Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các nhà giáo dục lo ngại về sự gia tăng tỷ lệ sinh viên bỏ học

Các nhà giáo dục lo ngại về sự gia tăng tỷ lệ sinh viên bỏ học

25/01/2016
Mức trung cấp

Educators concerned about rise in dropout rate

Experts have expressed concern over the increasingly high number of students suspended for misconduct and poor marks, who have become a burden for families and society.

On December 2, a woman from Long An province, came to the HCM City University of Forestry and Agriculture to ask for information about her son, a fourth-year student majoring in information technology. 

The son had not returned to his rented room for three weeks. She was told that he was going to school but his marks were bad and he would possibly be suspended. The student had to repeat exams for at least two subjects each semester.

Tran Dinh Ly, head of the training division of the HCM City, confirmed that many students like the woman’s son had been suspended because of their bad learning results. 

“There are many reasons behind this. Some of them spend most of their time on extra jobs and don’t have time for learning. Others spend most of their time traveling or playing games,” he said.

Nguyen Anh Duc, head of the students’ affairs division of the HCM City University of Technique Education, noted that fewer students were studying hard to prepare themselves for future jobs, while more students were neglecting their studies.

In 2012, the school forced 275 students to stop going to school. The p was 249 in 2014, and the number has reached 100 so far. In 2013, 500 students were suspended.

As for the HCM City Food Industry University, 2,000 students were given warnings and forced to stop studying. The HCM City Banking University has nearly 400 students suspended every year.

Nguyen Quoc Anh from the HCM City University of Technology said the school every year has to deal with hundreds of students who are unaware of their tasks of learning. In some cases, the school has to seek help from police to prevent the bad students from engaging other students in bad business.

Trinh Huu Chung, vice president of Hong Bang International University, also noted that the students’ awareness of learning has declined in recent years. Many students go to class not to listen to lectures, but just to gossip with friends.

Chung said the problem is student awareness, not that studies are boring.

“I sometimes think that students follow university education just because they try to avoid military service, or because they just try to do what their parents tell them to do. They don’t understand why they need to study,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Các nhà giáo dục lo ngại về sự gia tăng tỷ lệ sinh viên bỏ học

Các chuyên gia đã bày tỏ sự lo ngại về số lượng học sinh bị đình chỉ học vì hành vi sai trái và học lực kém, những người trở thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Vào ngày 2 tháng 12, một người phụ nữ từ tỉnh Long An, đã đến Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thông tin về con trai mình, một sinh viên năm thứ tư chuyên ngành công nghệ thông tin.

Người con trai này đã không về phòng trọ của mình trong suốt ba tuần. Cô được cho biết rằng anh đã từng đi học nhưng điểm rất kém và có thể sẽ bị đình chỉ học. Sinh viên này đã phải thi lại ít nhất hai môn mỗi học kỳ.

Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng đào tạo Thành phố HCM xác nhận rằng có nhiều học sinh giống như con trai của người phụ nữ bị đình chỉ vì kết quả học tập kém.

"Có rất nhiều lý do đằng sau việc này. Một số trong số họ dành phần lớn thời gian của mình cho việc làm thêm và không có thời gian dành cho việc học. Những người khác thì dành phần lớn thời gian của mình để đi du lịch hoặc chơi game" ông nói.

Ông Nguyễn Anh Đức, người đứng đầu của việc phân loại sinh viên của Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý rằng trong khi có ít sinh viên học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho công việc trong tương lai, thì nhiều sinh viên lại bỏ học.

Trong năm 2012, trường đã buộc 275 học sinh nghỉ học. Con số này là 249 vào năm 2014, và đã tăng thêm 100 em cho đến nay. Trong năm 2013, có 500 học sinh đã bị đình chỉ.

Đối với trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có 2.000 sinh viên đã bị cảnh báo và buộc phải ngừng việc học tập. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có gần 400 học sinh bị đình chỉ mỗi năm.

Ông Nguyễn Quốc Anh từ Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mỗi năm trường phải đối phó với hàng trăm sinh viên không nhận thức được nhiệm vụ của mình trong việc học. Trong một số trường hợp, trường phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát để ngăn chặn các sinh viên xấu rủ rê các sinh viên khác vào việc kinh doanh xấu.

Ông Trịnh Hữu Chung, hiệu phó của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cũng lưu ý rằng nhận thức học tập của học sinh đã giảm trong những năm gần đây. Nhiều sinh viên đi học không phải để nghe các bài giảng mà chỉ để buôn chuyện với bạn bè.

Ông Chung cho biết vấn đề là nhận thức của học sinh, chứ không phải do bài học nhàm chán.

"Đôi khi tôi nghĩ rằng sinh viên theo học đại học chỉ vì họ cố gắng để tránh nghĩa vụ quân sự hoặc bởi vì họ chỉ cố gắng làm những gì cha mẹ của họ nói. Họ không hiểu tại sao họ cần phải học tập" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục