Bài viết liên quan:

Nghe đoạn hội thoại | It's hard to keep up contact


Sau rất nhiều năm, Frank vẫn liên lạc với hầu hết những người bạn thời trung học, trong khi Sarah mất liên lạc với hầu hết những người bạn thân của cô ấy ...

Frank: I just received a letter from one of my old high school 1_______.

Sarah: That's nice!

Frank: Well, 2________ I haven't heard from him in ages.

Sarah: To be frank with you, I've been 3___ of 4_____ with most of my old friends. Only one or two still keep me posted about what they are doing.

Frank: I know. It's really hard to 5________ contact when people move 6______ so much.

Sarah: That's right. People just drift 7_____! But you're lucky to be back in touch with your buddy 8_____.

 


Giải thích nghĩa:


1. I just received a letter from one of my old high school buddies.

"just" được dùng để nhấn mạnh một hành động vừa mới xảy ra

"receive something from someone" - nhận cái gì đó từ một người nào đó.

"buddy" là từ nói thân mật người Mỹ thường dùng để chỉ người bạn thân - "close friend".

 (Tôi vừa nhận được một lá thư từ một trong số những người bạn thân thời trung học của mình.)


2. That's nice!

 (Tốt thật!)


3. Well, actually I haven't heard from him in ages.

"actually" là một trạng từ thường được đặt ở đầu một mệnh đề hay một câu khi người nói muốn nhấn mạnh rằng những gì mình sắp nói là sự thật.

"not hear from someone" - không liên lạc với một người nào đó.

 (À, sự thật thì lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì từ anh ta hết.)


4. To be frank with you,

"to be frank with someone" hay "to be honest" là cụm từ được dùng khi bạn muốn mở đầu cho lời thú nhận một sự thật nào đó hoặc chỉ để nhấn mạnh rằng điều bạn sắp nói đến là một điều rất thật.

(Thú thật với anh.)


5. I've been out of touch with most of my old friends.

"to be out of touch with someone" có nghĩa là mất liên lạc, không nhận được tin tức của ai.

"most of" được dùng để ám chỉ một lượng hay một mức độ gần như tuyệt đối.

 (Tôi đã mất liên lạc với hầu hết đám bạn cũ của tôi.)


6. Only one or two still keep me posted about what they are doing.

"only" hoặc "just" được đặt trước một từ chỉ số lượng khi người nói có ý cho rằng đó là con số không đáng kể.

"keep someone posted" - thường xuyên thông tin cho ai đó về điều mà họ quan tâm

 (Chỉ duy nhất một hay hai người bạn là còn cho tôi biết tin họ đang làm gì.)


7. I know.

"I know" diễn đạt sự đồng tình/ cảm thông và chia sẻ của bạn với một ai đó

(Tôi hiểu.)


8. It's really hard to maintain contact when people move around so much.

"It's hard to + động từ nguyên mẫu +…" sự việc được nêu khó có thể thực hiện được

"maintain something" nói chung có nghĩa là giữ cho việc gì đó luôn ở một mức độ, trạng thái

"move around" ý nói mọi người cứ di chuyển tứ tán, ở những nơi khác nhau.

 (Thật rất là khó để giữ liên lạc khi mọi người cứ)


9. That's right. 

 (Đúng vậy.)


10. People just drift apart!

"drift apart" - "lợt lạt", ít qua lại với nhau.

(Mọi người thật sự lợt lạt với nhau lắm!)


11. But you're lucky to be back in touch with your buddy again.

"to be lucky to" - may mắn trong việc thực hiện một điều gì đó.

"to be back in touch with someone" - liên lạc lại với ai đó sau một thời gian không qua lại hoặc mất liên lạc với họ.

"buddy" là từ nói thân mật người Mỹ thường dùng để chỉ người bạn thân - "close friend".

"again" được dùng để nói đến sự lặp lại của một điều gì đó.

(Nhưng anh may mắn vì có thể liên lạc lại với bạn thân của mình.)