Bài viết liên quan:

Bài số 1: Học cách phát âm các phụ âm ‘R’, ‘W’ and ‘Q’

 

Hai điều cần nhớ khi học cách phát âm phụ âm 'R' theo kiểu Mỹ.

  • Môi và lưỡi chu về phía trước giống như bạn đang sắp sửa hôn ai đó.
  • Lưỡi uốn lên và di chuyển ngược về phía sau.


Cách phát âm phụ âm 'R'

 'R' đứng đầu của một chữ

Rock

Rip

Reach

Rich

Rome

Raise

Road

Rain

Robe

'R' nằm cuối của một chữ và nằm sau một nguyên âm

Car

Far

Star

Air

Year

Turn

Door

Bear

Poor  

'R' nằm ở giữa của một chữ

Very

Direction

Arrange

Erase

Correct

Zero

Marine

Berry

Operation

Caring

Marry

Garage

Original

Arrive

Everyone

Câu có chứa âm 'R'

- The round rooster rushed into the wrong road.

'R' nằm xen lẫn vào sau các phụ âm khác

  Lưu ý:

     • 'R' là một có sắc âm mạnh nhất khi đi chung với một phụ âm khác

    • Khi phát âm, bạn cần có sự chuẩn bị cho âm 'R' mặc dù nó đứng sau một phụ âm khác. Nghĩa là môi và lưỡi của bạn sẽ phải sẵn sàng và di chuyển về phía trước trước khi phát âm một từ vựng nào đó.

Thực hành với các từ sau

Training

Trust

Trip

Great

Tropical

Bring

Print

President

Product

Cracker

Crawl

Break

'R' nằm sau phụ âm và nằm giữa từ

Subtract

Waitress

Nutrition

Australia

Introduce

Compress

Oppression

Betray

 

Thực hành câu nói có chứa âm 'R' 

- The story he read on the radio was incorrect.

- Her career in the law firm is permanent.

- Richard and Brooke took a ride in their brand new Range Rover truck.

- Everyone will respect the Royal Family when they arrive at the airport.

- The trip to the Rocky Mountains will be rescheduled on Friday.

 

Cách phát âm phụ âm ‘W’

Trước hết hãy luyện tập âm    »  ‘OO’

Sau đó tập tiếp âm    »  ‘OOOOOWAWAWA’

Hãy nhớ rằng âm 'W' tạo âm riêng biệt với âm 'V', hãy luyện tập cẩn thận theo 2 bước trên để tránh nhầm lẫn

So sánh giữa hai phụ âm 'R' và 'W' 

Rick – Wick

Right – White

Lưu ý rằng: âm 'W' sẽ là phụ âm được áp dụng khi phát âm cho 2 từ: One và Once

Âm 'W' nằm ở trước một từ

Why

Which

When

What

Wipe

Wish

Weight

Wing

 

 'W' nằm ở giữa một từ

Always

Away

Beware

Rewind

Awake

Someone

Halloween

Hollywood

Thực hành nói các câu có chứa phụ âm 'W'

- The wind from the west was very wet.

- We woke up and washed the white washcloth.

- We waited for the waitress to give us water.

- We had a wonderful time in Washington and Wisconsin.

Phụ âm 'Q' đọc phát âm là KW

Question

Quiet

Queen

Qualify

Quit

Quebec

Quilt

Choir

 

Thực hành phát âm theo đoạn văn

Một số từ có chứa 3 phụ âm 'R', 'W' và  'Q' được trích ra trong đoạn văn bên dưới:

Ray

Russia

Dreamed

Roller Coaster

Grand Canyon

Friend

Fred

Norway

Railroad

Traveling

Creative

Perfect

Construct

Everyone

Arizona

 

Ray was born in Russia. He dreamed of building the perfect roller coaster at the Grand Canyon in Arizona. He had a friend named Fred who lived in Norway. Fred’s profession was designing railroad tracks and his career involved traveling around the world. Ray thought it would be perfect if Fred designed his roller coaster ride. Fred was creative, brilliant and worked well with railroad tracks. He would be the perfect engineer for the project. The ride took two years to construct and was painted red and white. Everyone really wanted to ride the brand-new roller coaster.

 

Biên soạn: Ce Phan