Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là mối đe dọa đến sự an toàn của các khu dân cư TP. HCM

Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là mối đe dọa đến sự an toàn của các khu dân cư TP. HCM

23/09/2015
Mức trung cấp

Chemical firms a threat to safety of Ho Chi Minh City residential areas

Ho Chi Minh City now has a total of 948 firms directly importing and trading in chemicals and they are scattered around residential areas, causing great risk of fire and explosion.

The companies deal in over 7,000 different kinds of chemicals, said Diep Dang Khoa, vice head of the representative office of the Chemical Department under the Ministry of Industry and Trade.

At a meeting on last week on state management over chemical trading in the city, relevant agencies said that there has been overlapping in the control of chemical trading.

The municipal Department of Industry and Trade is now tasked with managing industrial chemicals.

The Department of Health is assigned to manage the trading of chemicals used for health and food processing activities.

And the Department of Agriculture and Rural Development supervises the usage of chemicals in aquaculture, veterinary medicine, and vegetation protection.

In addition, there is also a problem with law enforcement when it comes to managing chemical firms, delegates said at the meeting, further explaining that many companies are based in Ho Chi Minh City but they have their warehouses built in the neighboring provinces of Binh Duong, Dong Nai, and Long An. 

Nguyen Thi Minh Tam from the environmental safety and technique unit under the city’s industry department said that Vietnam now has no law or regulation to stipulate the trade of chemical substances in mixtures.

She added that some chemicals with a 91 percent concentration are considered a kind of explosive so firms have bypassed it by diluting a certain chemical with ten percent of other substances to make it a mixture before extracting the chemical later.

Nguyen Trung Binh, vice chief of the market management department in Ho Chi Minh City, said some firms pour chemicals into smaller baskets for sale without labels detailing the names of the producers and suppliers.

Some companies even keep chemicals in the same boxes as other goods to avoid checks by competent agencies, Binh said.

Kim Bien Market in District 5 has 17 firms trading in chemicals and additives for food processing and they are under the management of authorities in the district.

In the meantime, 70 other companies dealing in chemicals and additives for food processing outside and near the market are managed by the health department, according to Nguyen Gia Hoa, vice head of the economic affairs unit in District 5.

The city is mulling the construction of a specific market for chemical trading firms but authorities have not yet decided on the exact location.

Source: Tuoitre News

 

 

Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là mối đe dọa đến sự an toàn của các khu dân cư thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có tổng cộng 948 doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu và kinh doanh hóa chất và những doanh nghiệp này nằm rải rác xung quanh các khu dân cư, gây rủi ro lớn về cháy, nổ.

Các công ty kinh doanh trên 7.000 loại hóa chất khác nhau, ông Diệp Đăng Khoa, Phó Trưởng Văn phòng đại diện của Cục Hóa chất trực thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại cho biết.

Tại một cuộc họp về quản lý nhà nước về kinh doanh hóa chất trong thành phố, các cơ quan có liên quan cho biết rằng đã có sự chồng chéo trong việc kiểm soát kinh doanh các loại hóa chất.

Sở Công nghiệp và Thương mại doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý hóa chất công nghiệp.

Sở Y tế được giao quản lý, kinh doanh hóa chất được sử dụng cho các hoạt động y tế và chế biến thực phẩm.

Và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc sử dụng hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y và bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, đó cũng là một vấn đề với việc thực thi pháp luật khi nói đến việc quản lý các công ty hóa chất, các đại biểu cho biết tại cuộc họp, giải thích rằng nhiều công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng kho lưu trữ của họ lại nẳm ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm từ ban an toàn môi trường và kỹ thuật thuộc Sở công nghiệp của thành phố cho biết, hiện Việt Nam chưa có quy định pháp luật nào quy định việc kinh doanh các loại hóa chất tổng hợp.

Bà nói thêm rằng một số hóa chất với nồng độ 91% được coi là một loại thuốc nổ mà các công ty đã lách luật bằng cách pha chất đó với một loại hóa chất khác có nồng độ 10% để biến nó thành một hỗn hợp hóa học trước khi giải nén sau đó.

Ông Nguyễn Trung Bình, Phó giám đốc của ban quản lý thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết một số doanh nghiệp cho hóa chất vào các chai lọ nhỏ để bán mà không có nhãn mác chi tiết tên của nhà sản xuất và nhà cung cấp.

Một số công ty thậm chí còn giữ hóa chất trong hộp của các hàng hoá khác để tránh sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, ông Bình nói.

Chợ Kim Biên ở quận 5 có 17 doanh nghiệp kinh doanh các loại hóa chất và phụ gia chế biến thực phẩm và họ nằm dưới sự quản lý của cơ quan chức năng của Quận.

Trong khi đó, 70 doanh nghiệp khác kinh doanh hóa chất và phụ gia để chế biến thức ăn nằm bên ngoài và gần chợ được quản lý bởi các cơ quan y tế, theo ông Nguyễn Gia Hòa, Phó trưởng đơn vị hoạt động kinh tế quận 5.

Thành phố đang cân nhắc việc xây dựng một chợ riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất nhưng chính quyền vẫn chưa quyết định về vị trí chính xác.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục