Bài số 7 | Cách phát âm các phụ âm 'CH', 'J' và 'H' 

 

Nội dung chính của bài viết

  • Cách phát âm phụ âm 'CH' - không có thanh âm
  • Cách phát âm phụ âm 'J' (DG) - một âm đặc trưng trong tiếng Anh kiểu Mỹ
  • Cách phát âm phụ âm 'H'


Cách phát âm phụ âm 'CH' - không có thanh âm

Âm 'CH' đứng đầu từ

China

Cherry

Charge

Chocolate

Challenge

Cheese

Chunk

Chairman

 

 

Âm 'CH' đứng giữa từ

Key chain

Lunch box

Richard

Picture

Teacher

Fortune

Nature

Beach ball

 

                           

 Âm 'CH' đứng cuối từ

Detach

Teach

Porch

March

Patch

Wrench

Coach

Approach

 

 

Luyện tập âm 'CH' trong câu

- Chop-chop, children, it’s Charlie’s Kitchen adventure!

- Today, Chuck will be teaching future champion cooks how to make a chocolate cheesecake.

 

Cách phát âm phụ âm 'J' (DG)

Âm 'J' đứng đầu từ

Juice

Jump

Juggle

Jury

Japan

Giant

Genetic

Junior

Generate

German

 

 

Âm 'J' đứng giữa từ

Algebra

Legend

Magic

Digest

Rejoice

Objective

Educate

Suggestion

Subject

 

 

Âm 'J' đứng cuối từ

Age

College

Postage

Stage

Pledge

Village

Average

Page

Courage

Knowledge

 

 

Thực hành âm 'J' trong câu

- A German judge and jury have charged and jailed a strange giant, who sat on the edge of a bridge throwing jelly onto large barges.

 

Cách phát âm phụ âm 'H'

 

Khi phát âm phụ âm 'H' đứng đầu từ bạn sẽ tạo ra một lực âm và hơi âm mạnh.

Thực hành với:

Ha... Ha… Ha.


Âm 'H' đứng đầu từ

Hand

Hide

Hope

Hair

House

Harvard

Honey

Happy

Who

Whole

 

 

Thực hành âm 'H' theo các cặp âm

Old-Hold

Is-His

It-Hit

At-Hat

Arm-Harm

ill-Hill

Ate-Hate

As-Has

 

 

Âm 'H' đứng giữa từ

Ahead

Behave

Anyhow

Inhale

Downhill

Dehydrate

Wholehearted

Overhaul

 

 

Thực hành phát âm phụ âm 'H' theo câu

- He thought that he should….

- wash the car.

- thank his teacher.

- watch television.

- use the telephone.

- shut the door.

- breathe deeply. (Voiced TH)

- tell the truth.

- Henry the hungry hippo, who hogged a huge heap of one hundred

- hamburgers, has had hiccups for one whole week.

 

Biên soạn: Ce Phan