Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Các nhà khoa học cho rằng nhà máy nhiệt điện được xây dựng ở vị trí không phù hợp

Các nhà khoa học cho rằng nhà máy nhiệt điện được xây dựng ở vị trí không phù hợp

09/08/2015
Mức trung cấp

Thermal power plant built in unsuitable position: scientists

The Vinh Tan 2 thermal power plant is located in an area with the strongest wind in the country, scientists say, causing serious pollution to a large area.

The investor of the plant then covered the coal residue ground with canvas and watered regularly to prevent the fly ash from disseminating.

Scientists have warned that relevant agencies have to find a sustainable solution, or the problem could turn even more serious, saying that fly ash is just the beginning of a greater disaster – the grey mud threat.

Tran Dinh Long from the Vietnam Power Association noted that Vinh Tan 2 said the investor should have thought of solutions to fix the problem of strong winds.

“The coal storehouse of the plant caused pollution in the past. As the problem was not settled, the dust continues,” he noted.

Long said the spraying of water to create humidity to prevent dust from flying everywhere was possibly not done properly.

The Ninh Binh and Pha Lai thermal power plants have also caused pollution in the same way in the past. Later, the problem was fixed by installing a dust filtration system.

A thermal power expert who asked to be anonymous said the investor did not pay enough attention to how to deal with the coal residue the plant would produce.

In general, there is a ground at thermal power plant for keeping ashes and coal residues which will be later treated.

However, the problem is that Vinh Tan 2 is located in Tuy Hoa and Ca Na, the two districts with the strongest wind in the country. 

“If this had been anticipated, the designer should have thought of solutions to the problem,” he commented, adding that in such natural conditions, a wet solution would be useful.

The expert also said the low Chinese technology was also a reason behind the poor performance of the plant.

He declined to give detailed comments about the technology utilized at Vinh Tan 2. 

However, he related a story about a coal thermal power plant in Hebei province in China. At first, the plant used a US-made coal grinder with grinding axle with the life span of 25,000 hours.

Later, the unit was replaced with one made by Chinese in accordance with US technology. But the unit could run for only 5,000 hours.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà khoa học cho rằng Nhà máy nhiệt điện được xây dựng ở vị trí không phù hợp

Các nhà khoa học nói rằng, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trong khu vực có gió mạnh nhất trong nước ta, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với một khu vực rộng lớn.

Các nhà đầu tư của dự án sau đó tiến hành đã phủ cặn than bằng vải và tưới nước thường xuyên để ngăn chặn tro bay đi khắp nơi.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các cơ quan có liên quan phải tìm ra một giải pháp bền vững hoặc vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn, Các nhà khoa học nói rằng tro bay chỉ là khởi đầu của một thảm họa lớn hơn đó chính là bùn xám.

Ông Trần Đình Long đến từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam lưu ý rằng nhà máy Vĩnh Tân 2 đã đề nghị các nhà đầu tư nên suy nghĩ về các giải pháp để khắc phục những vấn đề về những cơn gió mạnh.

"Trước đây kho than của nhà máy gây ô nhiễm. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tình trạng bụi bẩn vẫn tiếp tục" ông lưu ý.

Ông Long cho biết, việc phun nước để tạo độ ẩm nhằm ngăn chặn bụi bay khắp nơi có thể không được thực hiện đúng cách.

Các nhà máy nhiệt điện Ninh Bình và Phả Lại trước đây cũng đã gây ra ô nhiễm môi trường theo cùng một cách. Sau đó, vấn đề đã giải quyết bằng cách cài đặt một hệ thống lọc bụi.

Một chuyên gia về nhiệt điện, người yêu cầu được giấu tên cho biết, các nhà đầu tư không quan tâm làm thế nào để xử lý với dư lượng than mà nhà máy sẽ tạo ra.

Thông thường sẽ có một khu đất tại nhà máy nhiệt điện để giữ tro và xỉ than sẽ được xử lý sau này.

Tuy nhiên, vấn đề là nhà máy Vĩnh Tân 2 nằm ở Tuy Hòa và Cà Ná, hai huyện với gió mạnh nhất ở nước ta.

"Nếu điều này đã được dự đoán trước, người thiết kế nên đưa ra các giải pháp cho vấn đề" ông nhận xét thêm rằng trong điều kiện tự nhiên như vậy, giải pháp làm ướt sẽ có ích.

Các chuyên gia cũng cho biết hệ thống công nghệ thấp của Trung Quốc cũng là một lý do đằng sau hiệu suất kém của nhà máy này.

Ông cũng từ chối đưa ra ý kiến chi tiết về các công nghệ được sử dụng tại nhà máy Vĩnh Tân 2.

Tuy nhiên, ông nói đến một câu chuyện về một nhà máy nhiệt điện than ở tỉnh Hà Bắc ở Trung Quốc. Lúc đầu, nhà máy sử dụng một máy xay than do Mỹ chế tạo với tuổi thọ 25.000 giờ.

Sau đó, bộ phận này đã được thay thế bằng một cái khác được làm bởi Trung Quốc theo công nghệ của Mỹ. Nhưng chỉ có thể chạy 5.000 giờ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục