Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Báo cáo mới dự tính vào năm 2050 trong các đại dương có nhiều nhựa hơn cá

Báo cáo mới dự tính vào năm 2050 trong các đại dương có nhiều nhựa hơn cá

09/04/2016
Mức căn bản

New Report Expects There to Be More Plastic Than Fish in the Ocean by 2050

By 2050, the total amount of plastic in the ocean will outweigh that of fish if current trends continue, according to a new report from the Ellen MacArthur Foundation.

Plastic production has grown steadily for 50 years, rising from 15 million tons in 1964 to 311 million tons in 2014, and is projected to quadruple by 2050, at which point there will be, by weight, more plastic than fish in the ocean.

The Ellen MacArthur Foundation is a charity that seeks to promote a circular economy, one in which industry produces little pollution or waste of resources.

The report estimates that most plastic packaging is only used once, and that the economy loses $80 billion–$120 billion annually as a result. By 2050, the plastics sector is expected to account for 20 percent of the world’s oil consumption.

The report was presented at the World Economic Forum in Davos.

“To move from insight to large-scale action, it is clear that no one actor can work on this alone. The public, private sector, and civil society all need to mobilize to capture the opportunity of the new circular plastics economy,” Dominic Waughray, senior director and head of Environmental Initiatives of the World Economic Forum, said in a statement.

To prevent this scenario, the foundation is proposing the creation of an independent organization that will establish a global protocol on plastics and coordinate this effort with stakeholders, from consumers to plastic manufacturers to regulatory agencies and more.

Source: Jonathan Zhou, Epoch Times

 

 

Báo cáo mới dự tính vào năm 2050 trong các đại dương có nhiều nhựa hơn cá

Đến khoảng năm 2050, tổng số nhựa trong đại dương sẽ vượt số cá nếu những xu hướng ngày nay vẫn tiếp diễn, theo một báo cáo mới từ Quỹ Ellen MacArthur.

Việc sản xuất nhựa đã không ngừng phát triển trong 50 năm qua, tăng từ 15 triệu tấn vào năm 1964 lên 311 triệu tấn năm 2014, và dự kiến ​​sẽ tăng gấp bốn lần vào năm 2050. Vào lúc này, nếu tính theo trọng lượng, sẽ có nhiều nhựa hơn cá trong đại dương.

Quỹ Ellen MacArthur là một tổ chức từ thiện đang tìm cách thúc đẩy một nền kinh tế chuyển động theo vòng tròn, là một mô hình kinh tế trong đó ngành công nghiệp sẽ ít gây ô nhiễm hoặc lãng phí nguồn tài nguyên.

Báo cáo ước tính rằng bao bì nhựa hầu hết chỉ được sử dụng một lần, và kết quả là nền kinh tế mất từ 80 tỷ đến 120 tỷ đôla mỗi năm. Đến năm 2050, các sản phẩm nhựa được dự kiến ​​sẽ chiếm 20 phần trăm mức tiêu thụ dầu thế giới.

Bản báo cáo đã được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

“Để chuyển từ nhận thức sâu sắc tới hành động trên quy mô lớn, rõ ràng là không một nhân tố nào có thể hành động đơn độc. Tất cả khu vực công, khu vực tư nhân, và xã hội dân chủ đều cần huy động để nắm bắt cơ hội của nền kinh tế đồ nhựa mới chuyển động theo vòng tròn”, Dominic Waughray, Giám đốc cấp cao và người đứng đầu các sáng kiến ​​môi trường của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho biết trong một tuyên bố.

Để ngăn chặn tình huống này, điều cơ bản là thành lập một tổ chức độc lập để tạo ra một nghi thức ngoại giao toàn cầu về chất dẻo và nỗ lực phối hợp với các bên liên quan, từ người tiêu dùng đến những người sản xuất nhựa đến các cơ quan quản lý và nhiều hơn nữa.

Dịch bởi: Xuân Dung

 

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục