Bài viết liên quan:

Lướt qua trang Facebook của GS. Ngô Bảo Châu thấy ông có chia sẻ một bài viết về những lời răn của Jodorowsky, tôi đọc lại 82 lời dạy này thấy cũng hay nên thử tìm lại cả hai phần: tiếng Anh, tiếng Việt để chia sẻ lại trong mục "Quả ngọt sáng tạo" như một món quà tinh thần dành cho các bạn. 

Nội dung mà ông Jodorowsky chia sẻ khá dài nên sẽ có 2 bài viết, phần 1 gồm có 41 lời khuyên và phần 2 sẽ bao gồm 41 câu nói còn lại.

Alejandro Jodorowsky– nhà làm phim, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà trị liệu tâm lý người Chi-lê. Bạn cũng nên tìm hiểu ông Jodorowsky là ai thông qua Wiki để biết hơn về sự nghiệp lừng lẫy của ông.

 

1. Ground your attention on yourself. Be conscious at every moment of what you are thinking, sensing, feeling, desiring, and doing.
Dành sự chú ý của bản thân cho chính mình. Luôn ý thức về cái mà bạn nghĩ, hiểu, cảm nhận, mong muốn và làm.

2. Always finish what you have begun.
Luôn hoàn thành thứ mà bạn đã bắt đầu.

3. Whatever you are doing, do it as well as possible.
Dù bạn làm gì, hãy làm tốt nhất có thể.

4. Do not become attached to anything that can destroy you in the course of time.
Đừng gắn liền với bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt bạn theo thời gian.

5. Develop your generosity ‒ but secretly.
Âm thầm nhân lên sự rộng lượng

6. Treat everyone as if he or she was a close relative.
Đối xử với tất cả mọi người như người thân.

7. Organize what you have disorganized.
Sắp xếp thứ mà bạn đã phá hoại.

8. Learn to receive and give thanks for every gift.
Học cách nhận và nói cảm ơn khi nhận được quà.

9. Stop defining yourself.
Đừng tự định nghĩa bản thân.

10. Do not lie or steal, for you lie to yourself and steal from yourself.
Đừng nói dối hay ăn cắp, vì bạn đang nói dối chính bản thân mình và ăn cắp của chính mình

11. Help your neighbor, but do not make him dependent.
Hãy giúp đỡ hàng xóm, nhưng đừng làm họ bị phụ thuộc.

12. Do not encourage others to imitate you.
Không khuyến khích người khác bắt chước bạn.

13. Make work plans and accomplish them.
Lên kế hoạch công việc và thực hiện chúng.

14. Do not take up too much space.
Đừng chiếm quá nhiều không gian.

15. Make no useless movements or sounds.
Đừng tạo ra những âm thanh hay dịch chuyển vô ích.

16. If you lack faith, pretend to have it.
Nếu bạn thiếu niềm tin, hãy giả vờ là bạn có nó.

17. Do not allow yourself to be impressed by strong personalities.
Đừng cho phép bản thân bị ấn tượng bởi những tính cách mạnh mẽ.

18. Do not regard anyone or anything as your possession.
Đừng coi bất cứ ai hay bất cứ điều gì là sở hữu của bạn.

19. Share fairly.
Chia sẻ một cách công bằng.

20. Do not seduce.
Đừng cám dỗ.

21. Sleep and eat only as much as necessary.
Ngủ và ăn ít nhất có thể.

22. Do not speak of your personal problems.
Không nói về những vấn đề riêng tư.

23. Do not express judgment or criticism when you are ignorant of most of the factors involved.
Đừng đánh giá hay chỉ trích khi bạn không hiểu hầu hết những yếu tố liên quan.

24. Do not establish useless friendships.
Đừng gây dựng những tình bạn vô dụng.

25. Do not follow fashions.
Đừng chạy theo thời trang.

26. Do not sell yourself.
Đừng bán chính mình.

27. Respect contracts you have signed.
Hãy tôn trọng những hợp đồng mà bạn đã ký.

28. Be on time.
Hãy đúng giờ.

29. Never envy the luck or success of anyone.
Đừng bao giờ ghen tị với may mắn hay thành công của bất cứ ai.

30. Say no more than necessary.
Nói “không” nhiều hơn.

31. Do not think of the profits your work will engender.
Đừng nghĩ về lợi nhuận mà công việc của bạn sẽ mang lại.

32. Never threaten anyone.
Đừng bao giờ đe dọa bất cứ ai.

33. Keep your promises.
Hãy giữ lời hứa.

34. In any discussion, put yourself in the other person’s place.
Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào, hãy đặt mình vào vị trí của người khác.

35. Admit that someone else may be superior to you.
Hãy thừa nhận bất cứ ai cũng có thể tốt hơn bạn.

36. Do not eliminate, but transmute.
Đừng loại bỏ, mà hãy biến đổi.

37. Conquer your fears, for each of them represents a camouflaged desire.
Hãy chinh phục nỗi sợ hãi.

38. Help others to help themselves.
Giúp người khác tự cứu lấy họ.

39. Conquer your aversions and come closer to those who inspire rejection in you.
Chế ngự những ác cảm của bạn.

40. Do not react to what others say about you, whether praise or blame.
Không phản ứng với những điều mà người khác nói về bạn, dù là khen hay chê.

41. Transform your pride into dignity.
Biến niềm kiêu hãnh thành lòng tự trọng.

 

Biên soạn: Ce Phan