Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. 300 trẻ em tại được hỗ trợ phẫu thuật tim hàng năm

300 trẻ em tại được hỗ trợ phẫu thuật tim hàng năm

30/07/2015
Mức căn bản

300 children receive support for heart surgeries annually

As many as 300 local Vietnamese children with congenital heart diseases are expected to receive financial support for surgeries each year under a programme recently issued by the Municipal People’s Committee.

Those eligible for the programme have health insurance, come from impoverished or nearly-impoverished families, receive local social welfare or live in social protection institutions across the city.

The programme is co-funded by the Health Insurance Fund, the Social Protection Fund, the Medicine Fund for the Poor and organisations and individuals.

Beneficiary children will also receive food allowances during 15 days and travel costs.

The Medicine Fund for the Poor plans to allocate some 4.5 billion VND (210,000 USD) for the programme each year.

Source: Vietnam Plus

 

 

300 trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật tim hàng năm

Có đến 300 trẻ em trên khắp Việt Nam mắc các bệnh tim bẩm sinh dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho các ca phẫu thuật mỗi năm theo chương trình gần đây của Ủy ban nhân dân thành phố.

Những hộ đủ điều kiện cho chương trình bảo hiểm sức khỏe là các gia đình nghèo khó hoặc gần - bần cùng hóa, nhận được phúc lợi xã hội của địa phương hoặc sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn thành phố.

Chương trình được đồng tài trợ bởi Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo trợ Xã hội, Quỹ Y học cho người nghèo và các tổ chức, cá nhân.

Trẻ em được thụ hưởng cũng sẽ nhận được trợ cấp thực phẩm trong thời gian 15 ngày và chi phí đi lại.

Quỹ Y học cho người nghèo có kế hoạch phân bổ 4,5 tỷ đồng (210.000 USD) cho chương trình mỗi năm.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2017

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục