Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các doanh nghiệp Việt miễn cưỡng đệ đơn kiện bán phá giá

Các doanh nghiệp Việt miễn cưỡng đệ đơn kiện bán phá giá

09/11/2015
Mức trung cấp

Vietnamese businesses reluctant to file dumping lawsuits

Many imported products and services are sold in the domestic market at incredibly low prices. However, Vietnamese businesses are reluctant to file anti-dumping lawsuits.

Pham Hong Hanh from the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) noted that Vietnamese businesses hesitate to take legal proceedings because of the high expenses.

“The cost for filing a lawsuit alone is $200,000 for a case overseas,” Hanh said, adding that it could cost $1 million in total. 

According to Nguyen Thi Thu Trang, director of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry’s (VCCI) WTO and Integration Center, when Vietnam was the defendant in the US raised shrimp anti-dumping lawsuit, it had to pay $500,000 for hiring lawyers alone.

She noted that if Vietnamese businesses raise a lawsuit in the US, the cost would be even higher, because they would send officers to the country.

Hanh said MARD’s Minister is considering whether to apply trade remedies against the US frozen chicken legs which are being sold at a very low price of VND20,000 per kilo in the Vietnamese market, while the other products of the same kind are priced at nearly VND100,000 per kilo.

The imports now account for 7-8 percent of the domestic market, a proportion high enough to have negative impact on the domestic livestock industry if the products are dumped.

Hanh went on to say that MARD is willing to support domestic breeding households. It is checking all information relating to the imports of poultry products, especially US chicken legs.

“The check is expected to be completed by October 30,” she said. “After that, MARD will consider applying trade remedies.”

Meanwhile, Vietnamese traditional taxi firms are now full of pent-up anger as the service fees set by Uber and Grab Taxi are 30-50 percent lower than that offered by traditional taxi firms.

Some local newspapers reported that traditional taxi firms may sue Uber and Grab Taxi for dumping services in Vietnam.

However, Nguyen Van Thanh, Chairman of the Vietnam Transport Association, admitted that the firms fear they are not powerful enough to sue.

Pham Le Vinh, who was the lawyer in a lawsuit raised by a Vietnamese business, noted that a big problem for Vietnamese businesses is their poor cooperation.

“Vietnamese businesses did not provide sufficient information. As a result, the investigation agencies used information from other sources when considering the cases. This was really a disadvantage for Vietnamese businesses,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các doanh nghiệp Việt miễn cưỡng đệ đơn kiện bán phá giá

Nhiều sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu được bán tại thị trường trong nước với mức giá cực kỳ thấp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt miễn cưỡng đệ đơn kiện chống bán phá giá.

Bà Phạm Hồng Hạnh từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( Bộ NN & PTNT ) cho rằng các doanh nghiệp Việt ngần ngại trong việc tố tụng vì chi phí cao.

"Chi phí đệ đơn kiện một mình là 200,000 USD cho một trường hợp ở nước ngoài" bà Hạnh cho biết thêm rằng tổng chi phí có thể lên đến 1 triệu USD.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) WTO và Trung tâm tích hợp Việt Nam, khi Việt Nam bị kiện bán phá giá tôm ở Mỹ, nó đã phải trả 500,000 USD để thuê luật sư riêng.

Bà lưu ý rằng nếu các doanh nghiệp Việt Nam tăng một vụ kiện ở Mỹ, chi phí sẽ còn cao hơn nữa, bởi vì họ sẽ phải gửi quan chức đến đất nước.

Bà Hạnh cho biết Bộ trưởng Bộ NN & PTNT đang xem xét việc áp dụng biện pháp khắc phục thương mại đối với chân gà đông lạnh của Mỹ đang được bán với giá rất thấp là 20.000 đồng mỗi kg tại thị trường Việt Nam, trong khi các sản phẩm khác cùng loại có giá gần 100, 000 đồng cho mỗi kg.

Sản phẩm nhập khẩu hiện chiếm 7-8% của thị trường trong nước, một tỷ lệ đủ cao để có tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi trong nước, nếu các sản phẩm được bán phá giá.

Bà Hạnh nói rằng Bộ NN & PTNT sẵn sàng để hỗ trợ các hộ chăn nuôi trong nước. Trước hết bộ sẽ kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm gia cầm, đặc biệt là chân gà Mỹ.

"Việc kiểm tra dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 30 tháng 10" bà nói. "Sau đó, Bộ NN & PTNT sẽ xem xét áp dụng biện pháp khắc phục thương mại."

Trong khi đó, các hãng taxi truyền thống Việt Nam hiện đang tức giận vì phí dịch vụ của Uber và Grab Taxi đang thấp hơn giá bán của các doanh nghiệp taxi truyền thống từ 30-50%.

Một số tờ báo trong nước đưa tin rằng các công ty taxi truyền thống có thể kiện Uber và Grab Taxi vì bán phá giá tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam, thừa nhận rằng các công ty lo ngại rằng họ không đủ mạnh để khởi kiện.

Phạm Lê Vinh, từng là luật sư trong một vụ kiện chăn nuôi bởi một doanh nghiệp Việt Nam, lưu ý rằng vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam là sự hợp tác kém họ.

"Các doanh nghiệp Việt đã không cung cấp đầy đủ thông tin. Kết quả là, các cơ quan điều tra đã sử dụng thông tin từ các nguồn khác khi xem xét các trường hợp. Đây thực sự là một bất lợi cho các doanh nghiệp Việt" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục