Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Bạn ghét bỏ đồng tính? Bạn chính là người đồng tính

Bạn ghét bỏ đồng tính? Bạn chính là người đồng tính

17/03/2015
Mức nâng cao

Homophobic? Maybe You're Gay

WHY are political and religious figures who campaign against gay rights so often implicated in sexual encounters with same-sex partners?

In recent years, Ted Haggard, an evangelical leader who preached that homosexuality was a sin, resigned after a scandal involving a former male prostitute; Larry Craig, a United States senator who opposed including sexual orientation in hate-crime legislation, was arrested on suspicion of lewd conduct in a men's bathroom.

Glenn Murphy Jr., a leader of the Young Republican National Convention and an opponent of same-sex marriage, pleaded guilty to a lesser charge after being accused of sexually assaulting another man.

One theory is that homosexual urges, when repressed out of shame or fear, can be expressed as homophobia. Freud famously called this process a "reaction formation" — the angry battle against the outward symbol of feelings that are inwardly being stifled.

Even Mr. Haggard seemed to endorse this idea when, apologizing after his scandal for his anti-gay rhetoric, he said, "I think I was partially so vehement because of my own war."

It's a compelling theory — and now there is scientific reason to believe it. In this month's issue of the Journal of Personality and Social Psychology, we and our fellow researchers provide empirical evidence that homophobia can result, at least in part, from the suppression of same-sex desire.

Our paper describes six studies conducted in the United States and Germany involving 784 university students. Participants rated their sexual orientation on a 10-point scale, ranging from gay to straight. Then they took a computer-administered test designed to measure their implicit sexual orientation.

In the test, the participants were shown images and words indicative of hetero- and homosexuality (pictures of same-sex and straight couples, words like "homosexual" and "gay") and were asked to sort them into the appropriate category, gay or straight, as quickly as possible. The computer measured their reaction times.

The twist was that before each word and image appeared, the word "me" or "other" was flashed on the screen for 35 milliseconds — long enough for participants to subliminally process the word but short enough that they could not consciously see it.

The theory here, known as semantic association, is that when "me" precedes words or images that reflect your sexual orientation (for example, heterosexual images for a straight person), you will sort these images into the correct category faster than when "me" precedes words or images that are incongruent with your sexual orientation (for example, homosexual images for a straight person).

This technique, adapted from similar tests used to assess attitudes like subconscious racial bias, reliably distinguishes between self-identified straight individuals and those who self-identify as lesbian, gay or bisexual.

Using this methodology we identified a subgroup of participants who, despite self-identifying as highly straight, indicated some level of same-sex attraction (that is, they associated "me" with gay-related words and pictures faster than they associated "me" with straight-related words and pictures). Over 20 percent of self-described highly straight individuals showed this discrepancy.

Notably, these "discrepant" individuals were also significantly more likely than other participants to favor anti-gay policies; to be willing to assign significantly harsher punishments to perpetrators of petty crimes if they were presumed to be homosexual; and to express greater implicit hostility toward gay subjects (also measured with the help of subliminal priming). Thus our research suggests that some who oppose homosexuality do tacitly harbor same-sex attraction.

What leads to this repression? We found that participants who reported having supportive and accepting parents were more in touch with their implicit sexual orientation and less susceptible to homophobia.

Individuals whose sexual identity was at odds with their implicit sexual attraction were much more frequently raised by parents perceived to be controlling, less accepting and more prejudiced against homosexuals.

It's important to stress the obvious: Not all those who campaign against gay men and lesbians secretly feel same-sex attractions. But at least some who oppose homosexuality are likely to be individuals struggling against parts of themselves, having themselves been victims of oppression and lack of acceptance.

The costs are great, not only for the targets of anti-gay efforts but also often for the perpetrators. We would do well to remember that all involved deserve our compassion.

 

By RICHARD M. RYAN and WILLIAM S. RYAN

 

 

Bạn ghét bỏ đồng tính? Bạn chính là người đồng tính

Vì sao nhiều lãnh đạo chính trị và tôn giáo – những người tổ chức vận động cấm đồng tính, thường dính líu đến những quan hệ tình dục đồng tính?

Ted Haggard, một nhà lãnh đạo Tin lành, người truyền bá đồng tính là tội lỗi, đã rút lui sau rắc rối liên quan đến một mại dâm nam. Larry Craig, một thượng nghị sĩ chống nghị quyết cấm đối xử bất bình đẳng với người đồng tính, đã bị bắt vì hành vi tình dục không đứng đắn trong nhà vệ sinh nam.

Glenn Murphy Jr., một lãnh đạo của Hội nghị người Cộng hòa trẻ (Young Republication National Convention), người chống đối hôn nhân đồng tính, đã nhận tội khi bị kết án hành hung tình dục một người đàn ông (sexually assault).

Một học thuyết cho rằng sự kiềm chế bản năng tình dục đồng giới có thể được thể hiện bằng nỗi sợ hãi hay chống đối quan hệ đồng tính. Sigmund Freud gọi hiện tượng này là "sự hình thành phản ứng" (reaction formation), Đây là sự chống lại những cảm giác muốn được thể hiện ra ngoài bằng cách bóp nén các cảm xúc này.

Ngay cả Ted Haggard, khi đưa ra lời xin lỗi sau vụ rắc rối đồng tính của mình, dường như cũng thể hiện điều này: "Tôi nghĩ tôi đã một phần trở nên thái quá vì chính trận chiến của mình (I think I was partially so vehement because of my own war)".

Học thuyết đầy thu hút này giờ đây đã có bằng chứng khoa học. Trong số tháng này của Tạp chí Tính cách và Khoa học Xã hội (Journal of Personality and Social Psychology), tôi và các đồng nghiệp chứng minh sự sợ hãi đồng tính một phần xuất phát từ những kiềm chế dục vọng đồng tính.

Bài viết miêu tả sáu nghiên cứu được thực hiện tại Hoa Kì và Đức trên 784 sinh viên. Những người tham gia đánh giá định hướng giới tính (sexual orientation) trên thang điểm 1-10 bao gồm "gay" (đồng tính) đến "straight" (người chỉ quan hệ với người khác giới – dị tính luyến ái). Sau đó, họ tham gia một bài kiểm tra trên máy vi tính về định hướng giới tính ngầm (implicit sexual orientation).

Trong bài kiểm tra này, người tham gia được xem những hình ảnh và từ ngữ gợi ý về sự khác giới và đồng giới (ví dụ: hình ảnh của cặp đôi đồng giới, cặp đôi khác giới, từ ngữ như "đồng tính" và "gay"). Các sinh viên được yêu cầu sắp xếp các từ ngữ và hình ảnh này vào nhóm thích hợp: đồng tính hay dị tính. Máy vi tính sẽ ghi lại thời gian các sinh viên thực hiện việc sắp xếp này.

Điều đặc biệt ở nghiên cứu này là ở điểm, khi mỗi từ và hình ảnh hiện ra, từ "tôi" và "họ" được nháy trên màn hình 35 giây trước đó. Khoảng thời gian này đủ lâu để người tham gia xử lí thông tin trong não nhưng cũng đủ nhanh để họ không nhận thức được mình đã thấy những từ đó.

Đây là "sự liên kết ngôn ngữ" (semantic association). Giả thuyết này cho rằng khi từ "tôi" nháy trước những từ hoặc hình ảnh phản ánh hướng giới tính, một người sẽ phân loại những hình ảnh này vào nhóm thích hợp nhanh hơn là những từ không phản ánh đúng về họ (ví dụ, một người đồng tính sẽ nhanh chóng phân loại hình ảnh về "đồng giới" vào nhóm "đồng tính" nhanh hơn là phân loại hình ảnh về "khác giới" và nhóm "dị tính"). 

Phương pháp này tương tự với những phương pháp từng được sử dụng để phản ánh thái độ ngầm về chủng tộc. Đồng thời, nó có thể phân biệt một cách đáng chính xác những người tự cho mình là straight và những người tự cho mình là đồng tính nữ (lesbian), đồng tính nam (gay) hoặc lưỡng tính (bisexual).

Trong nghiên cứu này, hơn 20% thể hiện họ cảm nhận được sự hấp dẫn từ người đồng giới cho dù nhóm này tự nhận bản thân là straight. Họ liên kết "tôi" với những từ và hình ảnh liên quan đến đồng giới nhanh hơn là liên quan đến "khác giới".

Một điểm đáng chú ý là những đối tượng này có xu hướng ủng hộ các chính sách chống đồng tính hơn những người tham gia khác. Họ sẵn lòng đưa ra những hình phạt nặng hơn cho những phạm nhân đồng tính và thể hiện sự ghét bỏ ngầm những đối tượng đồng tính.Nghiên cứu này cho thấy những người chống lại đồng tính có thể bị hấp dẫn bởi người đồng tính.

Điều gì đã dẫn tới sự kiềm nén này? Những người tham gia có phụ huynh cảm thông thường nhận thức định hướng giới tính của mình rõ ràng và không thể hiện sự kỳ thị đồng tính.

Trong khi đó, những người tham gia thuộc nhóm 20% thể hiện mình bị lôi cuốn từ người đồng giới trong khi cho rằng mình là straight, thường được nuôi dạy bởi các phụ huynh hay điều khiển và có thành kiến với người đồng tính.

Cũng cần nhấn mạnh: Không phải ai vận động chống đồng tính cũng là những người ngầm cảm nhận được sự thu hút từ những người đồng giới. Tuy nhiên, it nhất một bộ phận những người chống đồng tính có khả năng là những đối tượng đang đấu tranh với bản thân, và chính họ đang trở thành nạn nhân của sự đè nén và thiếu hụt khả năng chấp nhận.

Cái giá phải trả rất đắt đối, không chỉ đối với những người chống đồng tính mà còn với những người đồng tính. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả mọi người đều đáng nhận được sự cảm thông.

 

Source: Vietspy

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục