Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ Giáo dục đề nghị giảm đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục đề nghị giảm đào tạo giáo viên

17/06/2016
Mức căn bản

Education Ministry requests a reduction in teacher training

The Ministry of Education and Training has requested city and provincial People’s Committees to set up their own development plans on education and training in order to reduce the number of teachers being enrolled in some areas.

Students attending a lesson at the Ha Noi University of Teachers’ Training. The Ministry of Education and Training has requested that places be reduced to cope with a surplus of teachers.— Photo vietnamplus.vn

The ministry noted in a circular sent to authorities last weekend that the number of teachers being enrolled for kindergarten and primary training should be significantly lower this year.

The reduction is aimed at combating a surplus of teachers, which in turn adds to unemployment ps as recent graduates are finding it increasingly difficult to find work in these areas.

The circular noted that this was one of the important development targets for the education and training sector in some localities.

As well as teacher training, the ministry also requested cities and provinces to authorise reductions in enrollment for all areas which are suffering similar surpluses.

The MoET asked local education and training authorities to restructure targets for their education programmes, moving from those of large quantity and scale into high quality and effectiveness instead.

Local education and training units themselves should find their own financial sources and be responsible for the quality of education in degrees, post graduate and master, university and college.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Giáo dục đề nghị giảm đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp thành phố và tỉnh lập kế hoạch phát triển riêng về giáo dục và đào tạo để giảm thiểu số lượng giáo viên được tuyển sinh trong một số lĩnh vực.

Sinh viên đang học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu trường giảm đào tạo để đối phó với việc dư thừa giáo viên.- Ảnh vietnamplus.vn

Trong thông tư gửi đến cơ quan chức năng cuối tuần qua, bộ lưu ý rằng, số giáo viên được tuyển sinh vào ngành đào tạo giáo viên mầm non và tiểu học nên được giảm đi đáng kể trong năm nay.

Việc cắt giảm nhằm chống lại việc dư thừa giáo viên, từ đó làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp vì sinh viên tốt nghiệp gần đây thấy rằng ngày càng khó tìm được việc làm trong lĩnh vực này.

Thông tư ghi nhận rằng đây là một trong những mục tiêu phát triển quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo ở một số địa phương.

Tương tự như đào tạo giáo viên, Bộ cũng yêu cầu các thành phố và các tỉnh cho phép cắt giảm tuyển sinh cho tất cả các ngành đang bị thặng dư tương tự.

Bộ GD & ĐT yêu cầu các cơ quan giáo dục và đào tạo địa phương cơ cấu lại mục tiêu cho các chương trình giáo dục của họ, thay đổi từ việc chú trọng số lượng và quy mô sang chất lượng và hiệu quả cao

Các đơn vị giáo dục và đào tạo địa phương nên tìm kiếm các nguồn tài chính của mình và chịu trách nhiệm về chất lượng của bằng cấp các bậc giáo dục, sau đại học và thạc sĩ, trường đại học và cao đẳng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục