Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các hảng hàng không nỗ lực để khắc phục tình trạng trễ các chuyến bay

Các hảng hàng không nỗ lực để khắc phục tình trạng trễ các chuyến bay

31/12/2015
Mức trung cấp

Airlines struggle to curb late arrivals

Local airlines have spent billions of VND on compensation for delayed or cancelled flights since the flight delay compensation regulations took effect five months ago.

Passengers of Jetstar Pacific Airlines waiting for a late flight at Tan Son Nhat Airport in February.

In the last five months, Vietnam Airlines paid VND6.2bn (USD282,000) and Vietjet Air paid VND3.8bn for delayed and cancelled flights.

According to the Vietnam Civil Aviation Authority, the local airlines suffered a 20 percent delay and cancellation rate.

Pham Vu Cuong, director of Tan Son Nhat Airport, said 90 percent of the delays were because of the late arrivals of previous flights, and only 5 percent were caused by technical problems. The remainder were due to late arriving passengers.

The director of a low-cost flight operator, who wanted to remain anonymous claimed, "Runways are being expanded, more planes are being bought but airport infrastructure remains weak and isn’t capable of meeting demand. It's hard to fix the late arrivals problem. We’re scheduling more flights during the night to avoid rush hours."

Vietjet Air representatives said they are working with the airport ground services providers to improve the problem but wanted to pay less in compensation. Meanwhile Vietnam Airlines is using more online software and technology to reduce waiting times for customers.

Flights that take off 15 minutes later than scheduled are considered delayed, while a cancellation occurs when flight schedules still exist in the system 24 hours before take-off, but the airline does not operate the flight.

On domestic routes, each delayed passenger now receives VND300,000 if the flight is longer than 500km, and VND400,000 flights of more than 1,000km. Compensation on international routes will remain at USD25 for any flight less than 1,000km, USD50 for 1,000km and more and USD150 for flights of 5,000km or more.

Airliners may not have to pay compensation if flights are delayed or cancelled because of weather, aviation security, government order or if passengers are informed of the delay 24 hours prior to take-off.

Source: dtinews.vn

 

 

Các hảng hàng không nỗ lực để khắc phục tình trạng trễ các chuyến bay

Hãng hàng không địa phương đã chi hàng tỷ đồng bồi thường cho các chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì các quy định bồi thường chậm trễ chuyến bay có hiệu lực cách đây năm tháng.

Hành khách của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines chờ đợi cho một chuyến bay bị trễ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng Hai.

Trong năm tháng qua, Việt Nam Airlines đã trả 6.2 tỷ đồng và Vietjet Air đã trả 3.8 tỷ đồng cho các chuyến bay bị trì hoãn và hủy bỏ.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Việt Nam, các hãng hàng không trong nước có tỷ lệ trễ và hủy chuyến là 20%.

Ông Phạm Vũ Cường, giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết 90% nguyên nhân của sự chậm trễ là vì sự đến trễ của chuyến bay trước đó và chỉ có 5% bị gây ra bởi các vấn đề kỹ thuật. Phần còn lại là do hành khách đến muộn.

Giám đốc của một nhà điều hành chuyến bay giá rẻ, người muốn được giấu tên phát biểu rằng "Các đường băng đang được mở rộng, nhiều máy bay đang được mua thêm nhưng cơ sở hạ tầng sân bay vẫn còn yếu kém và không có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu. Thật khó để khắc phục vấn đề trễ chuyến. Chúng tôi đang lên kế hoạch sắp xếp thêm các chuyến bay vào ban đêm để tránh giờ cao điểm. "

Đại diện Vietjet Air cho biết rằng họ đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ mặt đất tại sân bay để cải thiện vấn đề này và cũng muốn trả ít tiền bồi thường. Trong khi đó Việt Nam Airlines đang sử dụng các phần mềm trực tuyến và công nghệ nhiều hơn để giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Những chuyến bay cất cánh muộn hơn 15 phút so với dự kiến được coi là trễ, trong khi một chuyến bay đã bị hủy thì lịch trình của chuyến bay này vẫn còn tồn tại trong hệ thống 24 giờ trước khi cất cánh, nhưng hãng hàng không vận hành chuyến bay.

Trên các tuyến nội địa, hiện nay mỗi hành khách bị trễ chuyến nhận được 300.000 đồng nếu chuyến bay dài hơn 500km và 400.000đ đối với các chuyến bay dài hơn 1.000km. Bồi thường đối với các tuyến bay quốc tế sẽ vẫn ở mức 25 USD cho bất kỳ chuyến bay ngắn hơn 1.000km, 50 USD cho 1.000km và nhiều hơn, và 150 USD cho các chuyến bay 5.000km hoặc hơn.

Hãng bay có thể không phải trả tiền bồi thường nếu chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì thời tiết, an ninh hàng không, lệnh của chính phủ hoặc nếu hành khách được thông báo về sự chậm trễ 24 giờ trước khi cất cánh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục