Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Apple Watch sẽ cổ xúy cho tiếng lóng và chữ viết tắt

Apple Watch sẽ cổ xúy cho tiếng lóng và chữ viết tắt

25/03/2015
Mức trung cấp

How the Apple Watch might make us dumber

On Monday, Apple will reveal the full specifications for the much anticipated Apple Watch at in San Francisco.

The device is packed with nifty new features such as an app to replace car keys, heart sensors for fitness, and a new battery option that makes the watch more energy efficient than previous Apple devices.

Yet the Apple Watch's most influential feature may not be a technical innovation, but rather its ability to send texts. Because the screen-surface for an Apple Watch is too small for a conventional QWERTY keyboard, users will have to either dictate their replies by voice or choose from a series of suggested replies.

One potential result of a widespread adoption of the Apple Watch will be a further coarsening of how people talk to each other as our speech patterns adopt to the needs of technological convenience.

Existing research already shows that instant messaging has undermined the grammar skills of those who text from an early age.

A 2012 study by communications researchers found a negative correlation between text messaging by middle school students and their performance on grammar assessment tests.

"Routine use of textual adaptations by current and future generations of 13–17-year-olds may serve to create the impression that this is normal and accepted use of the language and rob this age group of a fundamental understanding of standard English grammar," wrote professors Shyam Sundar and Drew Cingel.

Apple Watch goes further than instant messaging in undermining normal uses of the English language. Whereas text messaging encourages short-hand slang and the corruption of grammar rules and spelling, the user is still involved in writing the individual message, which the Apple Watch would dispense with altogether.

Veteran users of Twitter often find themselves "thinking in 140 characters," and a common verbal tic among millennials is saying LOL in real life in lieu of laughing.

If the Apple Watch even achieves half the commercial success of the iPhone or the iPad, it will invariably leave the speech patterns of the newer generations worse for wear.

By Jonathan ZhouEpoch Times

 

 

Apple Watch làm chúng ta trở nên ngớ ngẩn hơn như thế nào

Vào ngày thứ hai tuần tới, Apple sẽ ra mắt những thông số kỹ thuật đầy đủ về chiếc đồng hồ đầy hứa hẹn Apple Watch tại San Francisco.

Thiết bị này được đóng gói với các tính năng mới tiện lợi như ứng dụng để thay thế chìa khóa xe, cảm biến nhịp đập tim cho thể thao, và loại pin mới mang lại nhiều năng lượng hơn và hiệu quả hơn so với các thiết bị khác của Apple trước đó.

Tuy nhiên, tính năng có ảnh hưởng nhất của Apple Watch có thể không phải là một sự đổi mới kỹ thuật, mà là khả năng gửi tin nhắn. Bởi vì màn hình của Apple Watch là quá nhỏ cho bàn phím QWERTY thông thường, người dùng sẽ trả lời tin nhắn bằng cách ra lệnh dùng giọng nói hoặc chọn từ một loạt các từ gợi ý.

 

Một hậu quả tiềm tàng từ việc chấp nhận sử dụng rộng rãi Apple Watch đó là nó sẽ khiến dần trở thành một thông lệ xấu khi mọi người nói chuyện với nhau với những kiểu mẫu hội thoại định sẵn thuận theo các nhu cầu của sự tiện lợi về mặt công nghệ.

Nghiên cứu hiện hành đã cho thấy tin nhắn tức thời đã làm suy yếu các kỹ năng ngữ pháp của những người thực hành việc nhắn tin sớm trước tuổi.

Một nghiên cứu vào năm 2012 bởi các nhà nghiên cứu truyền thông phát hiện ra rằng một tương quan mang tính tiêu cực giữa tin nhắn văn bản của học sinh trung học cơ sở và hiệu suất của các bài kiểm tra đánh giá ngữ pháp.

"Việc sử dụng hằng ngày các văn bản chuyển thể của các thế hệ hiện tại và tương lai thuộc lứa tuỏi 13-17 có thể tạo ra ấn tượng rằng đây là cách sử dụng bình thường và được chấp nhận của ngôn ngữ, và cướp đi ở nhóm tuổi này một sự hiểu biết cơ bản về ngữ pháp của tiếng Anh chuẩn", giáo sư Shyam Sundar và Drew Cingel đã viết.

 

Apple Watch đi xa hơn tin nhắn tức thời trong phá hoại việc sử dụng bình thường của ngôn ngữ tiếng Anh. Trong khi tin nhắn văn bản khuyến khích sự dùng từ lóng ngắn và hủy hoại các quy tắc ngữ pháp và chính tả, người sử dụng vẫn còn tham gia vào việc viết văn bản thông điệp cá nhân, việc mà Apple Watch sẽ phá hủy hoàn toàn.

Những người sử dụng Twitter kỳ cựu thường thấy bản thân "suy nghĩ trong 140 ký tự", và một từ lóng phổ biển được dùng giữa những người sinh sau năm 2000 đang nói là LOL (Laugh Out Loud) trong cuộc sống thực tại thay vì cười.

Nếu Apple Watch thậm chí chỉ đạt được một nửa thành công thương mại so với iPhone hoặc iPad, nó sẽ luôn để lại thương tổn cho các kiểu mẫu lời nói của thế hệ mới khi họ sử dụng ngôn ngữ.

Dịch bởi: Katy Duong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục