Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các ngành Khoa học xã hội 'nóng' trở lại

Các ngành Khoa học xã hội 'nóng' trở lại

01/03/2016
Mức trung cấp

Social sciences studies turn hot again

In Vietnamese eyes, only shy students not capable of studying natural sciences would register to study social sciences.

Pham Nhu Hoa, a 12th grader, wrote to VietNamNet to ask for advices about what she should study after finishing high school. 

Hoa said writing is her hobby and is what she is keen on, but she has been told by parents not to study social sciences because the studies won’t bring good jobs after graduation.

“They said I’d rather become a worker at factory than a history professor,” Hoa wrote in the email to the editorial board.

The majority of Vietnamese students turned their back on social sciences in the last few years because they found that the jobs in the fields are not promising. 

An educator noted that studying economics is the biggest choice for the majority of students, while less capable students would register to study natural sciences. 

The students who feel they cannot compete with others to enter economics schools register to attend C-group exams, literature, history and geography.

However, Tran Anh Tuan, deputy director of the HCM City Labor Market Forecasting Center, said that students are wrong about social science training majors. 

Tuan said the problem is that students always follow the crowd when choosing study majors and their future jobs. 

Five years ago, students rushed to study finance & banking and economics related branches because of the promising good jobs with high pay. This has led to the oversupply of economics university graduates, many of whom cannot find jobs.

Meanwhile, the jobs that require knowledge in social sciences now need workers as the supply has diminished.

According to Tuan, social sciences and humanitarian branches were one of the nine groups of jobs that attracted most workers in HCM City in 2014-2015. 

He believes the tendency would continue at least until 2020-2025. From now to 2025, the group of jobs would need 8,100 workers every year. Meanwhile, the pay is attractive.

There are many schools in HCM City which provide social sciences training majors, including the HCM City University of Social Sciences and Humanities, Van Hien University, HCM City University of Education, Saigon University and the HCM City Culture University.

The HCM City University of Social Sciences and Humanities is the biggest center of this kind in the south. 

According to Pham Tan Ha, head of the school’s training division, media and communication, English linguistics and international relations are the ‘hottest’ training majors which always require very high exam results from students.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các ngành Khoa học xã hội 'nóng' trở lại

Trong mắt người Việt, chỉ những học sinh nhút nhát không có khả năng học các môn khoa học tự nhiên mới đăng ký học các môn khoa học xã hội.

Phạm Như Hoa, một học sinh lớp 12, viết cho báo VietNamNet để xin lời khuyên về ngành mà cô ấy nên học sau khi tốt nghiệp THPT.

Hoa cho biết viết lách là sở thích của cô và là những gì cô ấy muốn, nhưng cha mẹ cô không muốn cô học khoa học xã hội bởi vì các ngành này sẽ không đem lại một công việc tốt sau khi tốt nghiệp.

"Cha mẹ tôi nói rằng tôi thà trở thành một công nhân tại nhà máy hơn là một giáo sư lịch sử" Hoa đã viết trong email gửi Ban biên tập.

Đa số các sinh viên Việt Nam đều quay lưng với các ngành khoa học xã hội trong vài năm qua vì họ thấy rằng các công việc trong những lĩnh vực này không hứa hẹn.

Một nhà giáo dục lưu ý rằng học các ngành kinh tế là sự lựa chọn của đa số học sinh, trong khi sinh viên ít có khả năng sẽ đăng ký học ngành khoa học tự nhiên.

Các sinh viên khi cảm thấy họ không thể cạnh tranh được với những người khác để vào học các ngành kinh tế thì họ đăng ký tham dự kỳ thi khối C, văn học, lịch sử và địa lý.

Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng học sinh đã nghĩ sai về chuyên ngành đào tạo khoa học xã hội.

Ông Tuấn cho biết vấn đề là sinh viên luôn hùa theo đám đông khi lựa chọn chuyên ngành để học và công việc tương lai của họ.

Năm năm trước đây, sinh viên đổ xô đi học ngành tài chính - ngân hàng và các ngành kinh tế liên quan vì công việc tốt hứa hẹn mức lương cao. Điều này đã dẫn đến sự dư thừa nguồn cung sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế, nhiều người trong số họ không thể tìm được việc làm.

Trong khi đó, các công việc đòi hỏi kiến thức về khoa học xã hội hiện rất cần thiết vì nguồn cung ứng lao động đã giảm bớt.

Theo ông Tuấn, các ngành khoa học xã hội và nhân văn là một trong chín nhóm công việc thu hút được nhiều người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2014-2015.

Ông tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục ít nhất cho đến giai đoạn năm 2020-2025. Từ nay đến năm 2025, nhóm các công việc này sẽ cần 8.100 lao động mỗi năm. Trong khi đó, mức lương cũng rất hấp dẫn.

Có rất nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các chuyên ngành đào tạo khoa học xã hội, bao gồm trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Hiến, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn và Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM là trường học đào tạo nhóm ngành này lớn nhất ở miền Nam

Theo ông Phạm Tấn Hạ, trưởng phòng đào tạo của nhà trường ngành truyền thông và thông tin liên lạc, tiếng Anh ngôn ngữ học và quan hệ quốc tế là các chuyên ngành đào tạo "nóng nhất" luôn luôn đòi hỏi kết quả thi rất cao từ sinh viên.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục