòa và Trường Yên, huyện Chương Mỹ và xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất .

Chính quyền thành phố đã xây dựng nhiều trạm cấp nước cho các khu vực này, nhưng một số trạm đã thất bại trong việc đảm bảo cung cấp nước cho người dân.

Theo trung tâm, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và cá nhân. Thành phố cũng yêu cầu Công ty nước sạch Hà Nội mở rộng mô hình cấp nước sử dụng công nghệ xử lý nước của Đức để phát triển mạng lưới cấp nước tại các khu vực ngoại ô.

Thành phố cũng đã ra lệnh cho công ty phổ biến các thông tin về bảo vệ nguồn nước và giảm lãng phí nước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục