Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bằng cấp cao không phải là bảo đảm để có việc làm ở Việt Nam

Bằng cấp cao không phải là bảo đảm để có việc làm ở Việt Nam

29/11/2015
Mức trung cấp

Advanced degrees not a guarantee of employment in Vietnam, report

The Q2 labor market bulletin showed that while the unemployment rate has decreased, the number of workers with bachelor’s and master’s degrees has increased to approximately 200,000, which accounts for 17.4 percent of unemployed workers.

The unemployed workers with bachelor’s degrees rose from 3.92 percent to 4.6 percent, while those finishing intermediate school (2-year training) accounted for 4.49 percent instead of 3.66 percent, and those experiencing shorter-term training rose from 2.05 percent to 2.71 percent.

Head of the Vietnam Labor & Social Studies Institute Nguyen Thi Lan Huong, while noting that the unemployment rate of the group of workers with higher education is on the rise, attributed this to oversupply, i.e., universities produce more workers with bachelor’s degrees than the society needs.

Vietnam had 10.7 million trained workers (who have short-term training certificates, finish intermediate school, junior college and have bachelor’s and master’s degrees) which accounted for 20 percent of the labor force. Of these, 4.47 million have a higher education level.

According to Nguyen Tung Lam, a renowned educator, chair of the Hanoi Education Psychology Association, there are four reasons behind the high rate of unemployed workers with higher education.

First, university graduates did not choose the training majors which fit their capability and hobbies. As a result, they did not pay appropriate attention and could not obtain necessary working skills when finishing school.

Le Tham Duong from the HCM City Banking University also noted that the biggest reason behind unemployment is the limited capability of university graduates.

“University graduates and master’s graduates do not try to improve their knowledge and skills to satisfy the requirements set by employers,” he noted.

Second, schools, with low training capability, cannot produce qualified workers.

The third problem lies in the unreasonable educational system which is ‘contrary to the trend’.

Lam noted that MOET sets tight control over input students by forcing them to attend university entrance exams, but loosens control over the quality of graduates. Nearly 100 percent of university students can graduate schools after 4-5 years of training.

Van Nhu Cuong, president of Luong The Vinh High School, while agreeing that problems exist in the educational system, warned that if the situation cannot be improved, Vietnam, in the future, will have to import skilled workers.

Fourth, MOET only controls schools’ operation and training quality on paper, while it does not know what happens in reality.

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo một báo cáo: Bằng cấp cao không phải là bảo đảm để có việc làm ở Việt Nam

Bản tin thị trường lao động Q2 cho thấy rằng trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, số lượng lao động có bằng cử nhân và thạc sĩ lại tăng lên khoảng 200.000 người, chiếm 17,4% số lượng nhân công thất nghiệp.

Người thất nghiệp có bằng cử nhân tăng từ 3,92% lên 4,6%, trong khi những người học xong trung cấp (đào tạo 2 năm) chiếm 4,49% thay vì 3.66% và những người trải qua đào tạo ngắn hạn tăng từ 2,05% đến 2,71%.

Viện trưởng Viện Lao động & Xã hội học Việt Nam bà Nguyễn Thị Lan Hương lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp của nhóm công nhân với giáo dục đại học ngày càng tăng, do cung nhiều, tức là các trường đại học đào tạo thêm nhân công có trình độ cử nhân hơn mức mà xã hội cần.

Việt Nam đã có 10,7 triệu người lao động được đào tạo (có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và có bằng cử nhân, thạc sĩ) chiếm tới 20% lực lượng lao động. Trong số này, 4,47 triệu có một trình độ cao học.

Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, một nhà giáo dục nổi tiếng, chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, có bốn lý do đằng sau tốc độ gia tăng nhanh của công nhân thất nghiệp đã tốt nghiệp đại học.

Đầu tiên, sinh viên tốt nghiệp đại học không chọn các chuyên ngành đào tạo phù hợp với khả năng và sở thích của họ. Kết quả là, họ đã không đành ra sự quan tâm học hỏi và không thể có được các kỹ năng làm việc cần thiết khi học xong.

Thầy Lê Thẩm Dương từ Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý rằng lý do lớn nhất đằng sau người thất nghiệp là khả năng hạn chế của sinh viên đã tốt nghiệp đại học.

"Sinh viên tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp thạc sĩ không cố gắng để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng" ông lưu ý.

Thứ hai, trường học, với khả năng đào tạo thấp, có thể không đào tạo được nhân lực đủ điều kiện lao động.

Vấn đề thứ ba nằm trong hệ thống giáo dục không hợp lý đi 'trái với xu hướng'.

Ông Lâm lưu ý rằng Bộ GD-ĐT nên kiểm soát chặt chẽ hơn các học sinh đầu vào bằng cách buộc họ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng nới lỏng kiểm soát chất lượng của sinh viên tốt nghiệp. Gần 100% sinh viên đại học có thể tốt nghiệp trường sau 4-5 năm đào tạo.

Ông Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường PTTH Lương Thế Vinh, đồng ý rằng có nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống giáo dục và cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, Việt Nam, trong tương lai, sẽ phải nhập khẩu lao động có tay nghề cao.

Thứ tư, Bộ GD & ĐT chỉ kiểm soát hoạt động và chất lượng đào tạo của các trường trên giấy tờ, trong khi không biết những gì sẽ xảy ra trong thực tế.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục