Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các nhà giáo dục thúc giục tách riêng kỳ thi quốc gia

Các nhà giáo dục thúc giục tách riêng kỳ thi quốc gia

17/11/2015
Mức trung cấp

Educators urge two separate national exams for high school, university

The Ministry of Education and Training (MOET) has failed with its new exam scheme and proposed to organize two separate exams instead of a 2-in-1 exam scheme. 

However, all three goals are unattainable. Educators and students have again proposed to resume the old exam mechanism with two separate exams. 

Van Nhu Cuong, president of Luong The Vinh High School, a renowned educator, noted that it was unreasonable to merge the two exams which have different targets. 

The high school finals’ aim is to find the students who have successfully finished general education. There is no limit on the number of students recognized as finishing general education.

Meanwhile, the university entrance exam aims to select the best students for universities. The number of students admitted to universities every year is fixed by MOET.

Cuong has proposed resuming the two-exam mechanism but ‘with a different angle’. 

He believes that it is necessary to organize two exams. However, the high school finals would be organized by local education departments, not MOET. Meanwhile, the university entrance exams would be organized by universities themselves. 

Dr. Lam Quang Thiep said in Tuoi Tre that MOET ‘should not take on too many jobs’ when organizing national exams, but it should allow local education departments and universities to do this.

“Schools should be given autonomy to run their operation, and they should be allowed to select the best students for themselves,” Thiep said.

An analyst commented that things have become ‘tangled like bamboo shavings’.

A 12th grader from Marie Curie High School in HCM City prefers the 2-in-1 exam exam because it doesn’t cost much time and money. He also said the questions in the 2015 exam were ‘within his power’. 

“The 2015 exam questions were reasonable. They were better than the easy questions in high school finals and difficult questions for university entrance exams,” he said.

Meanwhile, Huynh Anh Tuan, a parent in Cau Giay district in Hanoi, said it would be better to eliminate high school finals and organize only one national exam to enter university.
“It is no use to organize high school finals. At least 100 percent of students will surely pass the finals, won’t they?” he said.

 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà giáo dục thúc giục tách riêng kỳ thi quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đã không thành công với chương trình thi mới và đã đề xuất tổ chức hai kỳ thi riêng biệt thay vì một như kế hoạch thi 2 trong 1.

Tuy nhiên, tất cả ba mục tiêu là không thể đạt được. Các nhà giáo dục và học sinh đã một lần nữa đề xuất quay trở lại với cơ chế thi cũ với hai kỳ thi riêng biệt.

Văn Như Cương, hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, một nhà giáo nổi tiếng lưu ý rằng không hợp lý khi hợp nhất hai kỳ thi mà có mục tiêu khác nhau.

Thi tốt nghiệp THPT có mục đích là tìm ra những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Không có giới hạn về số lượng học sinh được công nhận là hoàn thành giáo dục phổ thông.

Trong khi đó, kỳ thi đại học nhằm mục đích để chọn ra những sinh viên tốt nhất cho các trường đại học. Số lượng sinh viên học đại học mỗi năm được đưa ra bởi Bộ GD-ĐT.

Ông Cương đã đề xuất thực hiện lại cơ chế hai bài kiểm tra nhưng "với một góc độ khác".

Ông tin rằng việc tổ chức hai kỳ thi là cần thiết. Tuy nhiên, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức bởi các sở giáo dục địa phương chứ không phải Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức bởi các trường đại học.

Tiến sĩ Lâm Quang Thiệp cho biết trong một bài của báo Tuổi Trẻ rằng Bộ GD-ĐT 'không nên ôm quá nhiều việc' khi tổ chức kỳ thi quốc gia, mà nên cho phép các sở giáo dục địa phương và các trường đại học làm điều này.

"Các trường học cần được trao quyền tự chủ để điều hành hoạt động của họ và họ nên được phép lựa chọn những sinh viên tốt nhất cho mình" ông Thiệp cho biết.

Một nhà phân tích nhận xét rằng mọi thứ đã trở nên 'rối như dăm tre'.

Một học sinh lớp 12 đến từ trường THPT Marie Curie TP. HCM thích kỳ thi kỳ thi 2 trong 1 vì nó không tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Anh cũng cho biết các câu hỏi trong kỳ thi năm 2015 là 'trong khả năng của mình'.

"Các câu hỏi thi năm 2015 là hợp lý. Chúng tốt hơn so với các câu hỏi trong kì thi tốt nghiệp trường trung học và các câu hỏi khó trong kỳ thi tuyển sinh đại học" anh nói.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết sẽ tốt hơn nếu bò hẳn kì thì tốt nghiệp THPT và chỉ tổ chức kỳ thi quốc gia vào đại học. "Kì thi tốt nghiệp sẽ không có kết quả tốt nhất. Ít nhất 100% học sinh chắc chắn sẽ vượt qua được kì thi này, phải không?" ông nói. Thanh Mai

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục