Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. 64 phần trăm các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng

64 phần trăm các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng

07/03/2016
Mức căn bản

64 percent of Japanese investors in Vietnam see growth

Still many businesses are concerned about the country's legal system and material supply

Most Japanese businesses in Vietnam reported revenue increases in 2015. Photo: Diep Duc Minh

Japanese investors are doing well in Vietnam with 64 percent of them planning business expansion, the highest rate of all Asia-Pacific markets.

A new survey by the Japan External Trade Organization (JETRO) showed that many Japanese investors are favoring Vietnam given its low labor costs and high growth potential brought by the Trans-Pacific Partnership. Vietnam and Japan are among 12 members of the free trade pact.

The survey found 85 percent of Japanese businesses in Vietnam posted higher revenues in 2015.

Responses were collected from 4,635 Japanese businesses in the region, including 557 in Vietnam.

The Philippines came second in the survey with 55 percent of respondents planning for expansion, followed by Indonesia with 52 percent. The ratio in Thailand was 49 percent, Malaysia 44.6 percent and China 38 percent.

Yasuzumi Hirotaka, representative of JETRO in Ho Chi Minh City, said at a conference that the labor costs in Vietnam’s manufacturing sector are less than half of those in China, Thailand and Malaysia.

But he said investors have problems sourcing raw materials in Vietnam as the country has only managed to supply 32 percent of the materials needed for production, lower than other markets.

Many investors also said Vietnam can be a risky investment destination due to a lack of transparency in its incomplete legal system. 

Japan’s direct investment in Vietnam reached US$1.84 billion in 2015, only after South Korea and Malaysia. Most of the projects were in the manufacturing, retail and IT sectors. 

Source: Thanhnien News

 

 

64 phần trăm các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đang lo lắng về hệ thống pháp luật của nhà Nước hiện hành và nguồn cung cấp vật liệu.

Hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đều báo cáo tăng doanh thu trong năm 2015. Ảnh: Diệp Đức Minh

Các nhà đầu tư Nhật Bản đều đang làm tốt ở Việt Nam với 64% trong số họ có kế hoạch mở rộng kinh doanh, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các thị trường ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một cuộc khảo sát mới đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) cho thấy nhiều nhà đầu tư Nhật Bản dành sự ưu tiên cho Việt Nam vì chi phí lao động thấp và tiềm năng tăng trưởng cao nhờ các hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam và Nhật Bản là một trong 12 thành viên của Hiệp định thương mại tự do này.

Các khảo sát cho thấy 85% các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có doanh thu cao hơn trong năm 2015.

Tài liệu được thu thập từ 4.635 doanh nghiệp Nhật Bản trong khu vực, bao gồm 557 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Philippines đứng thứ hai trong cuộc khảo sát với 55% số nhà đầu tư được hỏi có kế hoạch mở rộng quy mô, tiếp theo là Indonesia với 52%. Tỷ lệ này ở Thái Lan là 49%, Malaysia 44,6% và Trung Quốc 38%.

Yasuzumi Hirotaka, đại diện của JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại một cuộc họp rằng chi phí lao động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam ít hơn một nửa so với Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Tuy nhiên, ông cho biết các nhà đầu tư gặp vấn đề trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu tại Việt Nam khi đất nước này chỉ cung cấp được 32% các nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất, thấp hơn so với các thị trường khác.

Nhiều nhà đầu tư cũng cho biết Việt Nam có thể là một điểm đầu tư rủi ro do sự thiếu minh bạch trong hệ thống pháp luật chưa đầy đủ.

Nguồn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 1,84 tỷ USD trong năm 2015, chỉ sau Hàn Quốc và Malaysia. Hầu hết các dự án này nằm trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và CNTT.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục