Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các bậc cha mẹ Việt phớt lờ luật đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Các bậc cha mẹ Việt phớt lờ luật đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

29/03/2016
Mức căn bản

Vietnamese parents flaunt helmet law for children

 Even though Vietnam issued a mandatory helmet law for children last year, parents regularly flaunt the regulation.

Parents ignore helmet rules for their children

Starting from April 10, 2015, parents with children over six years old not wearing helmets when riding on motorbikes and electric bicycles face fines of VND100,000 (USD4.70) to VND200,000.

The new law, while not only addressing a common-sense issue, was also inspired by the number of children that have died in horrific traffic accidents. In a particularly notorious case in January 2015, a truck crashed into a motorbike driving in the wrong direction. All four people on the motorbike, including two adults and two children were not wearing helmets. Three was killed and one was injured in the accident. In February, a car running on wrong direction hit a motorbike which was carrying three adults and two children, no one was wearing helmets. All five were killed.

After the helmet law took effect, police issued warnings to 31,754 cases and VND1trn in fines in 1,857 cases. 319 bikes were impounded that year. The law has already proven its usefulness, with the number of accident involving children from six to 11 in 2015 decreased by 39.4 percent on the previous year. The number of fatalities and injuries recorded also decreased by 37.5 percent and 31.25 percent respectively.

However, the authorities have struggled to achieve long-term results. Ha Thi Nga, a parent in Hanoi said, "At first, people really followed the law but after a while, parents have become lazy and they aren’t making their children wear the helmets."

Le Anh Thu, a first grade pupil at Thanh Cong Primary School said her father wouldn't let her wear helmet because of its heaviness. High school pupils who use electric bikes don’t bother wearing helmets as the police rarely can catch them.

Khuat Viet Hung, vice chairman of the National Traffic Safety Committee, said more people wore helmets for their children after the rule took effect, but the rate of application varied. "It's important that we should conduct more traffic inspections and schools should tighten their supervisions on pupils." he said.

Health Ministry's statistics show 1,800 to 1,900 children die each year in traffic accidents, some 20 percent of total child deaths, and 50 percent of those were because the child was not wearing a helmet. It is said the number could be halved if parents make their children wear helmets properly.

Surprisingly, the equally deadly situation facing babies and children below the age of six has yet to be addressed by Vietnamese lawmakers at all.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các bậc cha mẹ Việt phớt lờ luật đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Mặc dù Việt Nam đã ban hành một đạo luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em vào năm ngoái, các bậc phụ huynh thường xuyên phớt lờ quy định.

Nhiều bậc Cha mẹ bỏ qua luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho con em của họ

Bắt đầu từ ngày 10 tháng tư năm 2015, Phụ huynh cùng trẻ em trên sáu tuổi không đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe máy và xe đạp điện sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Luật mới không chỉ giải quyết một vấn đề thường xảy ra mà còn là sự ảnh hưởng bởi số trẻ em đã thiệt mạng trong những tai nạn giao thông khủng khiếp. Trong một trường hợp đặc biệt nổi tiếng vào tháng Giêng năm 2015, một chiếc xe tải đâm vào một chiếc xe máy đi sai hướng. Có tất cả bốn người trên xe máy, bao gồm hai người lớn và hai trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Ba trong số đó đã tử vong và một người bị thương trong vụ tai nạn. Trong tháng hai, một chiếc ô tô đang chạy sai hướng đâm phải một chiếc xe máy đang chở ba người lớn và hai trẻ em, không ai đội mũ bảo hiểm. Tất cả năm người đều tử vong.

Sau khi luật đội mũ bảo hiểm có hiệu lực, cảnh sát đã cho biết có đến 31.754 trường hợp vi phạm và thu 1 nghìn tỷ Đồng tiền phạt trong 1.857 trường hợp. 319 xe máy đã bị tịch thu vào năm đó. Luật mới đã được chứng minh tính hữu dụng của nó, với số lượng các vụ tai nạn liên quan đến trẻ em từ sáu đến 11 tuổi năm 2015 giảm 39,4% so với năm trước. Số người tử vong và bị thương cũng giảm 37,5% và 31,25% tương ứng.

Tuy nhiên, các nhà chức trách đã phải rất vất vả để đạt được kết quả về lâu dài. Bà Hà Thị Nga, một phụ huynh ở Hà Nội cho biết: "Lúc đầu, mọi người thực sự tuân theo luật nhưng sau một thời gian, nhiều bậc cha mẹ đã trở nên lười biếng và không cho con cái của họ đội mũ bảo hiểm."

Lê Anh Thư, một học sinh lớp một tại Trường tiểu học Thành Công cho biết bố cô sẽ không để cô đội mũ bảo hiểm vì sức nặng của nó. Học sinh trung học phổ thông những người thường sử dụng xe đạp điện cũng không bận tâm đến việc đội mũ bảo hiểm vì cảnh sát hiếm khi bắt họ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết nhiều người đội mũ bảo hiểm cho con cái của họ sau khi luật mới có hiệu lực, nhưng tỷ lệ không cao. "Điều quan trọng là chúng ta nên tiến hành nhiều cuộc thanh tra giao thông và nhà trường nên thắt chặt giám sát của họ đối với học sinh." ông nói.

Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy có 1.800 đến 1.900 trẻ em chết mỗi năm do tai nạn giao thông, trong 20%trẻ em tử vong thì 50% trong số đó là do không đội mũ bảo hiểm. Người ta nói con số này có thể giảm một nửa nếu các cha mẹ cho con cái của họ đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Đáng ngạc nhiên, tình hình vẫn chưa được giải quyết bởi các nhà lập pháp Việt Nam.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục