Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Abert Eistein: Tâm linh là hạt mầm của khoa học

Abert Eistein: Tâm linh là hạt mầm của khoa học

12/06/2015
Mức trung cấp

Prominent Scientists’ thoughts on the role of spirituality in science

Dictionary entry for science (Firebrand Photography/iStock) Image of leaf under microscope (MTR/iStock) Buddha statue (Berenike/iStock)

Dictionary entry for science (Firebrand Photography/iStock) Image of leaf under microscope (MTR/iStock) Buddha statue (Berenike/iStock)

Some may view science and spirituality as mutually exclusive, but some of the greatest modern scientists have viewed them as inseparable. 

Albert Einstein during a lecture in Vienna in 1921. (Ferdinand Schmutzer)

Albert Einstein during a lecture in Vienna in 1921. (Ferdinand Schmutzer)

Albert Einstein: “The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms—this knowledge, this feeling, is at the center of true religiousness. 
… The cosmic religious experience is the strongest and noblest mainspring of scientific research.”

Background illustration of space (Trifonov_Evgeniy/iStock/Thinkstock)

Background illustration of space (Trifonov_Evgeniy/iStock/Thinkstock)

Professor of aerospace science and dean emeritus of the School of Engineering and Applied Science at Princeton University Robert G. Jahn: “Few of the truly great scientists of this or any other era would ultimately deny the importance of these mystical components in their own creative capabilities. What is much more problematic and controversial is whether modern science has the technical, epistemological, and intuitive capacity to demonstrate, comprehend, and incorporate such elusive factors in any rigorous and systematic fashion within its own analytical paradigm.”

German physicist Max Planck (c. 1930), photographer unknown.

German physicist Max Planck (c. 1930), photographer unknown.

Max Planck, a founding father of quantum physics: “Scientists have learned that the starting-point of their investigations does not lie solely in the perceptions of the senses, and that science cannot exist without some small portion of metaphysics. Modern Physics impresses us particularly with the truth of the old doctrine which teaches that there are realities existing apart from our sense-perceptions, and that there are problems and conflicts where these realities are of greater value for us than the richest treasures of the world of experience.”

“Belief in miracle is a very important element in the cultural history of the human race. … Is there, in the last analysis, some basically sound foothold for this belief in miracle, no matter how bizarre and illogical may be the outer forms it takes?”

“As a man who has devoted his whole life to the most clear headed science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about atoms this much: There is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.”

By: Tara MacIsaac

 

 

Vai trò của tâm linh đối với khoa học trong suy nghĩ của các nhà khoa học lỗi lạc

Từ ‘khoa học’ trong Từ điển (Firebrand Photography/iStock) Hình ảnh cái lá dưới kính hiển vi (MTR/iStock) Tượng Phật (Berenike/iStock)

Một số người có thể coi khoa học và tâm linh là hai lĩnh vực loại trừ nhau, nhưng một số nhà khoa học lớn của thời hiện đại xem chúng là không thể tách rời.

Albert Einstein trong một bài giảng ở Vienna năm 1921. (Ảnh: Ferdinand Schmutzer)

Albert Einstein: “Những cảm xúc đẹp đẽ nhất và sâu sắc nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được là từ sự thần bí. Nó là hạt mầm của mọi khoa học đích thực. Ai mà không cảm nhận được cảm xúc này, người không còn có thể cảm thấy ngạc nhiên bàng hoàng và say mê trong sự sợ hãi, thì cũng như đã chết rồi. Những gì mà không tiếp xúc đến được chúng ta thực sự tồn tại, biểu hiện chính là trí huệ cao nhất và vẻ đẹp rạng rỡ nhất mà năng lực tri giác nông cạn của chúng ta chỉ có thể hiểu được theo một cách thô sơ nhất – kiến thức này, cảm giác này, là trung tâm của tôn giáo đích thực.
… Tôn giáo vũ trụ là động lực mạnh nhất và cao quý nhất của nghiên cứu khoa học.”

Nền minh họa không gian (Trifonov_Evgeniy/iStock/Thinkstock)

Giáo sư ngành khoa học hàng không vũ trụ kiêm cựu trưởng khoa Trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng tại Đại học Princeton – Robert G. Jahn: “Rất ít các khoa học gia vĩ đại của thời đại này hay bất kỳ thời đại nào mà chối bỏ tầm quan trọng của các yếu tố thần bí trong khả năng sáng tạo của mình . Một điều khá rắc rối và gây tranh cãi là liệu khoa học hiện đại có kỹ thuật, nhận thức luận, và khả năng trực quan để chứng minh, thấu hiểu, và kết hợp các yếu tố khó nắm bắt như vậy theo một cách hệ thống trong mô hình phân tích của chính khoa học hiện đại hay không.’’

Nhà khoa học người Đức Max Planck

Max Planck, cha đẻ của vật lý lượng tử: “Các nhà khoa học đã biết được rằng các điểm xuất phát của cuộc điều tra của họ không nằm hoàn toàn trong nhận thức của các giác quan, và khoa học không thể tồn tại nếu không có một phần nhỏ của siêu hình học. Vật lý hiện đại đã khắc sâu trong chúng ta chân lý của những học thuyết cũ mà dạy rằng có những thực tại đang tồn tại ngoài ý thức-nhận thức của chúng ta, và rằng có những vấn đề và những xung đột của những thực tại này có giá trị lớn hơn nhiều so với những kho tàng quý giá nhất của kinh nghiệm.

“Niềm tin vào điều kỳ diệu là một yếu tố rất quan trọng trong lịch sử văn hóa của nhân loại…. Rút cục là có hay không một cơ sở vững chắc cho niềm tin vào điều kỳ diệu, dù rằng ở bề ngoài người ta sẽ thấy rất vô lý và kỳ lạ?”

“Là một người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành khoa học rõ ràng nhất, nghiên cứu về vật chất, tôi có thể nói với bạn như thế này về kết quả nghiên cứu của tôi về nguyên tử: Không có thứ gì như vậy. Tất cả vật chất có nguồn gốc và tồn tại được là nhờ một trường lực mà giúp cho các hạt của một nguyên tử rung động và giữ cho hệ mặt trời thu nhỏ của nguyên tử liên kết với nhau. Rất có khả năng đằng sau trường lực này có tồn tại một sinh mệnh đầy trí huệ. Và trí huệ này là nguồn gốc của mọi vật chất.”

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục