Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ Giáo dục kêu gọi đóng cửa các trường năng khiếu

Bộ Giáo dục kêu gọi đóng cửa các trường năng khiếu

27/06/2015
Mức trung cấp

Education Ministry urged to close schools for the gifted

Vietnamese are divided on the existence of schools for the gifted and classes of selected students. Some believe schools for the gifted are not good for students, while others think the schools should be part of the educational system.

At least 66 percent of Giao Duc Viet Nam’s readers agreed there was no need to maintain secondary schools for the gifted, while only 34.03 percent think the schools should exist.

The Communist Party’s Resolution No 029 also stipulates there should be no schools for the gifted at the secondary education level in Vietnam. However, such schools still exist. 

Do Tan Ngoc, a teacher from Quang Ngai province, in his email to Giao Duc Viet Nam Editorial Board, wrote that it is now the right time to take action to fight against the “achievement disease” which he believes is partially caused by the existence of the system of schools for the gifted and classes for selected students.

Ngoc, applauding the Ministry of Education and Training’s decision on prohibiting secondary schools to organize entrance exams to select best students, said the decision would free Vietnamese students from too much homework and study.

“If there is no school for the gifted, the stiff competition for the schools will be eliminated. This means that the heavy burden on students will be lifted,” he said.

“If schools for the gifted no longer exist, students will not have to rush to private tutoring classes, while their parents will not have to spend money for their children’s seats at school,” he wrote.

And more importantly, Ngoc said, the removal of schools for the gifted would enable the establishment of a fair educational system in which students do not spend much of the time preparing for unnecessary exams.

However, Professor Nguyen Lan Dung, a renowned scientist and educator, thinks the schools for the gifted should remain.

“In a market economy, there are the shops for common people and there are other shops for high-income earners for consumers to choose the right shops for them. But all people need to have essential goods for their lives,” Dung said.

Le Quynh Hoa, a parent in Hanoi, said it would be a blunder to remove the system of schools for the gifted, because this would deprive the students’ right to choose the best and most suitable schools for themselves.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Giáo dục kêu gọi đóng cửa các trường năng khiếu

Người Việt bị chia rẽ về sự tồn tại của trường chuyên và lớp chọn. Một số người tin rằng trường năng khiếu không tốt đối với học sinh, trong khi những người khác nghĩ rằng các trường học nên là một phần của hệ thống giáo dục.

Ít nhất 66% độc giả của báo Giáo dục Việt Nam đồng ý với ý kiến không cần thiết phải duy trì các trường trung học năng khiếu, trong khi chỉ có 34,03% nghĩ rằng nên duy trì trường chuyên.

Nghị quyết số 029 của Đảng Cộng sản cũng quy định không nên có các trường năng khiếu ở cấp giáo dục trung học ở Việt Nam. Tuy nhiên, các trường học như vậy vẫn đang tồn tại.

Ông Đỗ Tấn Ngọc, một giáo viên ở tỉnh Quảng Ngãi, trong email của mình gứi tới Ban biên tập báo Giáo dục Việt Nam, đã viết rằng hiện nay là thời điểm thích hợp để hành động để chiến đấu chống lại "căn bệnh thành tích" mà ông tin rằng một phần lỗi nằm ở sự tồn tại của hệ thống các trường năng khiếu, trường chuyên, lớp chọn.

Ông Ngọc ủng hộ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấm các trường trung học tổ chức thi tuyển để lựa chọn học sinh giỏi nhất, quyết định sẽ giúp học sinh Việt Nam không phải làm quá nhiều bài tập về nhà và các bài nghiên cứu.

"Nếu không có trường năng khiếu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các trường học sẽ không còn. Điều này có nghĩa là gánh nặng đối với học sinh sẽ được giảm đi" ông nói.

"Nếu các trường năng khiếu không còn tồn tại, học sinh sẽ không phải vội vã đến các lớp dạy kèm tư nhân, cha mẹ của chúng cũng sẽ không phải chi tiền cho việc chạy trường của con mình", ông viết.

Và quan trọng hơn, ông Ngọc cho biết, việc loại bỏ các trường năng khiếu sẽ cho phép việc thành lập một hệ thống giáo dục công bằng trong đó học sinh không phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho các kỳ thi không cần thiết.

Tuy nhiên, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, một nhà khoa học - nhà giáo dục nổi tiếng, cho rằng các trường năng khiếu vẫn nên tồn tại.

"Trong một nền kinh tế thị trường, có những cửa hàng cho người bình thường và có cả những cửa hàng khác cho người có thu nhập cao để người tiêu dùng có thể lựa chọn các cửa hàng phù hợp với họ. Nhưng tất cả mọi người đều cần phải có các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống của họ" ông Dũng nói.

Lê Quỳnh Hoa, một phụ huynh ở Hà Nội, cho biết sẽ là một sai lầm nếu loại bỏ hệ thống các trường năng khiếu, bởi vì điều này có thể tước đi quyền lựa chọn những trường tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân của học sinh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục