CLB tiếng Anh Cafalita ngày 31/8/2014: Bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông chủ?

Chủ đề tuần này là: "bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông chủ?". Đang trong giai đoạn nghĩ lễ nên tuần là  tuần mà có số lượng thành viên giảm hơn so với các tuần trước. Khoảng 17 thành viên tham dự CLB tiếng Anh Cafalita ngày 31/8/2014.

Tuy nhiên, buổi sinh hoạt với chủ dđề này tạo điều kiện tốt để các bạn có thể có những chia sẻ mang tính cá nhân của mình về những kế hoạch trong tương lai cũng như những ước mơ đẹp mà các bạn muốn thực hiện trong tương lai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp bởi Ce Phan