Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Cà phê Việt Nam được bán tại các cửa hàng Starbucks & tiếp theo là gì?

Cà phê Việt Nam được bán tại các cửa hàng Starbucks & tiếp theo là gì?

05/01/2016
Mức trung cấp

Vietnamese coffee sold at Starbucks shops & what’s next?

Starbucks’ announcement to sell Vietnamese coffee at more than 21,500 shops in 56 countries is good news, but it also reveals weaknesses of the Vietnamese coffee industry, according to Dien Dan Doanh Nghiep Newspaper.

Many people were surprised to see Vietnam coffee packs with the trademark "Da Lat Blend" at many shops selling Starbucks’s top of the line Reserve products. It was difficult for Vietnamese coffee to set foot in Starbucks stores, so what will happen next?

Enter Starbucks

The Vietnamese coffee product sold by Starbucks.

Packs of Vietnamese coffee sold in Starbucks stores in the US have elegant and bright colors, with the words "Viet Nam - Da Lat". The weight of each package is 250 grams, priced at US$12.5.

Starbucks includes the details of the origin and quality of Da Lat coffee from Vietnam. Starbucks emphasized that Da Lat is known as the city of flowers, and also an ideal place for growing coffee. Coffee here grows in the characteristic red soil of volcanic lava and cool climate of the Highlands.

Ms. Leslie Wolford, a senior expert at Starbucks, said: "Upon receiving coffee samples from Dalat, we were very pleased with its quality and it is perfectly suitable for mixing different types of coffee."

Mr. Nguyen Quang Binh, Director of Chanh Tinh Anh Coffee Ltd said, to be selected as one of the products in Starbucks stores, the coffee must meet strict standards for aroma, taste, safety and stable source of supply. Vietnam is the 7th country supplying coffee for Starbucks, after Indonesia, Kenya, Rwanda, Brazil, Colombia and Guatemala.

Starbucks is one of several foreign companies that are putting their mark on Vietnam's coffee sector.

Mondelez International has also announced that it will open a coffee training center for Vietnamese farmers, with a total investment of up to US$200 million. Mondelez International expects to train 1,500 farmers in agricultural practices in order to create a stable supply of 7,000 tons of coffee up to 4C standards by 2020.

What's next?

However, according to Mr. Tran Thanh Hai, from the Buon Ma Thuot coffee and goods exchange JSC, many foreign enterprises had invested heavily in farmers but they had also "stolen" their brand.

The Vietnamese coffee product sold at Starbucks stores contains processed Arabica coffee beans. This is the hindrance of Vietnamese coffee industry. While Trung Nguyen Corporation has made efforts to bring its instant coffee brand G7 to China, the US, and Singapore, one brand is too small for a country that exports nearly 1.6 million tons of coffee, with turnover of more than $3 billion a year like Vietnam.  

In the coffee development plan, Vietnam aims to have processed coffee output make up about 30% of the total output by 2020. So it was not a surprise when Mr. Nguyen Nam Hai, vice president of the Vietnam Coffee Cocoa Association (Vicofa), said that perhaps the coffee industry has failed in the last 10-15 years as it could not to develop processed coffee products. At present, processed coffee accounts for only 7-8% of the country’s total coffee output.

Mr. Do Ha Nam, general director of Intimex Corporation, said although investing in processed coffee products can bring about big profits, local businesses do not invest in this direction because they will have to compete with the major corporations worldwide. Vietnam's coffee industry has been for years the supplier of raw materials for the world’s coffee roasters.

Mr. Tran Viet Hung, deputy head of the Steering Committee of the Central Highlands, said Vietnam is the second-highest coffee exporting country in the world and ranks first in the export of Robusta coffee, but Vietnam does not have a true coffee brand. Vietnam mainly sells coffee beans to major coffee roasters and the processed products are then sold under their brands at very high prices.

While raising the value of Vietnamese coffee by building Vietnam’s brands and making processed products, it is very hard to create the value of Vietnamese coffee by developing Arabica coffee in Vietnam.

Mr. Le Ngoc Bau, Director of the Institute of Agricultural-Forestry Science and Technology of the Central Highlands, said that growing Arabica coffee requires strict ecological conditions, such as temperatures ranging from 20 to 22 degrees Celsius, and the trees must be grown at an altitude of 1,000 -1600 meters above sea level. Vietnam still has areas suitable for this variety, such as Da Lat, Yen Bai, Dien Bien, Quang Tri, Nghe An ... but to grow this variety for export requires a large output and stable source of supply. Arabica coffee beans also require wet processing procedures to ensure the quality of the beans.

According to Mr. Luong Van Tu, Vicofa chair, Robusta coffee now accounts for over 90% of Vietnam’s coffee output. Thus, for Vietnamese coffee to get into multinational coffee chains like Starbucks, it will still be a long way ahead.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cà phê Việt Nam được bán tại các cửa hàng Starbucks & tiếp theo là gì?

Thông báo của Starbucks về việc bán cà phê Việt Nam tại hơn 21.500 cửa hàng tại 56 quốc gia là một tin tốt, nhưng nó cũng cho thấy điểm yếu của ngành công nghiệp cà phê Việt Nam, theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy những gói cà phê Việt Nam với thương hiệu "Đà Lạt Blend" được bán tại nhiều cửa hàng như là sản phẩm hàng đầu của Starbucks. Rất khó khăn để cà phê Việt Nam có thể đặt chân vào các cửa hàng Starbucks, vì vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bước vào Starbucks

Sản phẩm cà phê Việt Nam được bán bởi Starbucks.

Những gói cà phê Việt Nam được bán trong các cửa hàng Starbucks ở Mỹ có màu sắc trang nhã và tươi sáng, với dòng chữ "Việt Nam- Đà Lạt". Khối lượng mỗi gói là 250 gram có giá 12.5 USD.

Starbucks cũng nêu ra các chi tiết về nguồn gốc và chất lượng của cà phê Đà Lạt từ Việt Nam. Starbucks nhấn mạnh rằng Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa và cũng là một nơi lý tưởng để trồng cà phê. Cà phê ở đây mọc trong loại đất đỏ đặc trưng của dung nham núi lửa và khí hậu mát mẻ của vùng Tây Nguyên.

Bà Leslie Wolford, một chuyên gia cao cấp tại Starbucks cho biết: "Khi nhận được mẫu cà phê từ Đà Lạt, chúng tôi đã rất hài lòng với chất lượng của nó và nó là hoàn toàn phù hợp để pha chế các loại cà phê khác nhau."

Ông Nguyễn Quang Bình, Giám đốc Chánh Tinh Anh Coffee Ltd cho biết, để được chọn là một trong những sản phẩm tại các cửa hàng Starbucks, cà phê phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hương thơm, mùi vị, độ an toàn và nguồn cung ứng ổn định. Việt Nam là quốc gia thứ 7 cung cấp cà phê cho Starbucks, sau Indonesia, Kenya, Rwanda, Brazil, Colombia và Guatemala.

Starbucks là một trong nhiều công ty nước ngoài đang đặt dấu ấn của mình trong ngành cà phê Việt Nam.

Mondelez International cũng đã thông báo rằng nó sẽ mở một trung tâm tập huấn cà phê cho nông dân Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến 200 triệu USD. Mondelez International dự kiến sẽ đào tạo 1.500 nông dân canh tác nông nghiệp để tạo ra nguồn cung cấp ổn định 7.000 tấn cà phê với tiêu chuẩn 4C vào năm 2020.

Tiếp theo là gì?

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Hải,đến từ Công ty Cổ phần trao đổi cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư mạnh cho nông dân nhưng họ cũng đã "đánh cắp" đi thương hiệu sản phẩm.

Sản phẩm cà phê Việt Nam được bán tại các cửa hàng Starbucks chứa những hạt cà phê Arabica đã được xử lý. Đây là trở ngại của ngành cà phê Việt. Trong khi Tập đoàn Trung Nguyên đã có những nỗ lực để mang thương hiệu cà phê G7 của mình đến Trung Quốc, Mỹ và Singapore, một thương hiệu là quá nhỏ đối với một đất nước xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn cà phê, với kim ngạch hơn tỷ 3 USD một năm như Việt Nam.

Trong kế hoạch phát triển cà phê, Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng cà phê đã chế biến chiếm khoảng 30% tổng sản lượng vào năm 2020. Vì vậy không phải ngạc nhiên khi ông Nguyễn Nam Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) nói rằng có lẽ ngành công nghiệp cà phê đã bị thất bại trong 10-15 năm qua vì nó không thể phát triển các sản phẩm cà phê đã chế biến. Hiện nay, cà phê đã xử lý chỉ chiếm khoảng 7-8% tổng sản lượng cà phê của cả nước.

Ông Đỗ Hà Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Intimex cho biết mặc dù đầu tư vào các sản phẩm cà phê chế biến có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng các doanh nghiệp trong nước không đầu tư theo hướng này vì họ sẽ phải cạnh tranh với các tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Ngành cà phê Việt Nam trong nhiều năm được biết đến là nhà cung cấp nguyên liệu cho các nhà rang xay cà phê trên thế giới.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực Tây Nguyên cho biết Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê cao thứ hai trên thế giới và đứng đầu về xuất khẩu cà phê Robusta, nhưng Việt Nam lại không có một thương hiệu cà phê thật sự. Việt Nam chủ yếu bán hạt cà phê cho các nhà rang xay cà phê lớn, sau đó các sản phẩm đã qua chế biến được bán dưới thương hiệu của họ với giá rất cao.

Trong khi nâng cao giá trị của cà phê Việt Nam bằng cách xây dựng thương hiệu riêng của Việt Nam và làm ra các sản phẩm đã qua xử lý, rất khó để tạo ra giá trị của cà phê Việt Nam bằng cách phát triển cà phê Arabica tại Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết rằng việc trồng cà phê Arabica đòi hỏi điều kiện sinh thái nghiêm ngặt, chẳng hạn như nhiệt độ dao động từ 20-22 độ C và những cây cà phê phải được trồng ở độ cao 1000 -1600 m trên mực nước biển. Việt Nam vẫn có những khu vực thích hợp cho việc trồng loại cà phê này như Đà Lạt, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Trị, Nghệ An ... nhưng để phát triển đa dạng nhằm xuất khẩu đòi hỏi một nguồn cung ứng lớn và ổn định. Hạt cà phê Arabica cũng đòi hỏi quy trình chế biến ẩm để đảm bảo chất lượng của các hạt cà phề.

Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa, cà phê Robusta hiện chiếm hơn 90% sản lượng cà phê của Việt Nam. Như vậy, để cà phê Việt Nam trở thành chuỗi cà phê đa quốc gia như Starbucks thì vẫn sẽ là một chặng đường dài phía trước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục