Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ Giáo dục cho rằng Việt Nam có quá nhiều giáo viên và các học viện

Bộ Giáo dục cho rằng Việt Nam có quá nhiều giáo viên và các học viện

09/12/2015
Mức trung cấp

Education ministry says Vietnam has too many teachers, institutes

Vietnamese education is facing the pressure of teacher redundancies while more and more pedagogical students have been unemployed after graduation. 

The situation, according to experts, is due to an improper calculation between supply and demand. Besides, the massive number of teachers training institutes is also contributing to the problem.

Viet Nam currently has 120 teachers training universities and colleges nationwide. Each province has one teacher training school, according to Ministry of Education and Training (MoET).

The ministry's statistics also show 35,000 excess secondary and high school teachers across the country as of 2014.

Associate Professor Tran Xuan Nhi, former MoET's deputy minister, said that there should not be so many pedagogical universities and colleges but only 30 to 40 schools under State management.

In the remote areas, every two provinces should have one teachers training institute to take the best advantage of local human resources, he added.

Educational experts also suggested that MoET and Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs work with local authorities by assigning a standard number of recruited teachers to each locality.

Doctor Nguyen Tung Lam, president of the Ha Noi Education Psychology Association said that the most important part of creating jobs for pedagogical graduates was that lecturers of teacher training institutes must be high-qualified. Curriculum must be changed in line with requirements to renew education.

In case of teacher redundancy, universities and colleges should reduce the standard number of recruited students and prioritise outstanding ones. During the study, students who can not meet requirements must be moved to another sector, he said.

"We have to change teaching and learning methods. Training methods must encourage students' creativity and self-learning," Professor Nguyen Thi My Loc, former principal of the University of Education under Viet Nam National University said.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Bộ Giáo dục cho rằng Việt Nam có quá nhiều giáo viên, và các học viện

Giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực của việc thừa giáo viên trong khi ngày càng có nhiều sinh viên sư phạm bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Theo các chuyên gia, tình trạng này là do tính toán không đúng cách giữa cung và cầu. Bên cạnh đó, số lượng cơ sở đào tạo giáo viên lớn cũng tác động đến vấn đề.

Việt Nam hiện có 120 đại học và cao đẳng đào tạo giáo viên trên toàn quốc. Mỗi tỉnh có một trường đào tạo giáo viên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT).

Thống kê của Bộ cũng cho thấy có tổng cộng 35.000 giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước tính đến năm 2014.

Phó giáo sư Trần Xuân Nhị, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT cho biết rằng có rất nhiều các trường đại học và trường cao đẳng sư phạm nhưng chỉ có khoảng 30-40 nằm trường dưới sự quản lý của Nhà nước.

Ở vùng sâu vùng xa, cứ hai tỉnh cần phải có một cơ sở đào tạo giáo viên để tận dụng tốt nhất nguồn nhân lực địa phương, ông nói thêm.

Các chuyên gia giáo dục cũng đề nghị Bộ GD & ĐT và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nên làm việc với chính quyền địa phương bằng cách đưa ra một số tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên đối với từng địa phương.

Bác sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, việc quan trọng nhất trong quá trình tạo ra việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp sư phạm là giảng viên của các cơ sở đào tạo phải có trình độ cao. Chương trình giảng dạy phải được thay đổi phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong trường hợp thừa giáo viên, các trường đại học và cao đẳng nên giảm số lượng tuyển sinh và ưu tiên những người xuất sắc. Trong quá trình học tập, những sinh viên không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải được chuyển đến các lĩnh vực khác, ông nói.

"Chúng ta phải thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập. Phương pháp đào tạo phải khuyến khích sinh viên sáng tạo và tự học" Giáo sư Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cựu hiệu trưởng của Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục