Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các công ty Thái Lan xâm nhập thị trường Việt Nam, lấn át sản phẩm Trung Quốc

Các công ty Thái Lan xâm nhập thị trường Việt Nam, lấn át sản phẩm Trung Quốc

04/09/2015
Mức trung cấp

Thai companies invade Vietnamese market, push aside Chinese products

Large retailers in Vietnam are either distributing more Thai goods or raising the proportion of Thai goods in their chains.

The presence of Central Group in Vietnam with two shopping malls in Hanoi and HCM City has paved the way for Thai goods to invade Vietnam. 

Tos Chirathivat of Central Group has said that it would open nine Robins shopping malls in Vietnam by 2016.

After buying 49 percent of stake of Nguyen Kim, one of the largest home appliance distribution chains, and taking over Pico, the Central Group is expected to bring more Thai household goods and home appliances to Vietnam.

With Thai money, Nguyen Kim is pursuing an ambitious plan to develop 50 retail points by 2019, while Pico, which now has six supermarkets, plans to raise the p to 20.

Not only are Thai-owned supermarkets selling Thai products. Nguyen Anh Hong, the owner of Maximark chain, said Thai goods accounted for a high proportion in nearly all categories of products displayed at the chain, from food and cosmetics to consumer and household appliances.

Co.opmart, Big C and Satra Mart, the retailers which give priority to distribute Vietnamese goods, also sell Thai products. 

Ho Quoc Nguyen, media director of Big C, said Thai goods had been available at the retail chain since 2009 and they now accounted for an increasingly high proportion of the 10 percent of imports there.

“We have to import products which have a higher quality than domestically made products, or products that cannot be made domestically, so as to create added value for customers,” Nguyen said.

The increased presence of Thai products has raised worries among Vietnamese manufacturers. 

According to the Ministry of Industry and Trade, in 2014, Thai-made products ranked second to China among the biggest imports to Vietnam.

Clothing and household use goods sourced from Thailand are available at 9,000 traditional markets in Vietnam. 

Seventy percent of electronics and refrigeration products are from Thailand. Meanwhile, Thai fruits account for 40 percent of market share, though Vietnam is a big fruit exporter.

Not only are they available at supermarkets and traditional markets, Thai products have also entered convenience stores.

In 2013, BJC, after taking over Family Mart and renaming it B’s Mart, said that 70 percent of the products at the chain would be from Thailand.

According to the General Statistics Office (GSO), in 2013, Vietnam’s trade deficit in trade with Thailand was $3.2 billion, while the p was $1.37 billion in the first half of 2014.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các công ty Thái Lan sâm nhập thị trường Việt Nam, lấn át sản phẩm Trung Quốc.

Là một trong những nhà bán lẻ lớn ở Việt Nam phân phối hàng Thái,nâng cao tỉ trọng hàng Thái trong dây truyền của họ.

Sự hiện diện của Cantral Group ở Việt Nam với hai trung tâm mua sắm ở Hà Nội và TP HCM đã mở đường cho hàng Thái sâm nhập Việt Nam.

Tos Chirathivat của Central Group có nói rằng nói sẽ mở 9 trung tâm mua sắm Robins tại Việt Nam vào năm 2016.

Sau khi mua 49% cổ phần của Nguyễn Kim,một trong nhữg chuổi phân phối lớn nhất,và tiếp theo là Pico,Cantral Group hy vọng sẽ mang nhiều hàng da dụng Thái tới Việt Nam.

Với tiền Thái,Nguyễn Kim tiếp tục theo đuổi phát triển 50 điểm bán lẻ vào năm 2009,trong khi Pico,hiện nay có 6 siêu thị,kế hoạch tăngP 20.

Không chỉ siêu thị Thái có bán hàng Thái.Nguyễn Ánh Hồng,chủ của chuỗi Maximark ,nói hàng Thái chiếm tỉ trọng cao trong tất cả loại hàng hoá được trưng bày tại các chuỗi,từ thực phẩm và mĩ phẩm cho đến các thiết bị tiêu dùng trong hộ gia đình.

co.opmart, Big C và Satra Mart,nhà bán lẻ ưu tiên phân phối hàng Việt,cũng bán sản phẩm của Thái.

Hồ Quốc Nguyên,giám đốc truyền thông của Big C, nói sản phẩm Thái có sẵn tại các chuỗi từ năm 2009 và bây giờ chiếm tỉ trọng cao trong 10% của hàng nhâpk khẩu.

" Chúng ta phải nhập khẩu sản phẩm có chất lượng cao hơn so với các sản phẩm nội địa,hoặc các sản phẩm không thể sản xuất nội địa,như vậy là để tạo giá trị gia tăng cho khách hàng" Nguyễn nói.

Sự hiện diện của sản phẩm Thái tăng lên đã tạo ra những lo ngại cho những nhà sản xuất Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương,trong năm 2014 , sản phẩm Thái được xếp hạng thứ 2 với trung quốc trong việc nhập khẩu lớn vào Việt Nam.

Quần áo và hàng hoá sử dụng trong gia đình có nguồn gốc Thái Lan có sẵn tại 9000 thị trường truyền thông ở Việt Nam.

70% sản phẩm điện tử và làm lạnh có nguồn gốc từ Thái Lan, trong khi đó,trái cây Thai chiếm 40% thị phần,mặc dù Viêt Nam làm một nước xuất khẩu trái cây lớn.

không chỉ là chúng có sẵn tại các siêu thị và thị trường truyền thống,sản phẩm thái cũng đã bước chân vào các cửa hàng tiện lợi.

trong năm 2013, BJC sau đó đến Family Mart và đổi tên nó thành Mart B,cho biết 70% sản phẩm của chuổi có nguồn gốc từ Thái Lan

Theo cục thống kê,trong năm 2013 thâm hụt thương mại của việt nam trong thương mại với thái là 3,2 tỷ USD trong khi vào nữa đầu 2014 lf 1,37 tỷ usd.

 

Dịch bởi: thutrinh96

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục