Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bơi – Một kỹ năng bắt buộc phải có ở Việt Nam

Bơi – Một kỹ năng bắt buộc phải có ở Việt Nam

19/03/2015
Mức trung cấp

Swimming – A must-have skill in Vietnam

Everyone's aware of how dangerous the traffic in Vietnam can be. But do you know that between one and 10 children, per day, drown in Vietnam?

It's an irony that Australians living on one of the driest continents in the world, yet surrounded by 25,000 kilometers of coastline with more than 10,000 beaches, grow up learning the dangers of water and the need to learn to swim well enough to survive in the water.

My mother and my elementary school both insisted on swimming lessons, although swimming is not a compulsory subject in Australian education anymore. Interestingly, official organizations in my country such as the Royal Life Saving Society are calling for the re-introduction of mandatory swimming lessons for all elementary school children.

Vietnam has a 3,260 kilometer-long coastline with hundreds of beaches and 41,900 kilometers of waterways, rivers, streams and so on, so it should place the need to acquire swimming skills squarely in the nation's curriculum.

It's not a luxury; it's a necessity to learn. Interaction with the water in Vietnam for children is a daily activity exposing them to the hazard with little knowledge of how to deal with problems in the water.

Children here cross, wade or walk or take river boats at rivers and creeks to go to school. Many children help their parents with fishery or farming activities next to water reservoirs, tanks and ponds. Heavy seasonal rain in the mountains, flash flooding and occasional urban flooding add to all these risks. Adding to the dangers is the extensive lack of safe, strong bridge crossings for the general rural population.

Water safety is mostly taught as a textbook activity but should be a compulsory rural school subject as well. With few educational resources available or money for swimming pools or paid instructors – the problem remains difficult to resolve or improve without outside assistance.

This brings me to the great work being done by Swim Vietnam, a non-governmental organization founded by Joanne Stewart in 2008. Since its inception, over 9,500 children have been taught to swim, over 150 adults trained as swimming teachers and Swim Vietnam is operating seven swim schools, according to its website. Over 20,000 primary school children have attended Swim Vietnam's classroom-based water safety education presentations.

Swim Vietnam is a shining example of what can be done instead of throwing our hands in the air and imagining the problems are too big to overcome. They also run courses for pool lifeguards, First Aid and CPR, which is an emergency technique to help people breathe and pump blood through their bodies until professional medical help can arrive.

As for the schools – got a teacher who loves swimming? Get them trained with Swim Vietnam!

I'd love to see schools develop coloring-in competitions on water safety or perform a school play based on this theme. How about "Know the water before you swim" T-shirts? It would be fantastic to have swimming safety slogans on kids' helmets! Media! Where are you? It's your duty to promote the cause of children being safe too! What do you think? Do you have a good idea that can help spread the lesson?

It's my own opinion and nothing to do with Swim Vietnam – I'd like to see Vietnamese authorities take a stronger legal and patrolling role in checking and insisting on real fencing, or at least strong barriers, around water holes, retaining tanks for agriculture and industry and especially around construction sites where kids are likely to play in their free time. I know the laws are there yet I feel they should be more strictly enforced.

Parents must be diligent in monitoring and reminding their children about water safety, and adults must warn children against or forbid them from swimming in areas they suspect or know to be unsafe. We must break past the wall of not telling other people what to do, at least in the case of kids not obeying rules in traffic and in this case, playing in areas that parents, police and security guards know to be unsafe.

So speak up, help out, spread the lesson, put up a fence and check on where the kids are and what they are doing.

And above all – have a safe and happy summer swimming and having fun!

By Stivi Cooke (Tuoi Tre News)

 

 

Bơi – Một kỹ năng bắt buộc phải có ở Việt Nam

Mọi người đều nhận thức được sự nguy hiểm của việc di chuyển ở Việt Nam. Nhưng bạn có biết rằng cứ 10 trẻ em, thì có 1 trẻ em bị chết đuối mỗi ngày ở Việt Nam không?

Thật là phi lý khi chúng ta biết rằng người Úc sinh sống trên một trong những lục địa khô hạn nhất trên thế giới, và bao quanh nó là 25.000 km bờ biển với hơn 10.000 bãi biển, những đứa trẻ ở đây lớn lên và học được sự nguy hiểm của nước và chúng biết cần phải học bơi đủ giỏi để tồn tại trong nước .

Cả mẹ tôi và trường tiểu học đều khăng khăng đòi phải có tiết học bơi, mặc dù bơi không phải là môn học bắt buộc của người Úc nữa. Thật thú vị, các tổ chức cộng đồng ở nước tôi như Royal Life Saving Society đang kêu gọi việc giới thiệu lại những bài học bơi bắt buộc đối với tất cả các em học sinh tiểu học.

Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với hàng trăm bãi biển và 41.900 km đường thuỷ, sông, suối, và nhiều nữa, vì vậy các kỹ năng bơi cần được đưa thẳng vào chương trình giảng dạy quốc gia.

Đó không phải là một điều xa vời; nó rất cần thiết để biết. Trẻ em Việt Nam tiếp xúc với nước là một hoạt động hàng ngày, khiến chúng dễ gặp rủi ro với ít kiến ​​thức làm thế nào để đối phó với các vấn đề khi ở dưới nước.

Trẻ em ở đây thường băng qua, lội qua, đi bộ hay đi thuyền ở trên sông và suối để đến trường. Nhiều trẻ em giúp cha mẹ với hoạt động đánh bắt hay nuôi cá bên cạnh các hồ chứa nước, các bồn chứa và các ao. Những mùa mưa lớn trên núi, lũ quét và thỉnh thoảng ngập lụt ở thành phố đã làm tăng thêm các rủi ro này. Thêm vào mối nguy hiểm là sự thiếu an toàn, việc băng qua cầu đối với người dân nông thôn nói chung.

An toàn với nước hầu hết được giảng dạy như các hoạt động trong sách giáo khoa, nhưng tốt hơn nó nên là một môn học bắt buộc ở nông thôn. Với nguồn tài nguyên giáo dục có sẵn, tiền cho hồ bơi hay tiền lương cho huấn luyện viên – đó là những vấn đề còn khó khăn để giải quyết hoặc cải thiện mà không cần đến sự hỗ trợ bên ngoài.

Điều này mang lại cho tôi một công việc tuyệt vời đang được thực hiện bởi Swim Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi Joanne Stewart vào năm 2008. Kể từ khi thành lập, hơn 9.500 trẻ em đã được dạy bơi, hơn 150 người lớn được đào tạo như những giáo viên và Swim Việt Nam vẫn đang hoạt động bảy trường dạy bơi, theo trang web của mình. Hơn 20.000 học sinh tiểu học đã tham dự lớp học về sự an toàn với nước của Swim Việt Nam.

Swim Việt Nam là một tấm gương sáng về những gì có thể làm được thay vì khiếp sợ và tưởng tượng ra những vấn đề quá lớn để vượt qua. Họ cũng hoạt động các lớp dành cho nhân viên cứu hộ hồ bơi, sơ cứu và hô hấp nhân tạo, một kỹ thuật khẩn cấp để giúp con người thở và bơm máu khắp cơ thể cho đến khi nhân viên trợ giúp y tế chuyên nghiệp đến nơi.

Đối với các trường học - có một giáo viên thích bơi lội thì sao? Hãy để họ được đào tạo với Swim Việt Nam!

Tôi rất muốn thấy các trường học phát triển các cuộc thi về an toàn với nước hoặc thực hiện một sân chơi dựa trên chủ đề này. Khẩu hiệu "Biết nước trước khi bơi" trên áo thun thì sao? Sẽ rất tuyệt vời khi có khẩu hiệu bơi an toàn trên mũ bảo hiểm của trẻ em! Trên các phương tiện truyền thông! Nơi bạn đang ở? Đó là nhiệm vụ của chúng ta để đẩy mạnh sự an toàn của trẻ em! Bạn nghĩ gì? Bạn có ý tưởng nào tốt để tuyên truyền không?

Đó là ý kiến ​​của riêng tôi và không có gì để bàn về Swim Việt Nam nữa - Tôi muốn thấy chính quyền Việt Nam lãnh đão và tuần tra mạnh mẽ hơn trong việc kiểm tra và nhấn mạnh vào sự bảo vệ thực sự, hoặc ít nhất là các hàng rào chắc chắn, xung quanh các hố nước, ngăn các hố nước lớn sử dụng cho nông nghiệp và công nghiệp, và đặc biệt là xung quanh các công trường xây dựng, nơi trẻ em thường chơi trong thời gian rãnh rỗi của chúng. Tôi biết họ có pháp luật nhưng tôi cảm thấy họ cần phải được thi hành nghiêm túc hơn.

Phụ huynh phải siêng năng trong việc giám sát và nhắc nhở con cái của mình về an toàn với nước, và người lớn phải cảnh báo trẻ em đề phòng hoặc ngăn cấm chúng bơi lội ở những nơi mình nghi ngờ hay biết là không an toàn. Chúng ta phải phá vỡ bức tường của việc không bắt người khác phải làm gì ở quá khứ, ít nhất là trong trường hợp trẻ em không tuân theo các luật lệ giao thông và trong trường hợp này, chơi ở các khu vực mà các bậc cha mẹ, cảnh sát và các nhân viên an ninh biết là không an toàn.

Vì vậy, hãy lên tiếng, sẵn sàng giúp đỡ, tuyên truyền, thiết lập một hàng rào và kiểm tra nơi trẻ đang ở và những gì chúng đang làm.

Và trên hết – hãy có một mùa hè bơi lội an toàn và vui vẻ!

 

Dịch bởi: Trang Phạm (CEP)

 

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục