Bài viết liên quan:

3 quy tắc phát âm s/z ở âm cuối

Trong suốt chương trình dạy phát âm Ce Phan gặp nhiều thắc mắc về cách nhận ra âm dài, âm ngắn trong tiếng Anh và làm thế nào để biết khi nào đọc "s", khi nào đọc "z" ở âm cuối. Bài hướng dẫn này sẽ giải đáp câu hỏi số 2. Khi bạn nắm được 3 quy tắc này thì chắc chắn bạn sẽ thấy rất dễ dàng để nhớ và làm theo.

 

Quy tắc số 1:

Nếu âm cuối của những từ là (p, t, k, f- những âm không thanh âm), sẽ phát âm là "s" (âm không thanh âm (*)) ở âm cuối

Ví dụ
1 cup,               2 cups    (âm ‘p’ trong "cup"  là âm không thanh âm, bạn chỉ cần phát âm "s" khi thêm nó vào)
1 cat,                2 cats            
I break,             he breaks 
I stop,               he stops

 

Quy tắc số 2:

Nếu 1 từ có những âm kết thúc là ‘sz, sh, ch, hoặc dg (j)’ khi thêm "s" sẽ đọc thành  IZZZZZZ

Ví dụ:
1 Page             2 Pages
1 Bus               2 Buses 
1 Lunch           2 Lunches    
I  Raise,            He Raises
I Brush,            He Brushes
I Push,              He Pushes


Quy tắc số 3:   

Nếu một từ có kết thúc là một nguyên âm (như: tree) hoặc một phụ âm có thanh âm (như: game), khi thêm "s" vào cuối từ bạn sẽ phát âm ZZZZ

Ví dụ:
1 Tree,                   2 Treezzzz  (Viết đúng là Trees)
1 Day,                    2 Days
1 Shoe,                  2 Shoes
I Fly,                       He Flies
1 Game,                 2 Games
1 Head,                  2 Heads
1 Train,                  2 Trains
1 Song,                  2 Songs

 

Một số từ thông khụng, khi viết là "s" mà đọc thành "z"
     IS   
             HIS   
                        AS   
                                 WAS   
                                             THESE  
                                                             THOSE
                                                                             EASY
                                                                                         BECAUS

Luyện tập:

Hãy dùng một bút highlight để gạch chân những âm s/z  theo 3 quy tắc vừa học ở trên sau đó tập đọc đoạn hội thoại này ít nhất 100 lần để có thể quen với cách phát âm s/z trong các từ tiếng Anh

Another zippy, zappy, crazy day comes to a close.  As we zoom up to Joe’ s  snooze zone, Zoe Jones of Zodiac Zoo plays with her zipper. Last week, Jim’ s brothers were picked to represent their country in the Olympic  Games.  Two of the brothers were swimmers, while the other two were long  distance runners.  All of the brothers wore glasses.  These athletes worked hard  at qualifying for the games and were hoping to come home with prizes.  Since  the brothers go to the same university, they often take the same courses.  This  makes studying easier and gives them more time to do other things. On Thursday, I had a very lazy day.  I woke up early and first squeezed oranges  into juice.  I then got dressed and watched the sunrise come up over the  mountains.  It was so beautiful that I took many pictures with my camera and I  used three rolls of film.  After drinking two cups of coffee, I got dressed, left the  house, and walked three miles home.

 

(*)- âm không thanh âm là âm cuối khi phát âm không gây rung thanh quản

Hãy đặt tay của bạn lên cổ khi bạn phát âm một câm cuối trong tiếng Anh như p,b, d, t để kiểm tra xem thanh quản của bạn có rung hay không khi phát âm chúng

 

Tác giả: Ce Phan