Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có lợi nhuận trong tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam

Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có lợi nhuận trong tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam

14/12/2015
Mức trung cấp

Japanese investors are profitable in all areas in Vietnam

Japanese investors have poured money in all sectors of business in Vietnam, including many high-profit industries such as agriculture, real estate and M&A.

Japanese investors invested in 32 out of Vietnam’s 63 cities and provinces in the 11 months, with northern Quang Ninh province attracting the most, $343.65 million, or 20 percent of the total.

According to a report on foreign direct investment in the January – November period of 2015 from the Foreign Investment Agency and the Ministry of Planning and Investment, Vietnam registered 1,855 new foreign projects with total capital of $13.55 billion and additional capital of $6.66 billion in 692 existing projects.

Japanese investors poured capital in 410 projects, totaling $1.72 billion, ranking third among the largest investors in Vietnam behind South Korea and Malaysia.  

Manufacturing and processing received the most Japanese investment, with 99 new and 77 expanded projects with capital of $922.9 million, or 53.5 per cent of the total.

The second most popular field was construction, with eight new projects and one existing project adding capital, totaling $355.9 million, or 20.6 percent, then real estate, with investment of $146.84 million, accounting for 8.5 percent.

The primary method of investment was 100 percent foreign investment, with 233 new projects and 115 projects adding capital, $1.3 billion in total and accounting for 75.6 per cent. Build-operate-transfer (BOT) projects also received a significant amount, $343.65 million, or nearly 20 per cent.

Japanese investors invested in 32 out of Vietnam’s 63 cities and provinces in the 11 months, with northern Quang Ninh province attracting the most, $343.65 million, or 20 percent of the total. Following was southern Ba Ria - Vung Tau, with $169.8 million, or 9.8 percent, and Ho Chi Minh City, with $146.4 million, or 8.5 percent.

At the conference on Vietnam - Japan investment promotion held in September this year in Vietnam, Mr. Hiroyuki Ishige, Chairman of the Japan Trade Promotion Organization (JETRO), said up to 70% Japanese enterprises desired to expand investment and production in Vietnam.

Many of the world's leading electronics and manufacturing enterprises, such as Nikon, Canon, or Mitsubishi, wanted to expand production lines to Vietnam to take advantage of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) and Vietnam’s free trade agreements.

He also said that investments of Japanese companies are expanding and more diversified. Besides their traditional investment fields of construction, transport, infrastructure, and electronics, Japanese companies are expanding investment in real estate projects, mergers and acquisitions. More and more Japanese agricultural enterprises are investing in hi-tech agriculture in Vietnam.

Prof. Nguyen Mai, President of the Association of Foreign Investors in Vietnam, said the diversified shift of investment and the increase of investment in Vietnam by Japanese investors are related to Vietnam’s joining many bilateral and multilateral free trade agreements, including the TPP, the FTA with the EU and the membership of the ASEAN Economic Community (AEC).

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có lợi nhuận trong tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam

Các nhà đầu tư Nhật đã đổ tiền vào mọi lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có nhiều ngành công nghiệp có lợi nhuận cao như nông nghiệp, bất động sản và M&A.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào 32 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam trong 11 tháng, tỉnh Quảng Ninh thu hút được nhiều đầu tư nhất với số tiền 343.65 triệu USD hay 20% trong tổng số.

Theo một báo cáo về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng mười một năm 2015 của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã đăng ký 1.855 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 13.55 tỷ USD và vốn bổ sung 6.66 tỷ USD trong 692 dự án đang có.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đổ vốn vào 410 dự án, tổng cộng 1.72 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam sau Hàn Quốc và Malaysia.

Ngành Sản xuất và chế biến nhận được đầu tư từ Nhật Bản nhiều nhất, với 99 dự án mới và 77 dự án mở rộng với số vốn 922.9 tỷ USD hay 53,5% trên tổng số.

Lĩnh vực được đầu tư nhiều thứ hai là ngành xây dựng, với tám dự án mới và một dự án hiện có đăng kí tăng vốn, với tổng giá trị 355.9 triệu USD hay 20,6% trên tổng số, sau đó là lĩnh vực bất động sản, với vốn đầu tư 146.8 triệu USD chiếm 8,5%.

Phương pháp đầu tư chính là 100% vốn đầu tư nước ngoài, với 233 dự án mới và 115 dự án tăng vốn, 1,3 tỷ USD trong tổng số và chiếm 75,6%. Đầu tư vào các dự án "Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao" (BOT) cũng nhận được một con số đáng kể là 343.65 triệu USD tương đương gần 20%.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào 32 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam trong 11 tháng, tỉnh Quảng Ninh thu hút được nhiều nhất với số tiền là 343.65 triệu USD hay 20% trong tổng số. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu, với 169.8 triệu USD hay 9,8% và thành phố Hồ Chí Minh, với 146.4 triệu USD, hay 8,5%.

Tại hội thảo về xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức vào tháng Chín năm nay tại Việt Nam, ông Hiroyuki Ishige, Chủ tịch của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), cho biết có tới 70% doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng đầu tư và sản xuất tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp thiết bị điện tử và sản xuất hàng đầu thế giới, chẳng hạn như Nikon, Canon hoặc Mitsubishi, muốn mở rộng dây chuyền sản xuất sang Việt Nam để tận dụng lợi thế của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Ông cũng cho rằng các khoản đầu tư của các công ty Nhật Bản đang mở rộng và đa dạng hơn. Bên cạnh các lĩnh vực đầu tư truyền thống của họ như xây dựng, giao thông, cơ sở hạ tầng và thiết bị điện tử, các công ty Nhật Bản đang mở rộng đầu tư vào nhiều dự án bất động sản, sáp nhập và mua lại (M&A). Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

GS Nguyễn Mai, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho biết sự thay đổi đa dạng đầu tư và gia tăng đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản có liên quan đến việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương bao gồm cả các TPP, FTA với EU và các thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục