Bài viết liên quan:

WHO WILL EAT THE HAY

One day a camel, a goat and an ass were walking down the road when they saw a bundle of hay lying road-side. But it was not sufficient for all three of them.

The ass said, "This hay is not enough for all three of us. Let the oldest among us eat it." The goat and the camel agreed. But they started arguing about who was older among them. Suddenly, the camel started eating the hay. 

The goat shouted, "What are you doing?"

At this the camel replied, "You just said that the oldest may eat it. Look at my knobby joints and wrinkled skin. So, I am the oldest."

Saying this, the camel went ahead and ate the hay.

Source: Kids Front

 

 

Ai sẽ ăn cỏ khô

Vào một ngày nọ, có một con lạc đà, một con dê và một con lừa đang đi trên đường thì nhìn thấy một bó cỏ bên đường. Nhưng bó cỏ không đủ nhiều để chia cho cả ba con.

Con lừa mới lên tiếng: "Ây da, bó cỏ khô này nó hổng có đủ cho tụi mình đâu đó mà. Thôi thì như vậy đi, thằng nào già nhất thì ưu tiên được ăn." Con dê với con lạc đà cũng chấp thuận điều đó. Nhưng mà tụi nó lại cãi lộn với nhau về việc xem ai là thằng già đầu nhất bày. Thì tự nhiên, con lạc đà nó mới nhào vô ăn bó cỏ khô trước.

Thằng dê gắt họng la làng, "Sao mày dám ăn trước?"

Con lạc đà mới hồi âm, "Mày nói đứa nào già đầu nhất thì ăn mà. Mày nhìn thấy mấy cục gù nổi lên ở khớp xương với lớp da nhăn nheo của tao hông? Nó chứng minh tao là đứa già nhất."

Nói xong, lạc đề tiếp tục thản nhiên ăn hết bó cỏ khô.

 

Dịch bởi: lkmquang