Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. 32 câu nói tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực

32 câu nói tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực

09/01/2017
Mức trung cấp

32 Awesome Quotes to Inspire Positive Change

Change is constant, but that doesn't make it easy. Draw on these inspirational quotes to make it easier.

It's often said that change is the only constant in life. Yet humans are evolutionarily predisposed to resist change because of the risk associated with it. Despite this resistance to change, it is more important than ever. Napoleon once said, "One must change one's tactics every 10 years if one wishes to maintain one's superiority." In today's society the pace of change is immensely faster, and it will only continue to accelerate.

Organizations and people that don't embrace change are bound to lose ground and stagnate. When you are anxiously anticipating a change--or in the midst of a challenging one--grab one of these quotes to help you or your team plow through it.

1. The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. -Albert Einstein

2. Any change, even a change for the better, is always accompanied by drawbacks and discomforts. -Arnold Bennett

3. Change is inevitable. Change is constant. -Benjamin Disraeli

4. When you're finished changing, you're finished. -Benjamin Franklin

5. The price of doing the same old thing is far higher than the price of change. -Bill Clinton

6. The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress. -Charles Kettering

7. If you don't like change, you will like irrelevance even less. -General Eric Shinseki

8. Change means that what was before wasn't perfect. People want things to be better. -Esther Dyson

9. Resistance at all cost is the most senseless act there is. -Friedrich Durrenmatt

10. If we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. -Gail Sheehy

11. Those who cannot change their minds cannot change anything. -George Bernard Shaw

12. When people shake their heads because we are living in a restless age, ask them how they would like to life in a stationary one, and do without change. -George Bernard Shaw

13. I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must change if they are to get better. -Georg C. Lichtenberg

14. He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery. -Harold Wilson

15. People can cry much easier than they can change. -James Baldwin

16. Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. -John F. Kennedy

17. Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof. -John Kenneth Galbraith

18. Be the change that you wish to see in the world. -Mahatma Gandhi

19. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. -Margaret Mead

20. Your success in life isn't based on your ability to simply change. It is based on your ability to change faster than your competition, customers, and business. -Mark Sanborn

21. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. -Maya Angelou

22. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. -Mother Teresa

23. The first step toward change is awareness. The second step is acceptance. -Nathaniel Branden

24. Change your thoughts and you change your world. -Norman Vincent Peale

25. People don't resist change. They resist being changed. -Peter Senge

26. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. -R. Buckminster Fuller

27. Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better. -Sydney J. Harris

28. It is not necessary to change. Survival is not mandatory. -W. Edwards Deming

29. There is nothing wrong with change, if it is in the right direction. -Winston Churchill

30. To improve is to change; to be perfect is to change often. -Winston Churchill

31.And just for fun... "Change is inevitable--except from a vending machine." -Robert C. Gallagher

32. Change before you have to. -Jack Welch

Source: inc.com

 

 

32 câu nói tuyệt vời truyền cảm hứng để có thay đổi tích cực

Thay đổi thì diễn ra liên tục nhưng nó lại không dễ dàng. Hãy viết ra những câu trích dẫn có thể truyền cảm hứng này để sự thay đổi của bạn diễn ra dễ dàng hơn.

Người ta thường nói rằng sự thay đổi luôn là một hằng số trong cuộc sống. Tuy nhiên, con người đang tiến hóa dẫn đấn chống lại sự thay đổi vì những nguy cơ liên kết với nó. Mặc dù sự chống cự này là để thay đổi, nó còn quan trọng hơn bao giờ hết. Napoleon đã từng nói: "Chúng ta phải thay đổi chiến thuật mỗi thập kỷ nếu muốn duy trì ưu thế đối với kẻ khác." Trong xã hội ngày nay tốc độ thay đổi là vô cùng nhanh, và nó sẽ chỉ tiếp tục tăng tốc mà thôi.

Các tổ chức và những người mà không nắm lấy sự thay đổi sẽ rơi khỏi cuộc chơi và trở nên trì trệ. Khi bạn đang lo lắng dự đoán về một sự thay đổi - hoặc ở giữa một thách thức, hãy chọn lấy một trong trích dẫn này để giúp bạn hoặc nhóm của bạn vượt qua nó.

1. Thế giới quan của chúng ta tạo ra chính là cách chúng ta nghĩ về nó. Nó không thể thay đổi nếu chúng ta không thay đổi suy nghĩ của chính mình. - Albert Einstein

2. Bất kì sự thay đổi nào, thậm chí là một sự thay đổi cho những điều tốt hơn thì vẫn luôn kèm theo những hạn chế và nỗi lo lắng - Arnold Bennette

3. Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Thay đổi là điều bất biến- Benjamin Disraeli

4. Khi bạn chấm dứt việc thay đổi, cũng là lúc cuộc đời bạn chấm hết! - Benjamin Franklin

5. Cái giá cho những việc đã qua thì cao hơn cái giá phải trả cho sự thay đổi -Bill Clinton

6. Thế giới ghét sự thay đổi, tuy nhiên đó là thứ duy nhất mang lại sự tiến bộ -Charles Kettering

7. Nếu bạn không thích sự thay đổi, bạn sẽ thích những có thay đổi chút ít - General Eric Shinseki

8. Thay đổi có nghĩa là những cái trước đó không hoàn hảo. Con người muốn được những thứ tốt hơn. -Esther Dyson

9. Chống lại bằng mọi giá là hành động vô nghĩa nhất. - Friedrich Dürrenmatt

10. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không phát triển. Nếu chúng ta không phát triển, chúng ta không thực sự sống. -Gail Sheehy

11. Những người không thể thay đổi tâm trí của họ thì cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. -George Bernard Shaw

12. Khi mọi người lắc đầu bởi vì họ đang sống trong một thời đại luôn luôn chuyển động, yêu cầu họ làm cách nào họ muốn sống trong một thời đại không thay đổi và làm mà không có sự thay đổi nào. -George Bernard Shaw

13. Tôi không thể nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu chúng ta thay đổi; những gì tôi có thể nói là họ phải thay đổi nếu họ muốn tốt hơn. -Georg C. Lichtenberg

14. Ai từ chối thay đổi là bệ đỡ của sự suy tàn. Tổ chức loài người duy nhất mà từ chối tiến bộ chính là nghĩa trang. -Harold Wilson

15. Mọi người có thể dễ dàng khóc hơn nhiều so với việc họ có thể thay đổi. -James Baldwin

16. Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Và những người chỉ nhìn về quá khứ hay hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. -John F. Kennedy

17. Đối mặt với sự lựa chọn giữa việc thay đổi suy nghĩ của một người và chứng minh rằng không cần thiết phải làm như vậy, hầu như mọi người đều bận rộn với bằng chứng. -John Kenneth Galbraith

18. Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy ở thế giới này -Mahatma Gandhi

19. Không bao giờ nghi ngờ rằng nhóm nhỏ những công dân cam kết và sâu sắc có thể thay đổi thế giới. Thật vậy, đó là điều duy nhất từng có. -Margaret Mead

20. Thành công của bạn trong cuộc sống không phải dựa vào khả năng của bạn chỉ đơn giản là thay đổi. Nó được dựa trên khả năng của bạn để thay đổi nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh, khách hàng của bạn, và trong kinh doanh. -Mark Sanborn

Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình -Maya Angelou

22. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném đá xuống nước để tạo ra nhiều gợn sóng. - Đức Mẹ Teresa

23. Bước đầu tiên hướng tới sự thay đổi là nhận thức. Bước thứ hai là chấp nhận. - Nathaniel Branden

23. Hãy thay đổi tư duy của bạn và từ đó thay đổi thế giới -Norman Vincent Peale

25. Người ta không chống lại sự thay đổi. Họ chỉ chống lại việc bị buộc phải thay đổi.

26. Bạn không bao giờ thay đổi mọi thứ bằng cách đấu tranh với thực tế mà nó tồn tại. Để thay đổi một cái gì đó, hãy xây dựng một mô hình mới mà làm cho các mô hình hiện có lỗi thời. -R. Buckminster Fuller

27. Tình thế nghịch lý của chúng ta là chúng ta ghét sự thay đổi và đồng thời lại thích được thay đổi; những gì chúng ta thực sự muốn là những thứ vẫn như cũ nhưng lại tốt hơn. -Sydney J. Harris

28. Sẽ không cần thiết để thay đổi nếu sự tồn tại không bắt buộc. -W. Edwards Deming

29. Không có gì sai với sự thay đổi , nếu nó đang đi đúng hướng. -Winston Churchill

30. Cải thiện chính là thay đổi; để được hoàn hảo thì phải thay đổi thường xuyên. -Winston Churchill

31. Và một điều vui là...""Thay đổi là không thể tránh khỏi - ngoại trừ máy bán hàng tự động." -Robert C. Gallagher

32. Hãy thay đổi trước khi bạn phải thay đổi -Jack Welch

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục