Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Apple đi những bước đầu tiên vào Việt Nam

Apple đi những bước đầu tiên vào Việt Nam

23/03/2016
Mức trung cấp

Apple taking the first steps into Vietnam

Apple may invest $1 billion in Vietnam to build a research and development centre for the entire Asia region.

According to a source of VIR, the centre will most likely be in Hanoi. As of now, the relevant government agencies are proposing to the investor a location and provide guidance to finish the necessary administrative procedures. No further details have been released yet, but the news shows that Apple is finally paying more attention to Vietnam. 

Apple has yet to verify the information but looking at the company’s recent moves, it seems that Apple is slowly waltzing into Vietnam.

At the end of October last year, the company set up a subsidiary in Vietnam, named Apple Vietnam LLC. The owner is Gene Daniel Levoff, current vice president of corporate law at Apple Inc. According to Bloomberg, Levoff is an important official at Apple, who plays a major role in the company’s activities in foreign markets.

A few days ago, Apple posted advertisements to recruit an iPhone distribution director and an iOS retail director in Vietnam. The tech-savvy community expects that Apple is soon going to open its first Apple Store here. 

As of now, Apple does not have an official distributor in Vietnam. Its products are distributed through authorised resellers, such as FPT Shop and, most recently, MobiFone. 

Vietnam is full of Apple fans: the whole country goes wild at any new product launch. Keeping a keen eye out for the company’s activities, Vietnam is one of the fastest growing markets of Apple. 

The Southeast Asian country has become a production base for a host of big mobile phone producers. Samsung has two device production complexes in Bac Ninh and Thai Nguyen, representing a total investment of $7.5 billion. LG has a $1.5 billion mobile phone and electronic appliances production complex in Haiphong, and Microsoft has a $320 million Windows Phone plant, also in Bac Ninh. 

Foxconn, one of Apple’s official manufacturers, already has factories in Vietnam but has yet to produce Apple devices here.

Source: dtinews.vn

 

 

Apple đi những bước đầu tiên vào Việt Nam

Apple có thể đầu tư 1 tỷ USD tại Việt Nam để xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển cho toàn bộ khu vực Châu Á.

Theo một nguồn tin của VIR, trung tâm sẽ có khả năng được đặt tại Hà Nội. Tính đến nay, các cơ quan chính phủ có liên quan đang đề xuất cho chủ đầu tư một vị trí và cung cấp hướng dẫn để hoàn thành các thủ tục hành chính cần thiết. Không có thông tin chi tiết nào được phát hành, nhưng những tin tức cho thấy rằng Apple cuối cùng cũng dành nhiều sự chú ý hơn đến Việt Nam.

Apple vẫn chưa xác nhận thông tin nhưng nhìn vào những động thái gần đây của công ty, có vẻ như Apple đang dần tiến vào vào Việt Nam.

Vào cuối tháng Mười năm ngoái, công ty đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, được đặt tên là Apple Việt Nam LLC. Chủ sở hữu là Gene Daniel Levoff, phó chủ tịch hiện tại của công ty luật tại Apple Inc. Theo Bloomberg, Levoff là một quan chức quan trọng tại Apple, người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty tại thị trường nước ngoài.

Một vài ngày trước, Apple đã đăng quảng cáo tuyển dụng một giám đốc phân phối iPhone và một giám đốc bán lẻ iOS tại Việt Nam. Các cộng đồng am hiểu công nghệ dự đoán rằng Apple sẽ sớm mở cửa hàng Apple đầu tiên của mình ở đây.

Tính đến nay, Apple chưa có một nhà phân phối chính thức nào tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối thông qua các đại lý được ủy quyền, chẳng hạn như FPT Shop và gần đây nhất là MobiFone.

Việt Nam có nhiều người hâm mộ Apple: cả nước đều phát cuồng khi bất kỳ sản phẩm mới nào ra mắt. Luôn quan tâm đến các hoạt động của công ty, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Apple.

Quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành cơ sở sản xuất cho một loạt các nhà sản xuất điện thoại di động lớn. Samsung có hai tổ hợp sản xuất thiết bị tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, đại diện cho tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ USD. LG có một xưởng phức hợp sản xuất điện thoại di động và các thiết bị điện tử trị giá 1,5 tỷ USD ở Hải Phòng và Microsoft đã có một nhà máy điện thoại Windows trị giá 320 triệu USD cũng ở Bắc Ninh.

Foxconn, một trong những nhà sản xuất chính thức của Apple, đã có nhà máy ở Việt Nam nhưng vẫn chưa sản xuất thiết bị của Apple ở đây.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục