Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các lớp đào tạo nghề thiếu sinh viên

Các lớp đào tạo nghề thiếu sinh viên

11/11/2015
Mức trung cấp

Training classes lacking students

As of August, only 15,000 of the 330,000 people eligible for unemployment allowances had enrolled in vocational training programmes, according to the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

The unemployed will receive a maximum monthly vocational training allowance of VND1 million (nearly US$45) per person for six months total. The specific allowance levels depend on job types, tuition fees and the course duration as regulated by the Employment Law.

Support for the unemployed has not produced expected results because the number of individuals enrolled in vocational training programmes remains modest.

"Recently, the centres have received an average of 3,000 people registering as unemployed per week," said Vu Quang Thanh, director of the Ha Noi Employment Service Centre. "However, of those, only 100 people per week are enrolling in vocational training courses, accounting for about three per cent."

He added that the number of people who registered for vocational training courses in recent years accounted for between two and three per cent of the unemployed population, but on occasion it peaked at six per cent.

Tran Xuan Hai, director of the Ho Chi Minh City Employment Service Centre, said the vocational training courses have been underutilised.

"Over the past nine months, as many as 62,000 have received unemployment allowances, and of those, only 600 people have taken vocational training courses, accounting for less than one per cent," Hai said.

Between 80 and 90 per cent of people registering for unemployment allowances were unskilled workers. They faced numerous financial difficulties when they were laid off, so they hesitated to spend money on vocational training, Hai said.

"The centre has stepped up efforts to help the unemployed access information about various vocational training courses, but it has produced few results," Hai said.

Vocational training plays an important role in improving labourers' skills, especially when most of the unemployed are unskilled workers. However, vocational training policies for the unemployed still have limitations. For example, vocational training allowances for the unemployed only last six months, which is a short time to learn new skills or jobs, experts warned.

Le Thuy Mai is an unemployed citizen from Binh Dinh who registered for unemployed allowances at the Ho Chi Minh City Employment Service Centre but did not enroll in a job training course.

"I think that six months are not enough to learn new jobs," Mai said. "Moreover, there is no guarantee that I will be hired after finishing a job training course."

Bich Huyen from Hai Duong, who used to work as an accountant, said she could not afford to take courses on new accounting models because the tuition fees are much higher than the unemployment allowances she received.

Tran Xuan Hai, director of the Ho Chi Minh City Employment Service Centre, said it is necessary to foster closer co-ordination between vocational training schools and enterprises so that trainees will have a better chance of finding jobs after finishing training courses.

Nguyen Toan, former director of HCM City-based Thu Duc College, said relevant authorised agencies should provide labour demand forecasts, as well as job consultancy, to help the unemployed find suitable jobs.

Source: dtinews.vn

 

 

Các lớp đào tạo nghề thiếu sinh viên

Tính đến tháng 8, chỉ 15.000 trong số 330.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tuyển vào các chương trình đào tạo nghề, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Những người thất nghiệp sẽ nhận được một khoản trợ cấp đào tạo nghề hàng tháng tối đa là 1 triệu đồng mỗi người trong sáu tháng. Mức trợ cấp cụ thể phụ thuộc vào các loại công việc, học phí và thời gian khóa học theo quy định của Luật Lao động.

Hỗ trợ cho người thất nghiệp đã không mang lại kết quả như mong đợi vì số lượng các cá nhân theo học các chương trình đào tạo nghề còn rất khiêm tốn.

"Gần đây, các trung tâm nhận được trung bình 3.000 người đăng ký thất nghiệp mỗi tuần" ông Vũ Quang Thành, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội nói. "Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có 100 người được ghi danh vào các khóa đào tạo nghề mỗi tuần, con số chiếm khoảng ba phần trăm."

Ông nói thêm rằng số lượng người đã đăng ký các khóa học đào tạo nghề trong những năm gần đây chiếm khoảng từ hai đến ba phần trăm của số lượng người thất nghiệp, nhưng lúc đỉnh điểm lên tới sáu phần trăm.

Ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng các khóa học đào tạo nghề đã không được sử dụng đúng mức.

" Trong chín tháng qua, có đến 62.000 người đã nhận trợ cấp thất nghiệp và trong số đó, chỉ có 600 người đăng kí vào các khóa học đào tạo nghề, chiếm ít hơn một phần trăm" ông Hải nói.

Khoảng 80 đến 90 phần trăm những người đăng ký trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính khi họ bị sa thải, vì vậy họ ngần ngại chi tiền cho việc đào tạo dạy nghề, ông Hải nói.

"Trung tâm đã tăng cường các nỗ lực để giúp người thất nghiệp truy cập thông tin về các khóa học đào tạo nghề khác nhau, nhưng lại mang đến rất ít kết quả" ông Hải nói.

Đào tạo nghề đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng lao động, đặc biệt là khi hầu hết những người thất nghiệp là lao động phổ thông. Tuy nhiên, chính sách đào tạo nghề cho người thất nghiệp vẫn còn có những hạn chế. Ví dụ, khoản phụ cấp đào tạo nghề cho người thất nghiệp chỉ kéo dài sáu tháng, đó là một thời gian quá ngắn để học một kỹ năng mới hoặc một công việc, các chuyên gia cảnh báo.

Lê Thúy Mai là một người thất nghiệp từ Bình Định đã đăng ký trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ghi danh vào khóa học đào tạo nghề.

"Tôi nghĩ rằng sáu tháng không đủ để học nghề mới" Mai nói. "Hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ được thuê sau khi hoàn thành một khóa học đào tạo nghề."

Bích Huyền từ Hải Dương, người từng là một kế toán, cho biết cô không đủ khả năng để học các khóa học về mô hình kế toán mới vì học phí cao hơn nhiều so với trợ cấp thất nghiệp mà cô nhận được.

Ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh Việc làm nói rằng cần thiết để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các trường dạy nghề và các doanh nghiệp để học viên sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành các khóa đào tạo.

Ông Nguyễn Toàn, cựu giám đốc của trường cao đẳng nghề Thủ Đức Tp.HCM cho biết các cơ quan có thẩm quyền liên quan cần đưa ra các dự báo nhu cầu lao động, cũng như tư vấn việc làm, để giúp đỡ những người thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục