Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Bộ tài chính nỗ lực để tăng thuế do thâm hụt ngân sách

Bộ tài chính nỗ lực để tăng thuế do thâm hụt ngân sách

11/06/2016
Mức trung cấp

Finance Ministry attempts to raise taxes as budget face shortfall

The receipts from tax collection are increasing steadily year after year, but are never enough to cover expenses. Experts have warned that higher taxes and fees will burden people and businesses.

The reports from the Ministry of Planning and Investment show that the task of collecting tax every year is always fulfilled. While receipts from import/export tax and crude oil exports are on the decrease, the receipts from domestic sources account for increasingly high proportions. 

The p rose from 59 percent in 2006-2010 to 68 percent in 2011-2015. In 2015 alone, the revenue from domestic taxes accounted for 74.4 percent of total revenue.

In 2016, the government plans to collect VND1,000 trillion in taxes and fees, an increase of 14 percent over the last year. This is the first time Vietnam’s targeted budget revenue exceeds the VND1,000 trillion threshold, which is equal to 20 percent of Vietnam’s GDP in 2016.

Experts have warned that the revenue from import/export taxes will be decreasing gradually because Vietnam has joined more free trade areas. The revenue from crude oil exports will also be lower because of the sharp oil price fall.

In order to offset the revenue decreases, the Ministry of Finance (MOF) has drawn up a plan to increase revenue from domestic sources. 

These include p revenue from the sale of state capital in enterprises. It is estimated that the State has 1,300 trillion worth of capital in enterprises, while it has divested 5 percent of the amount.

MOF hopes that the drastic measures to be taken to prevent businesses from deferring tax payments and the warming up of the national economy will increase revenue from domestic sources.

People are concerned that MOF would impose higher taxes and fees on enterprises, which will make the financial burden on their shoulders heavier.

When the import tariff on petroleum products decreased, MOF then raised the environmental protection tax by 300 percent.

MOF once proposed to impose a 10 percent tax on fizzy soft drinks and it only gave up the plan after facing strong opposition from manufacturers.

Most recently, the ministry proposed to raise the excise tax by three times.

Nguyen Duc Thanh, director of the Vietnam Institute for Economic and Policy Research, noted that Vietnam has many different kinds of taxes and fees.

The rates of some kinds of basic taxes, such as the corporate income tax and personal income tax, are not high compared with other countries. However, Vietnam has many kinds of other taxes and fees to increase  budget revenue, such as the environment fee and road tolls. As a result, Vietnamese businesses have to pay a lot in taxes and fees.

Source: Tran Thuy- VIETNAMNET

 

 

Bộ tài chính đang nỗ lực tăng thuế do tình trạng thâm hụt ngân sách.

Hóa đơn thu thuế tăng đều đặn qua từng năm, nhưng chưa bao giờ là đủ để trang trải chi phí. Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng tăng thuế và phí sẽ đặt gánh nặng lên người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo từ Bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy, nhiệm vụ thu thuế mỗi năm luôn luôn đầy đủ. Trong khi những hóa đơn thuế xuất nhập khẩu và xuất khẩu dầu thô lại giảm, hóa đơn từ những nguồn nội địa chiếm tỷ lệ tăng cao

Phần trăm hoa hồng tăng từ 59% (2006-2010) lên 68% (2011-2015). Chỉ riêng 2015, thu nhập từ thuế nội địa chiếm 74,4% trong tổng doanh thu.

Trong năm 2016, chính phủ lên kế hoạch thu 1000 tỷ VNĐ tiền thuế và phí, tăng 14% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên ngân sách dự tính Việt Nam vượt ngưỡng 1000 tỷ VNĐ, tương đương với 20% trong số GDP vào năm 2016.

Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng thu nhập từ thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm dần vì Việt Nam ngày càng gia nhập nhiều vào khu vực thương mại từ do. Thu nhập từ xuất khẩu dầu thô cũng sẽ thấp hơn bởi vì sự sụt giảm mạnh của giá dầu.

Để bù đắp số thâm hụt trên, bộ tài chính đã lên kế hoạch tăng thu từ những nguồn nội địa.

Bao gồm phần trăm doanh thu từ bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Được tính toán rằng Nhà nước có 1300 tỷ VNĐ trong số vốn doanh nghiệp, trong đó thoái vốn 5% tổng số tiền.

Bộ Tài Chính kỳ vọng rằng những biện pháp quyết liệt được đưa ra hạn chế được việc hoãn nộp thuế của doanh nghiệp và sự khởi sắc của nền kinh tế quốc gia sẽ tăng doanh thu từ những nguồn nội địa.

Người dân lo ngại rằng bộ tài chính đưa ra mức thuế và phí cao hơn đối với doanh nghiệp sẽ đặt nhiều áp lực tài chính hơn.

Khi thuế nhập khẩu những sản phẩm từ dầu giảm, bộ tài chính sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường thêm 300%.

Một lần nữa bộ Tài Chính đã đề xuất mức thuế 10% với đồ uống có ga và đề xuất này chỉ bị bác bỏ khi đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các doanh nghiệp sản xuất.

Gần đây nhất, cơ quan chức năng đã đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt gấp 3 lần.

Nguyễn Đức Thanh, giám đốc của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Việt Nam, nhấn mạnh rằng Việt Nam có nhiều loại thuế và phí khác nhau.

Các mức thuế suất trong số một vài loại thuế cơ bản, như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, không cao so với những quốc gia khác. Tuy nhiên, Việt Nam có nhiều loại thuế và phí khác để tăng thu ngân sách, như phí môi trường và thuế đường bộ. Vì vậy, doanh nghiệp nội địa phải đóng nhiều loại thuế và phí.

 

Dịch bởi: freedomsky

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục