Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bác sĩ về hưu dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở miền trung Việt Nam

Bác sĩ về hưu dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở miền trung Việt Nam

05/04/2015
Mức căn bản

Retired doctor teaches free English to kids in central Vietnam

A doctor chose to settle down in his hometown in central Vietnam after retiring and opened a class where he has taught English for free to local children.

Since 2012, a small house located in Quang Binh Province has become a destination for numerous children four afternoons per week.

In the house, 71-year-old Tran Huu Quy, former head of the Cardiology Department of the 115 People's Hospital in Ho Chi Minh City, is putting his heart into improving the English of children in his hometown.

"In an agricultural locality like my village, people do not pay too much attention to teaching English to children," Quy said. "Children learn English just to pass their tests, not to gain knowledge."

"I opened this class to provide them with basic knowledge of English as well as encourage their passion for the foreign language for their future," he added.

To establish his class, Quy spent time consulting local English teachers about books and teaching methods before compiling his own lesson plans for his students.

He also bought chalkboards, tables and projectors for the class.

At first, the class attracted only around 10 students, but the number has risen ever since.

When the class reached 30 students, Quy and his wife held an opening ceremony with the participation of teachers from local schools, parents, and authorities.

He said a serious ceremony could show students how serious this class was, as well as how necessary it is.

Each course in Quy's class lasts for four months and ends after students finish their final exams.

Around 250 students have "graduated" from Quy's "school" so far.

"The English courses of Dr. Quy have been very useful for students," Ha Duc Thuyet, principal of Vinh Ninh Elementary School, said. "We deeply appreciate his work."

Tra My, an 8th grader from Vinh Ninh Middle School, said it is easy for her to learn with Dr. Quy. "Through Teacher Quy's class, I have learned more English songs for children, as well as about British culture," she said.

Quy does not charge any fee for his class. He also provides books for free to his students.

"The happiness of my old age is being loved by the children and seeing them enjoy studying," Quy shared about his job.

Source: Tuoi Tre News

 

 

Bác sĩ về hưu dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở miền trung Việt Nam

Một bác sĩ đã chọn cách ổn định cuộc sống tại quê nhà ở miền trung Việt Nam sau khi về hưu và mở một lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em địa phương.

Từ năm 2012, một ngôi nhà nhỏ nằm ở tỉnh Quảng Bình đã trở thành một điểm đến cho nhiều trẻ em bốn buổi chiều mỗi tuần.

Ở trong nhà, ông Trần Hữu Quý 71 tuổi, nguyên trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện nhân dân 115 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt hết tâm huyết của mình vào việc cải thiện tiếng Anh cho trẻ em tại quê nhà.

"Khu vực nông nghiệp như quê tôi, mọi người không quan tâm nhiều đến việc dạy tiếng Anh cho trẻ em", ông Quý nói. "Trẻ em học tiếng Anh chỉ để vượt qua bài kiểm tra chứ không phải để hiểu được kiến ​​thức."

"Tôi đã mở lớp học này để cung cấp cho chúng những kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh cũng như khuyến khích niềm đam mê đối với ngoại ngữ trong tương lai của chúng," ông nói thêm.

Để thành lập lớp học này, ông Quý đã dành nhiều thời gian bàn bạc với các giáo viên tiếng Anh ở địa phương về sách vở và phương pháp giảng dạy trước khi tự mình biên soạn bài học cho học sinh của mình.

Ông cũng đã mua bảng, bàn ghế và máy chiếu cho lớp học.

Lúc đầu, lớp học này chỉ thu hút khoảng 10 học sinh, nhưng con số này đã tăng lên kể từ đó.

Khi lớp đạt đến 30 học sinh, ông Quý và vợ đã tổ chức một buổi lễ với sự tham gia của giáo viên từ các trường địa phương, các phụ huynh và các nhà chức trách.

Ông cho biết một buổi lễ nghiêm trang sẽ cho học sinh biết lớp học này quan trọng như thế nào, cũng như sự cần thiết của nó.

Mỗi khóa học kéo dài khoảng bốn tháng và kết thúc sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi cuối cùng.

Cho đến nay, khoảng 250 học sinh đã "tốt nghiệp" từ "trường học" của ông Quý.

"Các khóa học tiếng Anh của Bác sĩ Quý rất hữu ích cho học sinh," Hà Đức Thuyết, hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh, cho biết. "Chúng tôi đánh giá sâu sắc công việc của ông ấy."

Trà My, một học sinh lớp 8 trường THCS Vĩnh Ninh, nói rằng, rất dễ dàng khi học với  với thầy Quý. "Thông qua các lớp học của thầy Quý, em đã học được nhiều bài hát tiếng Anh dành cho trẻ em, cũng như biết được nhiều về văn hóa Anh," em nói.

Ông Quý không tính bất kỳ khoản phí cho lớp học của mình. Ông ấy cũng cung cấp sách miễn phí cho các học sinh.

"Niềm hạnh phúc khi về già là được trẻ em yêu mến và nhìn thấy chúng thích thú học hành," ông Quý chia sẻ về công việc của mình.

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục