Bài viết liên quan:

Trong bài chia sẻ được đăng kỳ trước (phần 1). Tôi đã chia sẻ 41 lời khuyên của Jodorowsky về những trải nghiệm sống mà ông đã đúc kết suốt cuộc đời của mình. Bài viết này sẽ tiếp tục chia sẻ 41 lời khuyên còn lại.

Alejandro Jodorowsky– nhà làm phim, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà trị liệu tâm lý người Chi-lê. Bạn cũng nên tìm hiểu ông Jodorowsky là ai thông qua Wiki để biết hơn về sự nghiệp lừng lẫy của ông.

 

42. Transform your anger into creativity.
Biến sự tức giận thành sự sáng tạo.

43. Transform your greed into respect for beauty.
Biến lòng tham thành sự tôn trọng cái đẹp.

44. Transform your envy into admiration for the values of the other.
Biến sự ghen tị thành sự ngưỡng mộ những giá trị của người khác.

45. Transform your hate into charity.
Biến sự căm ghét thành lòng thiện nguyện

46. Neither praise nor insult yourself.
Đừng tự khen hay xúc phạm bản thân.

47. Regard what does not belong to you as if it did belong to you.
Hãy coi những thứ không thuộc về bạn như thể nó không thuộc về bạn.

48. Do not complain.
Đừng than vãn.

49. Develop your imagination.
Hãy phát triển trí tưởng tượng.

50. Never give orders to gain the satisfaction of being obeyed.
Đừng bao giờ đưa ra mệnh lệnh chỉ để nhận sự thỏa mãn vì được vâng lời.

51. Pay for services performed for you.
Trả tiền cho những dịch vụ phục vụ bạn.

52. Do not proselytize your work or ideas.
Đừng cải đạo công việc hay ý tưởng của bạn.

53. Do not try to make others feel for you emotions such as pity, admiration, sympathy, or complicity.
Đừng cố gắng làm người khác cảm nhận ở bạn những cảm xúc như tiếc nuối, ngưỡng mộ, đồng cảm hay đồng lõa.

54. Do not try to distinguish yourself by your appearance.
Đừng cố gắng làm mình khác biệt bằng ngoại hình.

55. Never contradict; instead, be silent.
Đừng bao giờ phản bác, thay vào đó, hãy im lặng.

56. Do not contract debts; acquire and pay immediately.
Đừng mắc nợ. Hãy kiếm tiền và thanh toán ngay lập tức.

57. If you offend someone, ask his or her pardon; if you have offended a person publicly, apologize publicly.
Nếu bạn xúc phạm ai đó, hãy xin sự tha thứ. Nếu bạn xúc phạm một người công khai, hãy xin lỗi công khai.

58. When you realize you have said something that is mistaken, do not persist in error through pride; instead, immediately retract it.
Khi bạn nhận ra bạn đã nói điều gì đó sai lầm, đừng bảo thủ chỉ vì tự ái của mình, hãy rút lại nó ngay lập tức.

59. Never defend your old ideas simply because you are the one who expressed them.
Đừng bao giờ bảo vệ những ý tưởng cũ kỹ của bạn đơn giản chỉ vì bạn là người nói ra chúng.

60. Do not keep useless objects.
Đừng giữ những vật dụng vô ích.

61. Do not adorn yourself with exotic ideas.
Đừng tô điểm cho mình bằng những ý tưởng kỳ lạ.

62. Do not have your photograph taken with famous people.
Đừng chụp ảnh với người nổi tiếng.

63. Justify yourself to no one, and keep your own counsel.
Đừng tự bào chữa cho bản thân, hãy gọi luật sư của mình.

64. Never define yourself by what you possess.
Đừng bao giờ định nghĩa bản thân bằng thứ mà bạn sở hữu.

65. Never speak of yourself without considering that you might change.
Đừng bao giờ nói về bản thân mà không xem xét đến việc bạn có thể thay đổi.

66. Accept that nothing belongs to you.
Chấp nhận rằng chẳng có gì thuộc về bạn.

67. When someone asks your opinion about something or someone, speak only of his or her qualities.
Khi ai đó hỏi quan điểm của bạn về thứ gì đó hoặc về ai đó, hãy chỉ nói về những phẩm chất của họ.

68. When you become ill, regard your illness as your teacher, not as something to be hated.
Khi bạn bị ốm, hãy coi bệnh tật như giáo viên của bạn, chứ không phải như thứ gì đó đáng ghét.

69. Look directly, and do not hide yourself.
Hãy nhìn thẳng và không che giấu bản thân.

70. Do not forget your dead, but accord them a limited place and do not allow them to invade your life.
Đừng quên cái chết của bạn, nhưng đừng cho phép nó xâm chiếm cuộc sống của bạn.

71. Wherever you live, always find a space that you devote to the sacred.
Dù bạn sống ở bất cứ nơi đâu, hãy luôn tìm ra một nơi để bạn thể hiện sự sùng kính.

72. When you perform a service, make your effort inconspicuous.
Khi bạn cung cấp một dịch vụ, hãy để những nỗ lực của bạn không dễ thấy.

73. If you decide to work to help others, do it with pleasure.
Nếu bạn quyết định làm việc để giúp đỡ người khác, hãy làm với niềm vui.

74. If you are hesitating between doing and not doing, take the risk of doing.
Nếu bạn đang đắn đo giữa làm và không làm, hãy mạo hiểm làm nó.

75. Do not try to be everything to your spouse; accept that there are things that you cannot give him or her but which others can.
Đừng cố gắng trở thành tất cả với bạn đời, hãy chấp nhận rằng có những thứ mà bạn không thể cho anh ấy/ cô ấy nhưng người khác thì có thể.

76. When someone is speaking to an interested audience, do not contradict that person and steal his or her audience.
Khi ai đó đang nói chuyện với một khán giả chăm chú, đừng phủ nhận họ và đánh cắp khán giả của anh ta/ cô ta.

77. Live on money you have earned.
Hãy sống bằng tiền mà bạn kiếm được.

78. Never brag about amorous adventures.
Đừng bao giờ khoe khoang về những cuộc phiêu lưu tình ái.

79. Never glorify your weaknesses.
Đừng bao giờ tô điểm điểm yếu của mình.

80. Never visit someone only to pass the time.
Đừng bao giờ tới thăm ai chỉ để giết thời gian.

81. Obtain things in order to share them.
Giành được mọi thứ là để chia sẻ chúng.

82. If you are meditating and a devil appears, make the devil meditate too.
Nếu bạn đang ngồi thiền và một con quỷ xuất hiện, hãy khiến con quỷ cũng ngồi thiền.

.

 

Biên soạn: Ce Phan