Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Bộ trưởng Thương mại: 'TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với các vấn đề cho Việt Nam'

Bộ trưởng Thương mại: 'TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với các vấn đề cho Việt Nam'

16/10/2015
Mức trung cấp

TPP will bring more benefits than problems to Vietnam: trade minister

'Most of other TPP nations do not compete directly with us, except in a few farming sectors.'

While the freshly-inked Trans-Pacific Partnership (TPP) has stirred controversy, the Vietnamese government believes it would do more good than harm in both economic and social terms.

“Most of other TPP nations do not compete directly with us, except in a few farming sectors,” Vu Huy Hoang, Minister of Industry and Trade told Vietnamese media after talks were wrapped up on October 5.

“Major markets such as the US, Japan and Canada will eliminate import tariffs, which will give a major boost for our exports. Key sectors including garment, textile, footwear and seafood are very likely to grow in terms of turnover,” he said.

Hoang expected the country’s garment and textile industry to attract investment in material production projects, thanks to huge exports. 

A rule of origin under the deal requires the TPP nation to use raw materials, from the yarn forward, either made locally or imported from other TPP nations, in textiles to receive duty-free access.

Hoang said this rule would increase the use of local materials and help Vietnam add value to the production chain, which would allow the textile and garment sector to "grow sustainably."

At the moment, Vietnam mostly cuts and sews yarn, fabrics or fibers imported from China.

As the TPP nations make up about 40 percent of the global economy, the agreement is expected to create new supply chains and Vietnam would have many opportunities to join these chains, Hoang said.

Many tech giants such as Samsung, Intel, Microsoft and LG have invested in Vietnam, turning the country into an important place in the production chain for hi-tech items including computer microprocessor and smartphone.

“Following the TPP, this trend may grow and help our country develop the electronics and hi-tech sector. This is a great opportunity to move Vietnam’s economy to a higher level in the next five to 10 years,” said Hoang.

The 12-member trade pact is forecast to add US$23.5 billion to Vietnam’s GDP in 2020 and $33.5 billion in 2025. It would also increase the country’s exports by $68 billion in 2025.

As Vietnam’s export and import markets currently depend too much on Eastern Asian markets including China and South Korea, the TPP, along with other deals with the European Union and the Eurasian Economic Union, would give Vietnam an opportunity to have a more "balanced" market strategy, the trade minister said.

Hoang said the commitments in the TPP would force Vietnam to cut red tape, review policies to make them more transparent and less surprising, thus improving the country’s business climate and helping it attract more foreign and local investment.

“So, we believe that foreign investment will rise, not only in sectors producing products for export but also in other ones including finance, banking, and real estate, after the deal is signed,” he said.

The intensification of intellectual property right protection under the pact could also help the country lure more investment in intellectually-intensive areas like pharmaceuticals, according to Hoang.

Husbandry to be hit

But the trade minister warned that the livestock industry would face the biggest challenge under the TPP as its competitiveness is now low.

Van Duc Muoi, gerenal director of Vissan, a leading meat processor, agreed.

“Eighty five percent of livestock is now being bred on small-sized farms and only 15 percent is bred on large-scale farms,” said Muoi.

He said though Vietnam has the world’s third largest number of female pigs with 4.5 million ones, its pork output ranks 15th-16th.

“Low productivity makes Vietnamese pork prices higher than other countries’, so it will be difficult for local pork to compete with foreign one following the TPP,” said Muoi.

Muoi said the deal would force the livestock industry to change and fix its weaknesses, otherwise it will not survive.

The trade minister is well aware of this.

Vietnam would have to restructure its agricultural sector by applying high technology and switching to large-scale farms for cultivation and livestock breeding to reduce production costs and easily control quality and hygiene, Hoang said.

He said the TPP would also benefit Vietnam in social terms with more jobs to be created and employees’ income to be raised, thus reducing poverty.

After the conclusion of the TPP talks, the participating nations would review legal procedures to prepare for the official signing and submit to concerned agencies for approval, Hoang said, adding that the processes often take at least 18 months.

Source: Thanhnien News

 

 

TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với các vấn đề cho Việt Nam: Bộ trưởng Thương mại

"Các quốc gia TPP khác không cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi, ngoại trừ trong một vài lĩnh vực nông nghiệp."

Trong khi TPP vừa mới ký kết đã khuấy động tranh cãi, chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng TPP sẽ có ảnh hưởng tích cực hơn là tiêu cực cả về kinh tế và xã hội.

"Hầu hết các quốc gia TPP khác không cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi, ngoại trừ trong một vài lĩnh vực nông nghiệp" ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói với truyền thông sau cuộc hội đàm ngày 05 Tháng 10.

"Các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản và Canada sẽ miễn thuế nhập khẩu, việc này sẽ giúp thúc đẩy cho xuất khẩu của chúng ta. Lĩnh vực then chốt bao gồm may mặc, dệt may, giày dép và thủy sản là rất có khả năng tăng trưởng về doanh thu" ông nói.

Ông Hoàng dự kiến ngành công nghiệp dệt may của nước ta sẽ thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất vật liệu.

Theo thỏa thuận này đòi hỏi các quốc gia TPP sử dụng nguyên liệu thô được làm tại địa phương hoặc nhập khẩu từ các nước TPP khác, hàng dệt may sẽ được nhập khẩu miễn thuế.

Ông Hoàng cho biết quy tắc này sẽ tăng cường sử dụng vật liệu trong nước và giúp Việt Nam tăng giá trị cho các dây chuyền sản xuất sẽ cho phép ngành dệt may "phát triển bền vững".

Tại thời điểm này, Việt Nam chủ yếu là cắt và may len, vải hoặc sợi nhập khẩu từ Trung Quốc.

Vì các quốc gia TPP chiếm khoảng 40% của các nền kinh tế toàn cầu, thỏa thuận dự kiến sẽ tạo ra chuỗi cung ứng mới và Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các dây chuyền, ông Hoàng nói.

Nhiều đại gia công nghệ như Samsung, Intel, Microsoft và LG đã đầu tư vào Việt Nam, biến nước ta thành một vị trí quan trọng trong các dây chuyền sản xuất cho các mặt hàng hi-tech bao gồm bộ vi xử lý máy tính và điện thoại thông minh.

"Sau TPP, xu hướng này có thể phát triển và giúp nước ta phát triển ngành điện tử và công nghệ cao. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chuyển nền kinh tế của Việt Nam lên một mức độ cao hơn trong 10 năm tới" ông Hoàng nói.

Hiệp định thương mại gồm 12 thành viên được dự báo sẽ tăng thêm 23,5 tỷ USD trong GDP của Việt Nam vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Cũng sẽ làm tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước bởi 68 tỷ USD vào năm 2025.

Khi thị trường xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam hiện đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Đông Á bao gồm cả Trung Quốc và Hàn Quốc, TPP, cùng với những giao dịch khác với Liên minh châu Âu và Liên minh kinh tế Á-Âu, sẽ cho Việt Nam một cơ hội để có một nhiều Thị trường chiến lược "công bằng", Bộ trưởng Thương mại cho biết.

Ông Hoàng cho biết các cam kết trong TPP sẽ buộc Việt Nam phải cắt giảm tính quan liêu, xem xét các chính sách để làm cho họ minh bạch hơn, do đó cải thiện môi trường kinh doanh của đất nước và giúp thu hút đầu tư nước ngoài và địa phương.

"Vì vậy, chúng tôi tin rằng đầu tư nước ngoài sẽ tăng lên, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm xuất khẩu mà còn ở những ngành khác bao gồm cả tài chính, ngân hàng và bất động sản, sau khi thỏa thuận được ký kết" ông nói.

Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo hiệp ước cũng có thể giúp nước này thu hút thêm đầu tư vào các lĩnh vực tri thức chuyên sâu như dược phẩm, theo ông Hoàng.

Ngành Chăn nuôi gặp khó khăn

Nhưng Bộ trưởng thương mại cảnh báo rằng ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn theo thỏa thuận TPP vì khả năng cạnh tranh hiện tại là rất thấp.

Ông Văn Đức Mười, giám đốc của Vissan, doanh nghiệp xử lý thịt hàng đầu, cũng tán thành.

"Tám mươi lăm phần trăm vật nuôi đang được nuôi ở các trang trại quy mô nhỏ và chỉ có 15% được nuôi ở các trang trại quy mô lớn" ông Mười nói.

Ông cho biết mặc dù Việt Nam có số lượng lợn cái lớn thứ ba trên thế giớ với 4,5 triệu cá thể, sản lượng thịt lợn xếp thứ 15 - 16.

"Năng suất thấp làm cho giá thịt lợn Việt Nam cao hơn các nước khác, do đó, sẽ rất khó khăn đối với thịt lợn trong nước khi cạnh tranh với nước ngoài theo TPP" ông Mười nói.

Ông Mười cho biết thỏa thuận này sẽ buộc ngành công nghiệp chăn nuôi phải thay đổi và sửa chữa những điểm yếu, nếu không sẽ không thể tồn tại.

Bộ trưởng thương mại cũng nhận thức được điều này.

Việt Nam sẽ phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp bằng cách áp dụng công nghệ cao và chuyển sang các trang trại quy trồng trọt mô lớn và chăn nuôi để giảm chi phí sản xuất và dễ dàng kiểm soát chất lượng, vệ sinh, ông Hoàng nói.

Ông cho biết TPP cũng sẽ có lợi cho Việt Nam với nhiều việc làm được tạo ra và thu nhập của người lao động được nâng lên, do đó làm giảm đói nghèo.

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán TPP, các quốc gia tham gia sẽ xem xét lại các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết chính thức và trình lên các cơ quan có liên quan để phê duyệt, ông Hoàng cho biết thêm rằng các quy trình thường mất ít nhất 18 tháng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục