Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ Giáo dục khuyến khích học sinh học bơi

Bộ Giáo dục khuyến khích học sinh học bơi

26/04/2016
Mức căn bản

Education Ministry encourages students to learn swimming

The Ministry of Education and Training yesterday sent its document to directors of the departments asking to increase information of drowning.

Last time, many students and children drowned in many localities across the country; especially heart-breaking deaths of nine students on April 15 in Tra Khuc River in Nghia Hanh Commune of the central province of Quang Ngai.

To actively prevent such pitiful deaths of students and children in the upcoming summer season, the Ministry ordered the departments in coordination with media organizations to increase information and disseminate prevention measures of drowning accident.

Schools should organize swimming classes as a mandatory subject or extra-activity.

School managers have to liaise with locality authority to build swimming pools in schools to teach students swimming skills.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Giáo dục khuyến khích học sinh học bơi

Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm qua đã gửi công văn cho Giám đốc các sở yêu cầu tăng cường thông tin về các vụ đuối nước.

Thời gian qua, đã có nhiều học sinh và trẻ em bị chết đuối trên các địa phương trong cả nước; đặc biệt là cái chết thương tâm của chín học sinh vào ngày 15 tháng 4 tại sông Trà Khúc thuộc xã Nghĩa Hành của tỉnh Quảng Ngãi.

Để chủ động ngăn chặn những cái chết thương tâm như vậy đối với học sinh và trẻ em trong mùa hè sắp tới, Bộ đã yêu cầu các sở phối hợp với các tổ chức thông tin và truyền thông tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống các tai nạn do đuối nước

Các trường học cần tổ chức các lớp học bơi như một môn học bắt buộc hoặc một hoạt động bổ trợ.

Ban giám hiệu nhà trường cần liên hệ với các cơ quan địa phương để xây dựng hồ bơi trong các trường học nhằm dạy học sinh kỹ năng bơi lội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục